László Göncz

IMNS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: IMNS
Prejel 2265 glasov v okraju Lendava 1
Število mandatov: 3
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti
Starost: 62 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
26. 4. 2018
24. 4. 2018
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

6. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za črpanje evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
8. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problemom onesnaževanja okolja s strani Bioplinarne Lendava, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotovitvijo možnosti komuniciranja v madžarskem jeziku tudi na območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Murska Sobota, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo z vidika enakopravnosti madžarskega jezika na narodnostno mešanem območju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pogoji in kriteriji za izvajanje programa javnih del, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z določitvijo statusa javnega dobra, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s koriščenjem študentskih bonov za subvencionirano prehrano, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem in organiziranostjo Direkcije Republike Slovenije za vode, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 5. 2016
22. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemom ter prioritetami vzdrževanja melioriranih območij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko javnih del s katero se srečujejo majhne občine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zakonskih rešitev zaščitenih kmetij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
4. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo dvojezičnih računov potrošnikom in uvedbo dvojezičnega obrazca za univerzalni plačilni nalog, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo protizvočnih objektov ob avtocesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitimi sistemskimi rešitvami glede reševanja problematike škode povzročene s strani divjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z namero izgradnje železniške proge Rédics (od državne meje)-Lendava-Beltinci, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo in sprejetjem predpisa o neprijetnih vonjavah, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predvideno reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči in izvajanjem dvojezičnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predvideno reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s preučitvijo kriterijev za določitev upravičencev do denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s fracking metodo pridobivanja zemeljskega plina in odlaganjem strupenih kemičnih snovi v opuščene vrtine, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikovanjem in podpisom programa čezmejnega sodelovanja z Madžarsko za obdobje 2014-2020, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
13. 11. 2014
Zastavil vprašanje v z vezi z možnostjo učinkovitega izkoriščanja javnih del pri manjših posegih čiščenja jarkov in vodotokov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor.
5. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prekategorizacijo državnih cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

László Göncz
Povprečje
Največ
32%
32
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

László Göncz
Povprečje
Največ
93.3399933399933%
93
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.