Jožef Horvat

NSI

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSI
Prejel 1084 glasov v okraju Lendava
Število mandatov: 3
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 67 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
18. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
5. 4. 2018
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za finance.
5. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z obročnim plačevanjem davka, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
1. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem invalidov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z dodeljenimi sredstvi nevladnim kulturnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo posameznikov do zdravstvene storitve, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z podelitvijo koncesije v občini Kuzma, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z akreditacijo študijskih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo kliničnih farmacevtov v proces zdravljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem e-mobilnosti v Sloveniji,, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem e-mobilnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z analizo Ministrstva za zdravje o posledicah prezentizma, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo nekaterih zadev v Zakonu o zunanjih zadevah (ZZZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotovitvijo finančnih sredstev za izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 2010 - 2019, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo daljnovoda Cirkovce – Pince, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi proslavami ob državnih praznikih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem poklica diplomirani socialni gerontolog, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem enormnih davčnih obremenitev delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim vstopom tujih investitorjev v slovenski sistem institucionalnega varstva starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 6. 2017
3. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podelitvijo koncesije za program zdravstvena nega visokošolski ustanovi Alma Mater Europaea, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s konkurenčnostjo trošarinske ureditve za pogonska goriva, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
30. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem števila parkirnih mesta za tovorna vozila na počivališčih ob avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje za postavitev avtocestne table za izvoz Bogojina in oznake (rjave table) Plečnikova cerkev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kulturo.
23. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov obdukcije občini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom vpisa Plečnikove arhitekture na seznam svetovne dediščine UNESCO, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom vpisa Plečnikove arhitekture na seznam svetovne dediščine UNESCO, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
1. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom in pravnimi podlagami sprejema vladnih gradiv v primeru, ko ni redne ali dopisne seje vlade, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim naročilom Nadgradnja SV naprav na odsekih železniške proge Zidani most – Šentilj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem projekta »Ureditev Rotovškega trga in Mariborske knjižnice«, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
12. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo kliničnih farmacevtov pri vizitah in proces zdravljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom naznanitev kaznivih ravnanj s strani članov upravnega odbora DUTB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem projektov zdravega in kakovostnega staranja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za korektno izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
21. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem zdravnikov specialistov različnih strok za Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z škodo po divjadi v kmetijstvu na območju Triglavskega narodnega parka, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem omejitve dedovanja nepremičnin v korist Republike Slovenije zaradi prejemanja denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo klinične farmacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z informativnim izračunom katastrskega dohodka za vsakega zavezanca, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo predloga Dogovora za razvoj regije v Pomurju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z oddajo javnega naročila za izdelavo naloge Vsebinski pregled programov opremljanja stavbnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemno nastanitvenim centrom v Lendavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami dviga splošne dohodninske olajšave, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki vračanja slovenskega denarja iz davčnih oaz, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
24. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z neizvajanjem programa zgodnjega odkrivanja raka dojk v Pomurju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s potekom izvajanja programov CLLD, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za znižanje strukturnega primanjkljaja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z izpolnitvijo obveznosti plačila za opravljeno delo pri postavljanju žične ograje, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
18. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo vodnih povračil za rabo vode za pridobivanje toplote s toplotnimi črpalkami, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
1. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z oceno povzročene gospodarske škode zaradi migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sprejetja novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z oceno povzročene gospodarske škode zaradi migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z namestitvenimi centri po Sloveniji, s posebnim poudarkom na namestitvenem centru v Občini Lendava, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom s področja Strategije pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zlorabo kupcev rabljenih avtomobilov z lažnimi podatki o prevoženih kilometrih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo skupne moderne vinske kleti v Lendavi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo »mini« schengenskega območja znotraj EU, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z namero za reorganizacijo (centralizacijo) invalidskih komisij I. stopnje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pristojnostmi upniškega odbora v insolvenčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z visokimi koncesninami za geotermalno vodo, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s transfuzijsko oskrbo v bolnišnici Murska Sobota, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo reforme trga dela in pokojninske reforme, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nedavnimi incidenti Konzularne pisarne Veleposlaništva Madžarske v Lendavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo programa dodatka k štipendiji Erasmus + na Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN), na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Lendavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z uveljavitvijo dviga praga za obvezen vstop v sistem obračunavanja DDV, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sklepanjem zakonskih zvez ob sobotah in praznikih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo čezmejnih delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zunanje zadeve.
5. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (agencije za posredovanje dela), na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo bank v večinski državni lasti, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko protipoplavne varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
16. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Pravilnika o sklepanju zakonske zveze, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jožef Horvat
Povprečje
Največ
90%
90
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Jožef Horvat
Povprečje
Največ
73.9260739260739%
74
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98