Anja Bah Žibert

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3977 glasov v okraju Novo mesto I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: generalna sekretarka v stranki
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa
Starost: 49 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
21. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem vprašanja priseljencev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

21. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem vprašanja priseljencev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvršitelji v primerih z delom zaseženih motornih vozil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za sofinanciranje kulturnih projektov, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
7. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste med Novim mestom in Belo krajino, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
31. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z romsko problematiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem preverjanja psihofizičnega stanja udeležencev v prometu in na prireditvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo prostorov na Cankarjevi cesti 1, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ugleda pri opravljanju sodniške funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s šotori za migrante v Lendavi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ilegalnimi migracijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ugleda pri opravljanju sodniške funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dodeljevanjem stanovanj, ki so v lasti Ministrstva za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z večjim požarom v podjetju Ekosistemi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem zoper državno tožilstvo zaradi zamude rokov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko kreditojemalcev v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kriteriji za imenovanje v svete javno vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
9. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru založenih oporok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s kriteriji za imenovanje v svete javno vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem centrov za socialno delo v primerih nasilja v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z doplačevanjem razlike do minimalne plače, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za finance.
23. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti pešcev na Slovenski ulici v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z grožnjami migrantov dvema dijakinjama v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pretresljivim nasiljem, objavljenim tudi na spletnem družabnem omrežju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 2. 2017
17. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s kandidatom za generalnega državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z namero vzpostavitve izpostave Azilnega doma v Velenju, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z javnostjo podatkov o uspešnosti in učinkovitosti posameznih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko seznanjenosti ministrstva o dogajanju v NLB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
1. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z uprizoritvijo »Pionirske zaobljube« v Velenju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo avtoceste na odseku Arja vas-Šempeter, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačevanjem dodatkov predstavnikom Uprave RS za zaščito in reševanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ilegalnimi migracijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z vlomi v župnišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s stavko zdravnikov in zobozdravnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem romske problematike na Dolenjskem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi na področju duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z integriteto najvišjih predstavnikov izvršilne veje oblasti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi zagotavljanjem pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom izbire predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki iskanja pogrešanih oseb, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s prenosom krajevne pristojnosti kot ukrepom za odpravo sodnih zaostankov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
1. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na nov migracijski val, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi sredstvi za mediacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostnim vprašanjem zaradi pokrivanja obraza na javnih mestih, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
25. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem romske problematike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v sodstvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
10. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v Slovenski obveščevalno varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
20. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z javnostjo sej Vlade Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami Zakona o državnem pravobranilstvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem ustavne volilne pravice za invalide, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za pravosodje.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s predbolonjskimi študijskimi programi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
23. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko skritih napak pri novogradnjah večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za pravosodje.
21. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z reformo sodstva na področju imenovanja sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
20. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko nasilja v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem uresničevanja Zakona o Radioteleviziji Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s posledicami plačilne nediscipline, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanji generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z roki za dokončanje predbolonjskih študijskih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obrazcem za izterjavo preživnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nerazumnim dvigom vpisnine v imenik odvetnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obrazcem za izterjavo preživnin, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z obrazcem za izterjavo preživnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanji generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Zvezo slovenskih častnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
13. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pregledom dela sodnih izvršiteljev, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostnim vprašanjem zaradi pokrivanja obraza na javnih mestih, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
1. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odločitvijo CSD Velenje glede premestitve otrok k rejnikom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem pravniških državnih izpitov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje stanja na področju zdravja delavcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi merjenjem varnostne razdalje med vozili, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z obrazcem za izterjavo preživnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
15. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z neplačevanjem preživnine, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, ministrica za notranje zadeve.
26. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z javnostjo otvoritve sodnega leta 2016, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem CSD Lendava, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z digitalizacijo skupnih arhivov SFRJ, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo brošure za področje preživnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z napredovanji v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z lokacijami za migrantske namestitvene centre, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
21. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z mrežo sodišč v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z evidenco opravljanja pravniških državnih izpitov, hrambo ter vpogledi vanjo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
14. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem migrantov v Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z migrantskim nastanitvenim centrom ter lokacijo zanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
11. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s tujimi neposrednimi naložbami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s kakovostjo izvajanja vzgojno - izobraževalnih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
7. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z objavo poziva prevajalcem iz arabščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z razlogi za zavrnitev prošenj za snemanje glavnih obravnav, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem jezikovnega nadzora migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spoštovanjem zakonsko določenih rokov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s tožbo Sodnega sveta zoper Informacijsko pooblaščenko, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 12. 2015
Zastavila vprašanje o stroških, ki nastajajo v zvezi z migrantsko problematiko, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito slovenskih vojakov, ki se soočajo s problematiko prekinitve pogodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
20. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z neizpolnjevanjem zavez za uspešno gospodarstvo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o pravniškem državnem izpitu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje glede celotnih stroškov vezanih na migracijsko problematiko, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko ugrabljenih/izgubljenih otrok v času migrantske krize, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
27. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti za policiste, pripadnike Slovenske vojske in zdravstvene delavce v času migrantske krize, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo, ministrica za zdravje.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z napotitvijo na zdravljenje v tujino, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom doline Kobile, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom območja doline Kobile v osrednjem delu Gorjancev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
31. 8. 2015
28. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z uporabo policijskih pooblastil pri opravljanju nalog, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za urejanje razmer v Varnostno obveščevalni službi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izbruhom antraksa, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pozitivnim oblikovanjem domovinske zavesti povezano z osamosvojitvijo Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z okoliščinami njenega obiska v Republiki Srbiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
24. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do izplačila nadomestila preživnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s preživninami, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
17. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko delovnih oblačil v srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
13. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem odgovornosti javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo, ki bi zagotavljala odgovorno, strokovno in korektno delo javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernim obnašanjem uradne osebe na meji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
2. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito in osebam z mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zavračanja zdravljenja v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 6. 2015
21. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi novimi zapleti pri zaposlovanju policistov – nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s tožbami glede neizkoriščenih dni tedenskega počitka, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
15. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko na področju otroške srčne kirurgije v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s preiskavo zoper novinarja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem 1. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z zamudo predložitve Skupnega letnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2014, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zavračanja zdravljenja v tujini s strani ZZZS, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s kemičnimi in ubojnimi sredstvi nekdanje Službe državne varnosti (SDV), na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z menjavami v vrhu Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
10. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko reševanja posledic naravnih nesreč v občini Šentjernej, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za finance, minister za infrastrukturo, minister za obrambo.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z grožnjami novinarjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
21. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s promocijo zdravja v delovnem okolju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z opominom Evropske komisije Sloveniji zaradi izmenjave podatkov o prometnih prekrških, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s konkretnimi ukrepi proti nasilju v družinah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
11. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo prvega brezplačnega pravnega nasveta, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z opominom Evropske komisije Sloveniji zaradi izmenjave podatkov o prometnih prekrških, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kršenjem Ustave RS in Zakona o poslancih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z varčevalnimi ukrepi v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s konkretnimi ukrepi za vzpostavitev vladavine prava, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
6. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z ustavitvijo postopka zaradi domnevnega oškodovanja družb SCT, SCT TKO in SCT GEM, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z revijo Slovenska vojska, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
23. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo v okolici vrtcev in osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonitim imenovanjem generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za pravosodje.
22. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z naravnimi nesrečami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za obrambo, ministrica za okolje in prostor.
15. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z menjavo načelnika Generalštaba Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z učbeniškim gradivom, ki se uporablja za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Anja Bah Žibert
Povprečje
Največ
177%
177
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427