Jože Tanko

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 1975 glasov v okraju Ribnica
Število mandatov: 5
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 66 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
18. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

1. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s primerjavo med slovenskimi plačami in plačami v državah EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neprijaznim in krivičnim davčnim sistemom za male ljudi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z volišči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z državnim lokacijskim načrtom za obvoznico Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 12. 2017
28. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi odkupa stanovanj, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki pri prijavah kršitev zakonodaje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2017
3. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem inšpektorata za delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z bitko pri Jelenovem žlebu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z bitko pri Jelenovem žlebu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki o socialnih prejemkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo gradu Lemberg pri Novi Cerkvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odkupom zemljišča, na katerem stoji spomenik Tigrovcem na Mali gori, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo gradov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradovi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vladnim pismom Vatikanu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo družbe 2TDK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izpolnitvijo obljub MO in MGRT glede Letališča Cerklje ob Krki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pedagoškim procesom v naravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo obvoznic na 3.a razvojni osi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z muzejem glasbenima legendama, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo identitete koroškim dečkom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z okoljskim vidikom obvoznice Škofljica, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
2. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo Podružnične osnovne šole Osilnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem 100. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s 3a razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpuščanji v gozdarstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemsko rehabilitacijo kršitev delovnopravne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški kandidature dr. Danila Türka za generalnega sekretarja OZN, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko in evidentiranjem zastaranih zadev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2016
5. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem v družbi Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Fiskalnim svetom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Fiskalnim svetom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
2. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zamaskiranimi in oboroženimi posamezniki na javnih shodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ugotovitvami Informacijskega pooblaščenca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem Francetove jame, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
7. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s podporo lesni industriji pri nastopih na sejmih v tujini, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kandidati za člana Evropskega računskega sodišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom sredstev odvetnici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podporo slovenski lesni industriji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili sredstev arheološkim projektom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi pri reševanju begunsko-migrantske krize, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo podjetja Adria Airways, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo železniških tirov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
1. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kulturno dediščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z »obvoznico Škofljica«, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z usmrčenimi na Mali gori, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z učinki vladnih ukrepov na zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim redom Evropske unije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zavodom Prizma Ponikve, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 7. 2015
3. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ministrom Gorazdom Žmavcem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z danim posojilom Grčiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemskimi preiskavami, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
11. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade na gospodarskem področju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom Državljanska vzgoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z debirokratizacijo šolstva, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
9. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izobrazbo ministra za pravosodje, pridobljeno v tujini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogi za pregon suma storitve kaznivega dejanja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 3. 2015
18. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sklepom o izvršbi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
13. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neracionalno porabo javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z integriteto javnih funkcionarjev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poročilom KPK glede bančne luknje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo magnetogramov sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s posredovanjem magnetograma seje Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dohodnino za pokrivanje primerne porabe v letu 2015, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo nekdanjega ministra za finance, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sklicem sestanka, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ustavnostjo Proračuna RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zavrnjeno zahtevo za preiskavo zoper Jankovića v zadevi Tritonis, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo pri nakupu balističnih 6000 čelad, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
10. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zobozdravstveno agonijo pacientke iz Ribnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z razkritjem magnetograma seje Vlade RS z dne 31. julija 2014, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčenjem premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
4. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja SOVE, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vloženimi ovadbami in odškodninskimi tožbami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2014
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s Svetom za nacionalno varnost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem mag. Violete Bulc za kandidatko za članico Evropske komisije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko medvedov in volkov na Ribniško-kočevskem območju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2014
2. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko medvedov in volkov na Ribniško-kočevskem območju, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 9. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z 11 pripravljenimi kohezijskimi projekti, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
10. 9. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z glasovanjem na sejah Vlade RS, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jože Tanko
Povprečje
Največ
110%
110
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Jože Tanko
Povprečje
Največ
81.4518814518814%
81
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98