Alenka Bratušek

PS NP

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: PS NP
Prejela 791 glasov v okraju Kranj I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: predsednica vlade
Izobrazba: magistrica znanosti
Starost: 52 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
NI glasovala za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

6. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za prevoz bolnika na zdravljenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z investicijskim inženiringom družbe DRI d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z napovedano stavko javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z višino bančnega primanjkljaja iz leta 2013, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
4. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom okoljevarstvenih dovoljenj podjetij, ki predelujejo, obdelujejo in zbirajo odpadke, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim šolstvom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
3. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo predora Trbovlje – Prebold, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z veteranskim dodatkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pravnim priznanjem spola, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z normativi v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z veljavnostjo kriznih ukrepov, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
27. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z službenimi vozili varovanih oseb, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
10. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem obnove obstoječe železniške proge med Koprom in Divačo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s turizmom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s cesto čez prelaz Vršič, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
3. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina–Ormož in umestitev v prostor odseka te ceste na relaciji Ptuj–Markovci, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem cestninskih postaj z avtocest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z elektronskim cestninjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Nove Ljubljanske banke, d.d., na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem ozemlja po denacionalizacijskih postopkih Rimskokatoliški cerkvi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo regionalne ceste, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem temeljnih svoboščin EU med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z delom Eko sklada, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
10. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu in povečanju števila smrtnih žrtev v letu 2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo.
23. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izobraževanjem za področje zdravstvene nege, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlenimi v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s samostojnimi podjetniki, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
2. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 7. 2016
Zastavila vprašanje V zvezi z izvajanjem Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
26. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dogajanjem v Luki Koper, d.d., na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investicije Mariborska knjižnica, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z plačevanjem najemnine za Pokrajinski muzej Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za finance, minister za javno upravo.
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pravno državo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Centra za upravljanje z dediščino živega srebra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja in s kadrovanjem v državnih podjetjih, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem in prodajo državnega premoženja ter s kadrovanjem v državnih podjetjih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z očitki glede cenzuriranja državne proslave, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
1. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom za podporo portalu e-knjig, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
24. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike KSEVT-a, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z letnim usposabljanjem članov svetov javnih zavodov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za kulturo.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z načinom delitve in obračunov stroškov za toploto v stanovanjskih objektih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
27. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi ohranitvijo Tovarne nogavic Polzela, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s posojili v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
24. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo družbe Telekom in Solin d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za okolje in prostor.
23. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s preiskavo Nacionalnega preiskovalnega urada, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom Nacionalnega reformnega programa za leti 2015 – 2016, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem jezikovnih virov in tehnologij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
31. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo predpisov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki na območju Triglavskega narodnega parka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
6. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi zagotavljanjem finančnih sredstev za delovanje policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
2. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki na območju Triglavskega narodnega parka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s kapitalskimi naložbami države v energetskih podjetjih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z novelo Energetskega zakona, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Alenka Bratušek
Povprečje
Največ
60%
60
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Alenka Bratušek
Povprečje
Največ
55.0782550782551%
55
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.