Jasna Murgel

SMC

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SMC
Prejela 3118 glasov v okraju Maribor V
Število mandatov: 1
Prejšnji status: sodnica
Izobrazba: doktorica znanosti
Starost: 52 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
NI glasovala za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

6. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z osebno asistenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatki za slepe otroke s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z radijskim oddajnikom na Teznem v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z različnim obravnavanjem invalidov v primeru računanja višine varstvenega dodatka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem pravila razdelitve finančnih sredstev med kohezijskima regijama Vzhodne in Zahodne Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter Zakonom o socialnem vključevanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem Zdravstvenega sveta, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jasna Murgel
Povprečje
Največ
10%
10
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Jasna Murgel
Povprečje
Največ
86.2470862470862%
86
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.