Bojana Muršič

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 523 glasov v okraju Ruše
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktorica občinske uprave
Izobrazba: magistrica znanosti
Starost: 51 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
NI glasovala za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
18. 4. 2018
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
5. 4. 2018
Govorila na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

21. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 26. člena Zakona o financiranju občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem rednih in specialističnih zobozdravstvenih storitev odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem novega srednješolskega programa farmacevtski tehnik na Šolskem centru Ravne na Koroškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom plač članom uprave SDH, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnim šolskim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izigravanjem zaposlovanja za določen čas v vzgoji in izobraževanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje glede usposabljanja predsednikov, namestnikov predsednikov in tajnikov volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za pravosodje.
18. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z uskladitvijo ustreznih zakonov s 70.a členom Ustave RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Belo knjigo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z novim lastnikom NKMB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem otrok priseljencev v naš vzgojno-izobraževalni prostor, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zobozdravstveno oskrbo odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo ograj pri nadvozih na avtocesti 1 - AC, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojnimi prioritetami Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s kadrovskimi potrebami v razvojnih ambulantah, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem mednarodnih vojaških vaj v RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
23. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo upravljanja gradov na Slovenskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
26. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo bele napotnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko hišniških stanovanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
13. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko hišniških stanovanj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
28. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z Sanacije državne ceste RT 930, odsek 7065 Pesek – Oplotnica – 3. faza, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Bojana Muršič
Povprečje
Največ
26%
26
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Bojana Muršič
Povprečje
Največ
89.4105894105894%
89
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.