Jan Škoberne

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejel 804 glasov v okraju Velenje II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: svetovalec župana
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 35 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
18. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
12. 4. 2018
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem čistilk v ŠC Velenje in tudi sicer v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2018
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

12. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem čistilk v ŠC Velenje in tudi sicer v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pobudami Civilne iniciative Šoštanj za ustrezno okoljsko sanacijo posledic rudarjenja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom stanovanjskega sklada RS v Kranju, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
24. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitno deložacijo nekdanjega pripadnika specialnih policijskih enot, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje glede pričetka postopka za mednarodno zaščito za begunce, ki so se polno integrirali v slovensko družbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o delavskih odkupih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami po pravični kompenzaciji negativnih vplivov energetskega gospodarstva v Šaleški dolini, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z interpretacijo oziroma izvajanjem 69. člena Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
7. 8. 2017
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi na področju delovanja finančnega poslovanja upravnih enot, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
19. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z rastlinskimi drogami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev EU, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z učinki združevanja bolnišnic s težavami v poslovanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano pripojitvijo BGP Kranj k SB Jesenice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z modelom določanja cene toplote v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z rastlinskimi drogami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 3. 2017
12. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo uporabe kanabisa v medicinske namene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje glede umeščanja in izgradnje 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s programom Jamstvo za mlade, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prehodom na bolonjski študij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z delovno aktivnostjo v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo zakonodaje na področju socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano neprijavo ARRS na razpis COFUND MSCA, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 6. 2016
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem ustreznih pogojev za vstopanje mladih na trg dela, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem prekernosti in zagotavljanjem dostojnega dela v Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javne mreže osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nevtralnostjo interneta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s člankom “Varčevanje na račun študentov”, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s trendi uspešnosti v izobraževanju v manj razvitih delih Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s pozitivnimi kazalci gospodarske rasti, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetniški inkubatorji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s podaljšanim bivanjem otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jan Škoberne
Povprečje
Največ
39%
39
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Jan Škoberne
Povprečje
Največ
75.4790770434102%
75
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.