Iva Dimic

NSI

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSI
Prejela 1427 glasov v okraju Cerknica - Logatec
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: diplomantka visokošolskega programa
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
NI glasovala za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

27. 2. 2018
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z realiziranimi prihranki ob izvedeni združitvi dveh skladov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem izpita za sodnega tolmača, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izkoriščanjem monopola slovenskih ponudnikov predelave vozil po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem komunalnega prispevka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s problemom vračila dela subvencij za zelenjadnice, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
5. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznice Zgornji Hotič, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dodelitvijo dodatka za bivanje dijakom in študentom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnimi ukrepi v podporo družinam, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zastaranjem odmevnih primerov in ključnimi ukrepi v pravosodju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z višino odškodnine za škodo po divjadi kmetiji Čebron, Bukovica 86, 5293 Volčja Draga, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo pridobitve uporabnih dovoljenj za hleve, zgrajene po letu 1967, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nevarnim cestnim odsekom skozi naselje Zgornji Hotič pri Litiji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s prenosom zaposlenih iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na družbo Slovenski gozdovi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 6. 2016
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zgrešeno kmetijsko politiko Vlade RS, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zgrešeno davčno politiko v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s prenosom zaposlenih iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na družbo Slovenski gozdovi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
2. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo financiranja dela spremljevalcev predšolskih in šolskih otrok zaradi dolgotrajne bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
26. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo izvajanja dejavnosti javne uprave na lokalni ravni, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami za institucionalno varstvo starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo Industrijske cone Črnuče na prvovrstna kmetijska zemljišča, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z nacionalnim programom izkoreninjanja bolezni IBR/IPV in BVD, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem nepremičninskih evidenc, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo podjetja Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
28. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izbrisa nepremičnin ob prehodu z ročno vodene na elektronsko zemljiško knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z naborom nalog samoupravnih lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom zakonodaje na področju skrbništva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravic otrok, ki so žrtve nasilja v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike nasilja v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravljanjem posledic škode, nastale ob poplavah v letošnjem letu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstvenim programom za odrasle z avtizmom, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Iva Dimic
Povprečje
Največ
41%
41
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Iva Dimic
Povprečje
Največ
56.6766566766567%
57
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.