Andrej Čuš

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NeP - AČ
Prejel 2496 glasov v okraju Ptuj I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: magister bolonjskega univerzitetnega programa
Starost: 32 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
23. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s preusmeritvijo mednarodnega tranzita na avtocesto Draženci-Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
21. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pritiski na direktorja AVK Andreja Matvoza, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
NI glasoval za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z II. tirom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
13. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za triletno dobavo biorazgradljivih vrečk, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim onesnaženjem Tojnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi učinki škropiv v nasadih hmelja v Mislinjski dolini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poginom ptic na Ptujskem jezeru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem in delovanjem DRI, na katerega mora odgovoriti Vlada.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

23. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s preusmeritvijo mednarodnega tranzita na avtocesto Draženci-Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pritiski na direktorja AVK Andreja Matvoza, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z II. tirom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za triletno dobavo biorazgradljivih vrečk, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi učinki škropiv v nasadih hmelja v Mislinjski dolini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim onesnaženjem Tojnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poginom ptic na Ptujskem jezeru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem in delovanjem DRI, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ozadjem prodaje medijske hiše Pro Plus, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnih centrov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami zakonodaje in aneksa na področju trgovske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izgonom turških beguncev v Turčijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko opravljanja poklica geodeta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjemami v sklopu dejavnosti trgovin, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z viri financiranja za HE Hrastje-Mota, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
13. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s požariščem v obratu za obdelavo odpadkov Ekosistemi, d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novim trgovinskim sporazumom z Marokom, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo džamije v Mariboru, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s starševskimi nadomestili, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z družnimi podražitvami cen paketov in televizijskih shem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s tovarno Kum-plast, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem trgovin ob nedeljah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem trgovin ob nedeljah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo Mežiške doline, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zamuljenostjo reke Drave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s Kemisom, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
4. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z združevanjem izvira pitne vode z nevarnimi odpadnimi vodami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapletoma Loterije Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem projekta AAL SOPHIA, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom k pokojnini za delo in izjemne dosežke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s slovenskimi turističnimi vodniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kaljenjem reke Drave in posledicami početja HE v Avstriji, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
6. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad nenujnimi reševalnimi prevozi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s krivično obdavčitvijo delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo starega ptujskega mostu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito živali v primeru obrednega klanja živali, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami Zakona o osnovni šoli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Komteks, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem slovenske manjšine v Avstriji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z družbo Salonit Anhovo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z neučinkovito sanacijo Mežiške doline, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zadnjimi ekološkimi katastrofami in nesrečami v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z opeharjenjem Doma upokojencev Ptuj ter spodnjega Podravja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izračun stroškov dnevnic v Avstriji in Nemčiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivostjo hidroelektrarn na reki Muri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nepravično obravnavo delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom nove mreže sodišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zastrupljanjem otrok zaradi zastrupljenega okolja na Koroškem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odškodovanjem slovenskih delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nezdravim okoljem v MO Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zastaranimi roki v sodstvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnih centrov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za finance.
11. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo Verbunda za poplave Drave 2012, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z družbo Salonit Anhovo, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
3. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Domom upokojencev Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo rudniških jaškov v naselju Vičanci pri Ormožu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem študentskih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hitre ceste Ptuj - Ormož, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kmetijsko politiko v RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem mladinskega sektorja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivi obrata Magne Steyr na okolje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v pravosodju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo mostu na Ptuju, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo mostov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prometom na glavni cest G-1 Kozina Starod, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pridelavo sladkorne pese, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko odpuščanja zaposlenih v podjetju Safilo Ormož, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s pridelavo sladkorne pese v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uredbo o zelenem javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za infrastrukturo.
10. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno pomočjo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z delavci migranti, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z daljnovodom Cirkovce – Pince, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko s producenti, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s 2TDK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z avtobusnimi prevozi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s političnem kadrovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo vlog oddanih na javne razpise, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prepovedanim prehajanjem meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem objektov v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z obveznim članstvom v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko skupnostjo v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pridružitvijo Turčije EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi migrantskimi centri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo interneta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z regulacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s konkurenčnostjo Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izseljevanjem mladih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem in ukinjanjem revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem pri gradnji urgentnega centra Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za zamujeno priložnost pri črpanju sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ekskurzijami izobraževalnih ustanov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi štipendijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delovanja Kmetijske svetovalne službe Ptuj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami v Družbi za upravljanje terjatev (DUTB), na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vsiljevanjem migrantskih centrov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem osnovne šole v Osilnici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami pomočnikov vzgojitelja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem v Slovenski železnicah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v javni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zobozdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zadrževalnikom vode Vogršček, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z zadrževalnikom vode Vogršček, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
6. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z železniško progo pri Črnem Kalu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o igrah na srečo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naročanjem informacijsko-tehnoloških storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim stanjem v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi olajšavami za raziskave in razvoj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kupovanjem policijske opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s starostno strukturo kmetov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z novo uredbo o stanju tal, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
16. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z mlado generacijo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
9. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o športu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s športnimi društvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z občasnim delom dijakov in študentov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Zahodno Saharo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z Luko Koper, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pridružitvenimi pogajanji Turčije z EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem prebivalstva Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s študijo OECD, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z II. tirom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi na področju zdravstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo volonterskih pripravništev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvijo mladoletnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi na področju kulture, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi na področju vzgoje in izobraževanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi v socialnem varstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Savinjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hitre ceste Velenje - Šentrupert, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z storitvami Airbnb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o reprezentativnosti sindikatov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z Luko Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Luko Koper d.d., na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem vodovodnih omrežij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hidroelektrarn na Muri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem z odpadki, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko spodnjepodravske regije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovnim časom v organih državne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obnovljivih virov energije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom slovenskega denarja v davčne oaze, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
14. 6. 2016
Zastavil vprašanje glede financiranja športa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo železniške proge Pragersko-Hodoš, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vdori v spletne račune, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom računalniške opreme, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z okoljsko sanacijo Celjske kotline, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
8. 6. 2016
Zastavil vprašanje glede pokojnin v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje glede gradnje elektroenergetskega sistema v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem gradnje džamije v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odhodi bolnikov v tujino, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z evidencami pokojninske dobe iz naslova študentskega dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s standardi socialno varstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnimi socialnovarstvenimi zavodi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s slovensko šolo sv. Cirila in Metoda v Mendozi v Argentini, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sneženja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo na Štajerskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z raziskovalno razvojnimi projekti, financiranimi in evropskih kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o mednarodnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
1. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za sofinanciranje športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z namero o odprtju klicnega centra v Mariboru s strani IBM, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem specialistov s področja družinske medicine in pediatrije v ZD Ormož, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z agencijo SPIRIT, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Tuš, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem islamskega centra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpisom dolgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s razpisom na področju vzgoje in izobraževanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s migrantskim centrom v Kidričevem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dolgovi do občine Dornava, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpadki v Račah, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravstveno politiko na področju alergij, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustrahovanjem državljank in državljanov RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitno ukinitvijo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
5. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predstavitvenimi oglasi javnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom na področju drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z Akcijskim načrtom EU za boj proti drogam 2013 - 2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s širitvijo virusa Zika, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pridržanjem državljanov Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z institucionalnim varstvom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z migrantsko krizo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom migrantov, ki so vstopili v Slovenijo in zapustili Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
4. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posodobitvijo železniške proge Pragersko–Hodoš, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnimi novimi davki in trošarinami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z besedilom resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na Sazasu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbo programov oralne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami na področju oralne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s čeljustno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nemotenim izvajanjem oralne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s športno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za štipendije Erasmus+, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v letu 2013, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev za plače, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
25. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odtujenimi dokumenti na ministrstvu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja medijev, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
10. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjimi sodelavci Ministrstva za kulturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
1. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Slovenskih goric, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom kurenta na seznam kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
8. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vključevanjem predstavnikov mladih v Ekonomsko socialni svet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 6. 2015
1. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom za mladino, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo za mlade kmete, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
5. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu na področju drog 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z obletnico genocida nad Armenci, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z bojem zoper korupcijo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko sprejemanja novih pacientov pri pediatrih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zobozdravstveno dejavnostjo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem hidrodinamične analize poplavnega dogodka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pogoji dela čeljustnih kirurgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnimi najdenimi dragocenostmi na gradu Turnišče pri Ptuju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom koranta na seznam svetovne dediščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o javnem naročanju, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradom Turnišče pri Ptuju, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
14. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Waldorfsko šolo Maribor, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s komasacijo kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
1. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja prometa, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z enako obravnavo državljanov EU na enotnem trgu dela, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisi za pripravnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z nuklearno elektrarno Krško, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravniki v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s preventivnimi programi zoper raka, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravljenjem oseb z epilepsijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunom za zdravstvo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vključitvijo urgentnega centra Ptuj v mrežo urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o javnem interesu na področju kulture, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami proračunov lokalnih skupnosti za leto 2015, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem slovenskih športnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z nedavno objavljeno lestvico »Euro Health Consumer Index«, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
4. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem dežurnih urgentnih služb, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z racionalizacijo ter reorganizacijo sistema naročanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem odgovornosti direktorjev in svetov javnih zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s Zoisovimi štipendijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s hitro cesto med Ptujem in Ormožem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s slabim poslovanjem slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Ekonomskim inštitutom Pravne fakultete, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu športa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z mlečnimi kvotami, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z urgentnimi centri v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zoisovimi štipendijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s samozaposlenimi v kulturi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
13. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sprostitvijo zdravila Tamiflu iz blagovnih rezerv, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem učne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča glede financiranja osnovnošolskih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s priporočilom za »kompleksno in odgovorno upravljanje kolektivnih organizacij«, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem vzdrževanja kulturne dediščine po državi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje urgentnih centrov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s socialno varstveno dejavnostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v invalidskih organizacijah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo socialno varstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s staranjem oseb s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o celoviti zgodnji obravnavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z epidemijo ošpic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Urada RS za mladino, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo avtorskih in sorodnih pravic, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
27. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s Fundacijo za šport, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo NLB d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z mladinskimi sveti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z javno objavo vseh sodb slovenskih sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvez s spremembami na področju učbenikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim stanovanjskim programom, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z dvojno obdavčitvijo delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo urgentnega centra v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Sveta Vlade za mladino, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonito pridobljenim premoženjem, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
5. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sodniškimi funkcijami, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi zaostanki, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zadolževanjem Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s fiktivnimi vpisi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem učinkovitejše lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem sredstev za raziskovalno dejavnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sejo nacionalnega sveta za kulturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo železniške proge, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z dostojnim komuniciranjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
13. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Uradom za mladino RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o športu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s statusi Nacionalne mladinske organizacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
9. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico študentov do združevanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s ptujskim urgentnim centrom, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi iz ukrepov iz Nacionalnega programa športa za leto 2014, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi iz Nacionalnega programa za mladino za leto 2014, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.