Franc Breznik

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2099 glasov v okraju Lenart
Število mandatov: 1
Prejšnji status: komercialist
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 52 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
26. 3. 2018
22. 3. 2018
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

26. 3. 2018
16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko družinskega pomočnika, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z okvarami na TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z nesorazmerjem cen med avtoplinom in plinom za ogrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z nesorazmerjem med ceno avtoplina in plina za ogrevanje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
29. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom plače predsednice upravnega odbora SDH, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kazenskima ovadbama zoper nekdanjega predsednika republike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obratovanjem šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z električno oskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z preplačevanjem registrskih tablic za vozila, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z pošiljanjem opominov pred davčno izvršbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neživljenjskimi birokratskimi ovirami in postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo glede uničenja registrskih tablic, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznic, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s problemi pri delovanju TEŠ6, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko financiranja lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
21. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z višanjem sredstev za zdravstveno oskrbo migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko radioamaterjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo borze ali veletržnice za kmetijske izdelke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nesmiselnimi in škodljivimi predpisi na področju dimnikarske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakazilom državne družbe Premogovnik Velenje zasebnemu zavodu ISTR, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zagotavljanja kakovostnih kadrov za potrebe slovenskega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami v kazenskih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
6. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnim položajem prejmnikov kmečkih pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s privabljanjem visoko tehnoloških investicij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dedovanjem vračila dohodnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom zakona »Lex Mercator«, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati dela slovenske predstavnice OZN za področje STO, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati gospodarske diplomacije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 2. 2017
31. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem akcijskega načrta – Digitalna agenda za Evropo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z digitalno pismenostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neusklajenim delovanjem Vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stališčem vlade, da čas za prodajo bank ni ugoden, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podporo tehnološkim fakultetam za digitalno izobraževanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo, ki bo urejala digitalizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nenehnim višanjem prispevkov in omrežnine na električno energijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spremenjeno zakonodajo v Republiki Avstriji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve.
11. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati dela slovenske predstavnice OZN za področje WTO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z digitalizacijo infrastrukture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo terjatev do skupine DZS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem priporočil digitalne agende, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami gmotnega položaja posameznih družbenih skupin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z investicijami na področju digitalizacije industrije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odzivom Slovenije na potrebo po digitalizaciji gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dogovorom o zvišanju plač javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko objekta stavbe nekdanjega mejnega prehoda v Gederovcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zunanjih gostinskih teras namenjenih kadilcem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v slovenski policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s trošarinami na gorivo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem podjetij v državni lasti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s študentskim delom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s primernostjo sodnikov za opravljanje funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kampanjo o ukrepih evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nepremičninskim poslom Save Re, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z integriteto sodnikov v postopku zoper Franca Kanglerja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uveljavljanjem olajšav za raziskave in razvoj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji za dodelitev subvencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v vzezi s materialno blaginjo slovenskih gospodinjstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem navzočnosti zdravnikov na delovnem mestu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z deficitarnimi poklici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z mariborskimi vstajami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z konkurenčnostjo podjetij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s konkurenčnostjo države kot poslovnega subjekta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški migrantske krize, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odlogom prodaje NLB d.d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z lokacijo za izpostavo azilnega doma in migrantskega namestitvenega centra, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
6. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izpostavo azilnega doma tudi v Mariboru ter lokacijo zanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
23. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vabljenimi na pomembnejše dogodke v organizaciji MZZ, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z omogočanjem zaslužkov na račun davkoplačevalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zlorab sredstev iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z birokratskim in škodljivim ravnanjem državne družbe KZPS d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem zakonske določbe načel poslovanja DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z gospodarsko rastjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dolgimi sodnimi postopki pri gospodarskih sporih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nagrajevanjem javnih uslužbencev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nepotrebnimi stroški NLB d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo dividend, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z osebno integriteto in poslovno etičnostjo predsednika NS SDH Damjana Beliča, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z omogočanjem prednostnega položaja izbranim posameznikom in organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapleteno in togo delovno zakonodajo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z rastjo slovenskega BDP v zadnjih dvajsetih letih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nižjo stopnjo DDV za izdelke za higiensko zaščito, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Nove Ljubljanske banke, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami britanskega referenduma o odhodu iz EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z analizo koristi in stroškov za davkoplačevalce za Elaborat o ekonomski upravičenosti prestrukturiranja podjetja Tuš v kooperativo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačljivostjo merjenja mineralne kostne gostote, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim potrjevanjem računov za manjše pridelovalce zelenjave in vrtnin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo opuščene gramoznice pri Lovrencu na Dravskem polju, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z izborom Špele Kučan za ekonomsko svetovalko v Ženevi, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
24. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obročnim odplačevanjem davka, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo opuščene gramoznice pri Lovrencu na Dravskem polju, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
3. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z katastrofalno dolgim časom reševanja gospodarskih sporov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z negativnim vplivom časa reševanja gospodarskih sporov na poslovno okolje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obveščanjem lokalnih skupnosti o migrantskih centrih, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prevelikim državnim trošenjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Elaboratom o ekonomski upravičenosti prestrukturiranja podjetja Tuš v kooperativo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodelitvijo državne pomoči družbi Polzela, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z razlogi, da se ne razreši dveh funkcionarjev osumljenih laži in kraje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z problematiko gostinskega lokala v atriju poliklinike, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nepravilnostmi pri pomoči na cesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odkupom manjšinskih deležev v elektrodistribucijskih podjetjih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem konkurence pri predelavi kmetijskih izdelkov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s poslabšanjem uvrstitve na področju trga dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom lastniških deležev v elektrodistribucijskih podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo predsednika nadzornega sveta NLB d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z oceno stanja slovenskega samozaložništva, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadaljnjimi koraki vlade v zadevi tožbe Ljubljanske banke proti Hrvaški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi v zvezi z dokapitalizacijo in prodajo družbe Adria Airways, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko cen najema kmetijskih zemljišč iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad izvajanjem Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi pogodbami, ki jih sklepajo podjetja v večinski državni lasti, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s ceno najema kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom registrskih tablic iz starega na novo vozilo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
2. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s potrebnimi finančnimi sredstvi za migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo severne obvoznice v občini Lenart, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjami obvoznic po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z rezervnimi skladi večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z rezervnim skladom večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o osebnem dopolnilnem delu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami cen socialnega varstva odraslih oseb, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s posojanjem delavcev med podjetji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z birokratskimi obremenitvami gostincev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko določanja glob za prekrške, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poklicnim izobraževanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem zelenih investicij kot rešitev za povečanje konkurenčnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s trošarinsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
21. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo novega dirkališča in poligona varne vožnje na zemljišču ministrstva za obrambo v Cerkljah na Dolenjskem, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v funkciji ministra za obrambo.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s trošarinsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo novega dirkališča in poligona varne vožnje na zemljišču ministrstva za obrambo v Cerkljah na Dolenjskem, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v funkciji ministra za obrambo.
15. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem novega direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s konstituiranjem regij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za javno upravo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s trošarinsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z novim modelom za oblikovanje cen tekočih goriv, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prilagajanjem potreb po kadrih v gospodarstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
13. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo poklicev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z previsoko obdavčitvijo dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem 10. člena Zakona o odvetništvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s popolno odpovedjo nadzora nad izvajanjem Stanovanjskega zakona, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko trošarin na goriva, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z organi vodenja in nadzora v podjetjih v večinski državni lasti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem 10. člena Zakona o odvetništvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z razkorakom med izobraževanjem in potrebami gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami dolgotrajnega iskanja gospodarskega ministra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice«, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem 10. člena Zakona o odvetništvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo, ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Franc Breznik
Povprečje
Največ
170%
170
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427