Ivan Prelog

SMC

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SMC
Prejel 3764 glasov v okraju Maribor I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: vodja tehnike v podjetju
Izobrazba: poklicni maturant
Starost: 76 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
26. 4. 2018
24. 4. 2018
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
10. 4. 2018
27. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem načrtovane mreže enot Doma Danice Vogrinec Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s potekom sprejemanja nove turistične strategije, ki ga naslavljam na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Umetnostne akademije v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
18. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Umetnostne akademije v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za kulturo.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo AC kraka Draženci – Gruškovje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem javnih naročil, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 7. 2015
Zastavil vprašanje vprašanje v zvezi z mariborskim letališčem in Poslovno cono Tezno, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zahodno mariborsko obvoznico, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s premogom za potrebe TEŠ 6 in v zvezi s HSE, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Ivan Prelog
Povprečje
Največ
11%
11
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Ivan Prelog
Povprečje
Največ
93.4398934398934%
93
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.