Jernej Vrtovec

NSI

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSI
Prejel 1422 glasov v okraju Ajdovščina
Število mandatov: 1
Prejšnji status: samostojni podjetnik
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 37 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
NI glasoval za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
20. 3. 2018
19. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
16. 3. 2018
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

15. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s prihodnjimi izzivi Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 1. 2018
19. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom dela ravnateljev javnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povrnitvijo zaupanja v slovensko zdravstvo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja DRI upravljanje investicij, d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasja direktorju UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotovitvijo ustreznega varovanja zdravja otrok pri umeščanju najmočnejših daljnovodov v prostor, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonskim vmešavanjem v družbo Mercator, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 3. 2017
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo biopsihologov na seznam poklicev za zdravstveno dejavnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo družbe NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo drugega mnenja za specialistične preglede, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasja za podelitev koncesije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s ključnimi ukrepi v zdravstvu in gospodarstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti iz javne obravnave, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
12. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zagotovitev učinkovitejše ureditve imenovanja v nadzorne svete bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
4. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odločanjem Višjega sodišča v Ljubljani v zadevi stečajnega postopka družbe T-2, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
6. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sumom konflikta interesov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nedavnim izjemnim napredovanjem sodnika, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo imenovanja in razreševanja vladnih predstavnikov v svete zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo članov uprave DUTB, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z migrantsko in begunsko krizo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pregonom korupcije v zdravstvenem sistemu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, ministrica za zdravje.
26. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z enormnim povišanjem cen storitev institucionalnega varstva za stanovanjske skupine in bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oškodovanjem države pri izvedbi prve elektronske javne dražbe v postopku dodelitve radijskih frekvenc, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 6. 2015
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izdanimi dovoljenji za azil ukrajinskim državljanom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo in izvedbo zdravstvene reforme, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi vrstami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neizvajanjem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko postavitve baznih postaj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko obremenjevanja energetsko intenzivnih podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi delovanjem zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jernej Vrtovec
Povprečje
Največ
41%
41
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Jernej Vrtovec
Povprečje
Največ
63.6696636696637%
64
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.