Janja Sluga

SMC

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SMC
Prejela 4375 glasov v okraju Celje II
Število mandatov: 1
Prejšnji status: vodja uprave
Izobrazba: diplomantka poslovne administracije
Starost: 48 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
24. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
18. 4. 2018
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
23. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
21. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom predloga novega zakona o Radioteleviziji (RTV) Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Stanovanjskega zakona, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev in Predlogom spremembe operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izrabo in uresničevanjem razpoložljivih možnosti za zagotavljanje kakovosti zraka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z izrabo in uresničevanjem razpoložljivih možnosti za zagotavljanje kakovosti zraka v Mestni občini Celje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi podjetji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
8. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z južnim delom tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s srednjo traso tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z napovedanimi racionalizacijami v državni upravi,, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami na srednji Savi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem novih izobraževalnih programov srednjih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Janja Sluga
Povprečje
Največ
13%
13
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Janja Sluga
Povprečje
Največ
88.1451881451881%
88
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.