Jelka Godec

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2139 glasov v okraju Šentjur
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktorica ljudske univerze
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa
Starost: 53 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

27. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s političnim kadrovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom na ministrstvu za zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno dobo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ortopedskimi operacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom za mesto direktorja SB Celje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s certifikati na področju zagotavljanja standardov ter kakovosti v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi vlade glede korupcije v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnimi razmerami na oddelku za urologijo UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim naročilom za nakup materiala za interventno kardiologijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o vajeništvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z razrešitvijo direktorja Splošne bolnišnice Celje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo navezovalne ceste Dramlje – Šentjur, 1 in 2. etapa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo pločnika na regionalni cesti G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno epidemijo ošpic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 12. 2017
13. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nezgodami in nesrečami na delu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z otroško kardiokirurgijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s SB Novo mesto, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 11. 2017
15. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem internističnega dela ljubljanske urgence, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o službi NMP, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s prikrito poškodbo hrbtenice v delovni nesreči v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 10. 2017
13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnimi javnimi naročili za žilne opornice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s katetrskim laboratorijem v Splošni bolnišnici Novo mesto, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z visoki cenami zdravil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kadilsko mrežo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s podporo ministrici za zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s koruptivnimi dejanji v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odmero akontacije od dohodkov iz delovnega razmerja, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem oskrbe oseb z demenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
31. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z 2. tirom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ortopedskimi storitvami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem UKC LJ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za žilne opornice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za znanstveno raziskovalne projekte, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s plačevanjem prispevkov delodajalcev za zdravstveno zavarovanje delavcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 6. 2017
6. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom eNaročanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z negativnim poslovanjem zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnimi javnimi naročili v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, minister za javno upravo.
17. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnim projektom za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
3. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivanjem na direktorje JZZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi naročili na področju zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno reformo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s finančno izgubo UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi izgubami javnih zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup plenic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup rokavic v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepom ministrstva za zmanjševanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup katetrov v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup zdravil v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup igel v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z interesi v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem kakovosti šolske prehrane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s regijskimi shemami kadrovskih štipedij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dobavo zdravila iz slovenske plazme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepom Ministrstva za zdravje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo Slovenije, da dobi sedež Evropske agencije za zdravila, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z učinkovitim delom drugostopenjskega organa na področju socialnega varstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnopravnim statusom petih upokojenih kriminalistov pri R.U.R. d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim pozivom v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Zavoda RS za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s prijavo suma koruptivnih ravnanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z objekti slovenske kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z interesnimi skupinami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami na Ministrstvu za zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na IPP UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnim stanjem v Pomurju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo nepravilnosti v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z evidencami drage medicinske opreme, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Domom Nine Pokrn Grmovlje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Deklaracijo ZZS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z državnimi objekti kulturnega pomena, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami na področju poklica V. stopnje izobraževanja - srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik oz. tehnik zdravstvene nege, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dogajanjem ob odprtju nove osnovne šole v Ajdovščini, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odločbami o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
26. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Aktivno politiko zaposlovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s položajem otrok v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 8. 2016
19. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zamudo s predstavitvijo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ustreznostjo klimatiziranih prostorov v slovenskih porodnišnicah, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s strategijo obvladovanja demence v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obiskom islamske molilnice v Novem mestu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
13. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s številom strokovnega osebja v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v urgentnih centrih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s kršitvami zakonodaje, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ustreznostjo hrane in živil v osnovnih šolah in vrtcih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje.
6. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
2. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dogodkom Društva celjskih bibliotekarjev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
27. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo in ukrepanjem v primeru nestrokovnih operacij krčnih žil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno reformo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačevanjem Zoisovih štipendij, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektoma Bicivlak in Pešbus, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje.
18. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z neobveznimi izbirnimi predmeti v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem otrok migrantov v osnovne šole, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odmero pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z integracijo otrok v šolski izobraževalni sistem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnimi razmerami na Travmatološki kliniki v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s Protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z razpisom za pripravništva na področju socialnega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcih oziroma šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
7. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s protikorupcijskimi ukrepi pri delu CSD-jev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
16. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z novoustanovljeno evropsko zdravstveno enoto, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s programom izvajanja dejavnosti otroške kardiokirurgije na UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z novo morebitno afero v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z umrljivostjo zaradi raka v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s transparentnostjo in učinkovitostjo zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
4. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom TeleKap, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vodenjem javnih zavodov v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemskimi rešitvami na področju izobraževanja odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s Slovensko vesoljsko agencijo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodi družinskih zdravnikov v tujino, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev iz zdravstvene blagajne zaradi oskrbe beguncev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izplačevanjem Zoisovih štipendij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ljubljanskim Onkološkim inštitutom, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem političnih strank v vrtcih in šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z dejavnostmi predstavnikov centrov za socialno delo in srednjih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s politično in ideološko propagando na Pedagoški fakulteti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi pritiski na študente na Fakulteti za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z učno pomočjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z osebnim dopolnilnim delom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s poseganjem v človekove pravice direktorja UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na infekcijski kliniki UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Predlogom resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo javnega zdravstvenega denarja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sofinanciranjem dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z aplikacijo eAsistent, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
30. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s regionalnimi štipendijskimi shemami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s poročilom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z novoimenovanim v.d. generalnim direktorjem UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
4. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z novo obliko borelioze, ki se pojavlja v Evropi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s poučevanjem tujega jezika v prvi triadi osnovne šole, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste Loke - Ledinščica, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje zvezi z zbiranjem prijav za štipendije za deficitarne poklice, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste Dole - Ponikva - Loče, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z volonterskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad slovenskimi bolnišnicami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s strokovnim nadzorom nad programom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko učbenikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z razlivnostjo Voglajne, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z virusom MERS, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo ceste in izgradnjo pločnika na R1-234 na odseku Šentjur - Lokarje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Dramlje - Šentjur, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi podkupovanji v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z neustrezno oskrbljenostjo otrok in mladostnikov z duševnimi težavami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Nevrološko kliniko UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s strokovnim nadzorom nad programom otroške kardiokirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Hišo hospic, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
5. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnimi razmerami na ljubljanski urgenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s počitniškim varstvom šoloobveznih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
2. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s telesnim kaznovanjem otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste Loke – Ledinščica, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Nevrološko kliniko v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno sistemsko korupcijo v slovenskem zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem medicinskih sester, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s rekonstrukcijo regionalne ceste Dole – Ponikva – Dolga gora - Loče, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pozitivnim oblikovanjem domovinske zavesti v vzgojno - izobraževalnem procesu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Hišo Hospic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
4. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z analizo slovenskega zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom zakona, ki bo celovito urejal področje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izobraževanjem na področju prometne varnosti, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izbiro generalnega direktorja UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodi specialistov v tujino, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem zemeljskega plina s hidravličnim drobljenjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
9. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z okulističnimi operativnimi posegi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z učbeniki, ki jim letos poteče veljavnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo pravniškega državnega izpita, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
25. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem kadra na Onkološkem inštitutu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zavodom RS za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z virusom t. i. prašičje gripe, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izgubljenimi delovnimi dnevi zaradi bolezni in poškodb, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo Evropa 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
2. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zdravstvenim svetom, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z novim Zakonom o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
24. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnim primerom evtanazije v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z odstopom direktorja Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s socialno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s transferji iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi deli za 2015, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem nad otroci v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
23. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem univerze EMUNI, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem sistema etike v znanosti in visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste R3-687/7207 DOLE – PONIKVA – DOLGA GORA – LOČE, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem Nacionalne strategije za razvoj prostovoljstva, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
10. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o enotni ceni knjige, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
28. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s cenami vinjet, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, Vlada.
24. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem kakovosti pouka v osnovnih in srednjih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
19. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinjanjem javnih zavodov na področju izobraževanja odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z Ipavčevim kulturnim centrom, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izobraževanjem odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s študentskimi pripravništvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s stopnjo revščine med slovenskimi otroki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z volonterskim pripravništvom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za izgradnjo enote Center Obala Debeli rtič, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko na oddelku za intenzivno nego Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko zdravljenja otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s predvidenimi prihranki na področju evropskih projektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste Dole – Ponikva – Dolga gora - Loče, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s krepitvijo primarne ravni zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z akreditacijami študijskih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi vlogami za subvencionirano prehrano v šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi spremembami statuta na Onkološkem inštitutu Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo vodovodnega omrežja na Onkološkem inštitutu Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 9. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa prostovoljnih gasilcev, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
26. 9. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z oskrbo starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.