Franc Trček

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 560 glasov v okraju Maribor IV
Število mandatov: 1
Prejšnji status: visokošolski učitelj
Izobrazba: doktor znanosti
Starost: 53 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
21. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z naročilom 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskimi napadi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z internetno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo GDPR, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2018
VZDRŽAL se je glasovanja o Dnevni red v celoti
Glasoval PROTI Širitev dnevnega reda
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
5. 4. 2018
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
27. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

21. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z internetno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo GDPR, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naročilom 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskimi napadi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo zakonodajnih podlag za razvoj energetskih zadrug, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vključitvijo domačega gospodarstva v razvoj kapacitet OVE, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem energetske samooskrbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukvarjanjem s problematiko energetske revščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrti razvoja izkoriščanja geotermalne energije v Murski Soboti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s hitrimi električnimi polnilnicami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem sredstev v cestno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo med mladimi med januarjem 2014 in oktobrom 2017, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gospodarsko rastjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi sredstvi za znanost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zamudami pri črpanju evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z mrežo slovenskih znanstvenikov v zamejstvu in po svetu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z enotno in odzivno zunanjo politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem slovenskega čebelarstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem sredstev za obrambo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z samooskrbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zniževanjem brezposelnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem zavez NSP, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem prometne varnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo podjetja Arosa Mobilia iz Limbuša, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko (ne)varnosti dela pri sečnji in spravilu lesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pretirano sečnjo kvalitetnega lesa v državnih gozdovih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z resnega pristopom k lesno-predelovalni verigi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obrtniško-manufakturno proizvodnje v lesno-predelovalni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem lesno-predelovalne verige, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ponovno vzpostavitvijo lesno-predelovalne verige v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s proizvajanjem lesenih protihrupnih ograj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z leseno-skeletno gradnjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z standardi opremljenosti slovenskih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskimi grožnjami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v PESCO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izstopom iz zveze NATO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem NATA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pilotskimi projekti stanovanjske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z letnim monitoringom za vse tri domorodne vrste sladkovodnih rakov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z resnim monitoringom za jelševca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom tujerodnih vrst rakov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo nacionalne znamke I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo uporabe nacionalne znamke I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z državnim naročilom vozil Clio različice I feel Slovenia v lastne namene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenjem UKOM za Clio različica I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z serijo vozil Clio različice I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izdelavo posebne serije vozil Clio, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi NATO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odhodki proračuna za PESCO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko PESCA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s celostnim pristopom Evropske unije do varnosti in obrambe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pobudo o odcepitvi PESCA od NATA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostnim interesom Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi NATO in možnim izstopom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo ministra glede odločitve na višji ravni, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
5. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s predsedovanjem Bolgarije EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti in sodelavci na projektih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti kot sestavnim delom politik razvojne pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami zakona o medijih in zakona o financiranju političnih strank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s posegom sosednje države v notranjo politiko Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnim položajem prikrajšanosti prebivalcev vzhodne Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prekomerno rabo gnojil v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ogroženostjo belokranjskega črnega močerila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prednostjo predsedovanja EU pred zdravjem državljank in državljanov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z neprimernim odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom pojavljanja bobrov in stanja njih domovanj v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo mag. Dejana Židana glede lokacije lakirnice Magne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z magnetogrami sej Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z lobiranjem pri projektu Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem EU in EK v razumljivi obliki državljankam in državljanom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za PESCO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za PESCO in možnostjo podvajanja le teh, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z »evropsko obrambno industrijo«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izstopom iz NATA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom rečnih rakov v slovenskih vodotokih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z neobstoječo stanovanjsko politiko in neizvajanjem Nacionalnega stanovanjskega programa, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
8. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z učbeniki v šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaupanjem v izvajalce pedagoških procesov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z namenskimi sredstvi za učenje jadranja v osnovni šoli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem tehnologij na področju načrtovanja in izgradnje jadrnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vpetostjo robotike v SRIP, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem mehanotronike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunskim financiranjem razvoja robotike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem razvoja robotike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo robotike v šolskem sistemu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izobraževalnim sistemom na področju robotike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem robotike v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z lobiranjem pri nabavi 25 novih vlakovnih kompozicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo 25 novih vlakovnih kompozicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z manjkajočimi trasami v železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem mednarodnega javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s časovno-stroškovno enačbo pri prometni logistiki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravico narodov do samoodločbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izčrpavanjem družinskih proračunov zaradi učbenikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunoma 2018/2019 - (M)GRT in (M)DDSZ (in enake možnost) - SPS in položaj dela ter varnost delavcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s Pohorjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo s Ptujskim lükom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnim podjetništvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo dialoga s civilno družbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z magnetogrami sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s statusom mesta Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi zunanjimi izvajalci programske opreme na MDDSZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom vlog in številom izdanih okoljevarstvenih dovoljenj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nefinanciranjem znanosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem primerne porabe občin, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za javno upravo.
4. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko drežniških koz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo zajezitev na reki Kolpi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje zvezi s finančno-preživetvenimi možnostmi družinskih kmetij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spomeniško-varstvenim projektnim razpisom Ministrstva za kulturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko samooskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s področjem informatizacije državne in javne uprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno-preživetvenimi možnostmi družinskih kmetij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Pokolpja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z regulacijo vodostaja reke Kolpe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem revnih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravljanjem »utrjene revščine« v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z deložacijami ljudi v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo vrzeli pokojnin pri ženskah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z akutno revščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z stigmatiziranjem ljudi zaradi revščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z inštitucijami, ki obravnavajo ljudi v stiski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnim delovnim osnutkom novega zakona o SOVA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo statusa umetnika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim zagonom turizma na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z sočasnim razvojem Letališča Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z potrebno delovno silo za lakirnico Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z revizijo prometne študije lakirnice Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nevarnimi odpadki lakirnice Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo vode v industrijskem obratu Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami zaposlenih v lakirnici Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem lakirnice Magna Steyr v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ustreznim obveščanjem glede umeščanja lakirnice Magna Steyr v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivi na okolje in zdravja ljudi zaradi uemstitve Magna Steyr v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Eko sklada za odpravo energetske revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnim predlogom Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
30. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v koncernu Agrokor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov za odpravo energetske revščine, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s stopnjo samooskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo slovenskih izdelkov na policah Mercatorjevih trgovin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s propagandno akcijo nakupa slovenskih proizvodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nevzdržnimi razmerami zaposlenih v črnomaljski livarni, ki je del podjetja Livarna Ivančna Gorica, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo mladinske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vodovodnim omrežjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo Pohorja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dimenzijo e-oblaka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z aerografiranjem našega ozemlja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nehigienično prakso v podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z napotitvijo vojakov v Latvijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem varnosti v javnem potniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem zgrajenega 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z netransparentnostjo projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Luke Koper ter projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dvotirno izvedbo gradnje 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2017
28. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki o onesnaženosti s trdimi delci v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z mankom politik umeščanja dejavnosti v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z energetsko samooskrbo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z naborništvom v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo s trdimi delci v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podnebno in okoljsko politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z lokalno pridelano hrano v Javnih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s področjem oralne kirurgije v Podravski regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z reformo lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Krajinskimi parki v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z slovensko narodno skupnostjo na Madžarskem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vlade pri sprejemanju zakonodaje v DZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z t. i »črnim fondom« Slovenske obveščevalne-varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izrednimi razmerami v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s šolskim sistemom v Osnovni šoli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nepravilnostmi na ministrstvu za zunanje zadeve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim zagonom turizma na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z železniškim potniškim prometom na koridorju Ljubljana-Postojna-Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zviševanjem pokojnin brez dokupa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo projektnega podjetja 2TDK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem strokovnih vodij avtošol, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo elektrike za razsvetljavo cest in javnih površin, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pisanjem zakonodaje po naročilu globalnih korporacij, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem in trgovanjem s Potrdili o izvoru električne energije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem investicij v fotovoltaiko, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z »gospodarskimi obvoznicami«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko onesnaženosti rib z mikroplastiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s uberizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno intermodalnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s promocijo slovenskega jazza, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo Pohorja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim cestninjenjem tovornega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem prometnih zastojev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z noveliranjem zakona o potrošniških kreditih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem bazične (raziskovalne) znanosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reakriditacijskim obdobjem študijskih programov v visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s udejanjanjem trajnostne mobilnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo bencinskega centa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom e-mobilnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo železniške proge Kočevje - Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z železniško povezavo s sosednjimi državami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z železniškim potniškim prometom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reciklažo najlona, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vašim obiskom v Združenih državah Amerike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo prometne policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odsotnostjo politike kariernih sistemov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko mladih raziskovalk in raziskovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi pogodbami Slovenskega državnega holdinga, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko sovražnega govora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko v socialno varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z kršitvijo 72. člena Ustave RS o zdravem življenjskem okolju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z sanacijo degradiranih nezakonitih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo Inšpektorata Republike Slovenije za delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad izplačevanjem plač in prispevkov za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko naraščajoče revščine v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s socialno zakonodajo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nadzora v Centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pogodbeno prakso na področju informatizacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s turizmom na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko »smetarskega turizma«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sodelovalno digitalno ekonomijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s programom regionalnega razvoja ogroženih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko mladih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z upadom prometa na ljubljanskem letališču, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami 7. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predlagano spremembo dohodninske lestvice in problemom revščine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z EMA -European Medicines Agency, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivno politiko zaposlovanja v Mariboru z okolico, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravljanjem »utrjene revščine« v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor.
5. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvršb na nepremičnine, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade na področju blaženja revščine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznice v Slovenski Bistrici – podjetje Impol, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za finance.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo predsednika in člana uprave DARS in odgovornostjo NS DARS, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
25. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obiskom predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja anesteziologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo Inšpektorata za javni sektor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom za ustanovitev Nacionalne garde, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sovražnim govorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s štajersko kokošjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vpletanjem v delovanje sindikata ter nekoordinacije dela diplomatskih predstavništev, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
27. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z (ne)varnostmi pri delu v gozdovih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvijanjem oblaka lesno-predelovalne verige, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovensko znanstveno-raziskovalno skupnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z licencami programske opreme Microsoft Office, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Slovenske znanstveno-raziskovalna sfere, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja anesteziologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z dinamiko kadrovske popolnitve redne in rezervne sestave policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za finance.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z reaktivacijo in revitalizacijo Pohorja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo umetniške zbirke Factor banke d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za kulturo.
10. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo avtohtone pasme drežniških koz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko klientelistično - koruptivnih navez, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojno nepodporo problemskim področjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nesanacijo slovenskih bank, vsiljeno s strani Evropske komisije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s promocijo krškopoljskega prašiča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito bobrov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo izkoriščanja geotermalnega potenciala Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zaračunavanja bank za ugotovitev, da izvršbe niso mogoče, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z (ne)izdajo soglasja k imenovanju za veleposlanika Črne gore v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z objekti CERO v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo Telekomove hčerinske družbe Soline, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom koncesionarjev pri urejanju voda, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s hidravličnim drobljenjem v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko smernic za srednjeročno strategijo slovenske energetike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z novim programom podeželja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s potekom sprejemanja Nacionalnega stanovanjskega programa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z s področjem kakovosti in zdravstvene obravnave pacientov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z 10. Členom Zakona o ohranjanju narave, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 2. 2015
5. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Evropske komisije, da se sprostijo sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nasiljem nad starostniki zaradi naraščajoče revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z osnovnošolskim vzgojno – izobraževalnim sistemom, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko fiktivnih vpisov v visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemom evalvacije dela znanstvenic in znanstvenikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z nujnostjo okrepitve gospodarske diplomacije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
22. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z neizogibnostjo takojšnje postavitve drugega bloka Jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z višino povprečnine in sistemskega reševanja problematike (ne)ustreznega financiranja občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z otvoritvijo sodelovalnega centra na sedežu Mariborske razvojne agencije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojnim modelom Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s premišljeno privatizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje o stanovanjskem svetu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje o regionalnih razvojnih agencijah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
29. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko zagotavljanja samooskrbe s hrano, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem programa Srednje šole Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo stanovanjskega fonda DUTB za socialne namene, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo socialno najbolj ogroženim prebivalcem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo zapostavljenim regijam, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
8. 12. 2014
Zastavil vprašanje glede nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje glede Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje glede Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi predora Karavanke, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim stanovanjskim programom 2013–2022, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
21. 11. 2014
Zastavil vprašanje glede Nacionalne strategije razvoja državnega kolesarskega omrežja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojnim modelom Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z usposobitvijo Letališča Maribor za izvajanje nujne helikopterske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem slovenskih organov v operaciji Mos Maiorum, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
1. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.