Bojan Podkrajšek

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2383 glasov v okraju Slovenske Konjice
Število mandatov: 1
Prejšnji status: podžupan
Izobrazba: kovinarski tehnik
Starost: 54 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
11. 4. 2018
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi s protikriznimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev, ki se zberejo preko računov za električno energijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2018
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

27. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s protikriznimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev, ki se zberejo preko računov za električno energijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2017
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko uvedbe licenčnega sistema na področju dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko onesnaževanja zraka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovno inšpekcijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 8. 2017
24. 7. 2017
14. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ocenjevanjem dela javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neživljenjsko birokracijo za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo dodeljevanja državnih subvencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neprenosom evropskih proračunskih pravil v nacionalno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z metodologijo obračunavanja omrežnine za vodo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanim odstrelom jelenjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim zavajanjem premiera dr. Mira Cerarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko prenesenih vlog hrvaških varčevalcev pri prodaji NLB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s priporočili Evropske komisije za proračunsko in reformno ukrepanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki in bonitetami javnih uslužbencev, ki delujejo v institucijah EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanim odstrelom jelenjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem licenc avtoprevoznikom, ki prihajajo iz tujih držav, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri nakupu lesa in gozdnih lesnih sortimentov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz programa razvoja podeželja 2014 – 2020, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjšanjem števila kmetij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nižanjem števila kmetij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami v prašičereji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo z zelenjavo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poenostavitvijo prostorske in gradbene zakonodaje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami na področju prireje mleka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem obrtnih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo državnih cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s konfliktom interesov v družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbudami za slovensko kmetijstvo, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o javnem naročanju v lokalnih skupnostih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pogoji razpisov za gorsko višinske kmetije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajnim postopkom, ki se vodi nad dolžnikom GRANIT d.d. – v stečaju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za ublažitev škode po pozebi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prednostnim obravnavanjem zavoda Kresalove in Zalarja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje položaja vseh družbenih skupin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z afero Sava Re, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z regresi v državnih podjetjih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenormiranostjo in hiperreguliranostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem in nagrajevanjem davčnih inšpektorjev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zamudami pri izdaji soglasij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za ublažitev škode po pozebi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem zemljišč, kot primernih lokacij za industrijske cone, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotenjem zemljišč, kot primernih lokacij za industrijske cone, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za javno upravo.
14. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odločanjem v stečajnem postopku, ki se vodi nad dolžnikom GRANIT d.d. – v stečaju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s počrpanimi sredstvi iz Programa razvoja podeželja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami kmetom, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s potokom Koprivnica, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami na področju prireje mleka, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprostitvijo kreditnega krča, predvsem za MSP, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z recikliranjem izrabljenih osebnih avtomobilov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški delovanja javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
20. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s trošenjem davkoplačevalskih sredstev za raznorazne nepotrebne analize, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo vlade za konec socialnega dialoga v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spornim ravnanjem bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečnino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami toge delovnopravne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestavitvijo datuma obvezne uporabe davčnih blagajn, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami napovedane znižane olajšave za investicije in raziskave ter razvoj, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s pogajalskim fiaskom pri pogajanju s sindikati javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem trajnega travinja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem plačila koncesij za rabo termalnih voda, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom nadur policistom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Programa razvoja podeželja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
25. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s padanjem odkupnih cen mleka, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delom strokovnih komisij, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem spomenikov državnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
30. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo pločnika Mavhar v občini Zreče, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo krožišča SN-1/R3 701 LC 485070 v občini Zreče, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z javno agencijo za civilno letalstvo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami za obnovo vinogradov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z povišanjem prispevkov za socialna zavarovanja kmetov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami Eko sklada, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prehodom pri grobovih frankolovskih žrtev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo plazu Boharina, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno zakonodajo na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prehodom za pešce, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom križišča Ulipi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z najemi poslovnih prostorov za delovanje državnih organov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
31. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z investicijo v prometno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z najemi poslovnih prostorov za delovanje državnih organov, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo pridelave zelenjave, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom zavijalni pas za Oplotnico, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vlogami za neposredna plačila v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z razdolžitvijo podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o medijih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z oživitvijo lesne industrije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami prašičerejcev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnih gozdov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z menjavami vodij v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo z zelenjavo, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo mlečnih kvot, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Žičko kartuzijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvozom mesa, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo predora Trojane, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri sprejemanju OPN, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z novim kulturnim modelom, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim stanovanjskim programom, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s cenami zakupa kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z dokončanjem izgradnje ceste Žiče – Dole R 3686, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s kmetijskim zavarovanjem in naravnimi nesrečami, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem dijaških in študentskih vozovnic, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Bojan Podkrajšek
Povprečje
Največ
122%
122
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Bojan Podkrajšek
Povprečje
Največ
73.9593739593739%
74
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98