Eva Irgl

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 3379 glasov v okraju Ajdovščina
Število mandatov: 4
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Starost: 46 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

9. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za obrambo.
25. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi v primeru nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z 226. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z 245. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem instituta brezplačne pravne pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
5. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnim opismenjevanjem v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pokopom žrtev povojnih pomorov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s socialno izključenostjo in revščino med starejšimi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vodenjem zemljiške knjige in pravilnostjo podatkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s socialno izključenostjo in revščino med starejšimi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic otrok s posebnimi potrebami manjšine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi, s katerimi bi se preprečilo nesorazmerne posege pri izvršbah na nepremičnine, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nedopustnim napadom na svobodo novinarjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem državne meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito žrtev kaznivih dejanj nasilništva, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
24. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z imisijami v okolju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom imenovanja in razrešitve ravnateljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pregonom kibernetskega kriminala, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
1. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz zakonodaje Evropske unije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
2. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 96. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 185. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 341. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s policisti, ki so izgubili življenje med opravljanjem dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisi na področju športa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s socialno pravičnostjo in socialno izključenostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s kaznivima dejanjema uboja in umora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z lokacijami za namestitev migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z lokacijami za namestitev migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem vodotoka na odseku Slapenskega potoka v vasi Slap, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo Evropskega parlamenta o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z najdenimi predmeti ob izkopavanjih na moriščih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z 194. členom (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z 197. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z 198. členom Kazenskega zakonika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z 288. členom Kazenskega zakonika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dogajanjem na OŠ Bičevje na Viču v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z 192. členom Kazenskega zakonika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pokopom žrtev povojnih pomorov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z višino pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem določb Zakona o kazenskem postopku v postopkih potrjevanja morišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, ministrica za notranje zadeve.
7. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem projekta protivetrne zaščite na odseku Razdrto - Vipava, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s procesnimi roki, ki bi jih morala upoštevati sodišča, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem vpadanja na frekvence, ki so po ženevskem sporazumu dodeljene slovenskim radijskim postajam, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s sofinanciranjem upravičenih stroškov delovanja infrastrukturnega programa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom, da bi Državno pravobranilstvo postalo organ v sestavi ministrstva, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z integriteto in spoštovanjem zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z načinom delitve in obračunov stroškov za toploto v stanovanjskih objektih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko podjetja Agroind Vipava 1894, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo VDC, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z indeksom medijske svobode in položajem Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
31. 3. 2016
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ustvarjanjem konkurenčnega in spodbudnega poslovnega okolja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
26. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravice do svobode izražanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravice do svobode izražanja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
4. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vložitvijo zahteve za presojo ustavnosti novele Zakona o obrambi, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izborom novega slovenskega sodnika na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s poimenovanjem zapisa Rebernice na hitri cesti Vipava - Razdrto, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z udejanjanjem ciljev Resolucije o Evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
1. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z učnim načrtom za predmet slovenščina v osnovni šoli, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
24. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi varnostno situacijo v državi, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z obiskom nemškega sodnika v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisom za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami človekovih pravic, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s preživninami, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z definicijo ekonomskega nasilja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ugasnitvijo aplikacije Supervizor, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 7. 2015
Zastavila vprašanje glede odnosa do področja ljubiteljske kulture, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
3. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo pravnih podlag namenjenih za sanacijo nedokončanih komasacijskih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s stališčem o Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
1. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z nakupom nepremičnin glede katerih je bil šele po nakupu vložen denacionalizacijski zahtevek, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
6. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem sanacije nedokončanih komasacijskih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z integriteto in spoštovanjem zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, minister za javno upravo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 3. 2015
Zastavila vprašanje glede integritete in spoštovanja zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s parkirnimi mesti za invalide, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranitvijo urgentne zdravstvene službe z reševalnimi vozili v Ajdovščini v dosedanji obliki, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi organov pregona in odkrivanja zoper kazniva dejanja vezana na nezakonito dejavnost nekdanje Službe državne varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
15. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s kriteriji za imenovanje predsednikov okrajnih, okrožnih in višjih sodišč v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z normami sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo plazov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z javno objavo in strukturo vseh sodb slovenskih sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za dvig zaupanja v sodstvo ter izboljšanje stanja na področju sodstva, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
25. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade glede zajezitve revščine med otroki in mladimi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami človekovih pravic v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z ratifikacijo Istanbulske konvencije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
21. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s Konvencijo o otrokovih pravicah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s preživninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
14. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Eva Irgl
Povprečje
Največ
118%
118
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Eva Irgl
Povprečje
Največ
69.5970695970696%
70
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98