Ljubo Žnidar

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2316 glasov v okraju Žalec I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 63 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
26. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
NI glasoval za Širitev dnevnega reda
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

9. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z menjavo kompleta za prvo pomoč v vozilih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaporo zračnega prostora v času prireditev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč za vodotoke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslanico 21. vinske kraljice Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem mladinske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prilagajanjem jedi zaradi verskih razlogov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Javne agencije RS za varnost prometa, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zamujanjem z e-cestninjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 9. 2017
20. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje prvega pomola Luke Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi delovnimi mesti pri izgradnji projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasij za večje investicije, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
27. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nadzora na morju in na celinskih vodah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje drugega tira, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o motornih vozilih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dodelitvijo pomoči po naravni nesreči pozeba 2016, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z denarnimi pomočmi za tujce, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanje - trgovinskim primanjkljajem na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
3. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom razvoja infrastrukture do leta 2030, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prostorskim planiranjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s projekti stanovanjske gradnje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati davčnih blagajn po njihovi enoletni uporabi, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uspešnostjo Slovenije pri črpanju EU sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
14. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem pravnomočne inšpekcijske odločbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Darsa, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi kategoriziranimi cestami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem gospodarske javni službe Javni linijski prevoz potnikov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z letnim planom Agencije za radioaktivne odpadke, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z namero vzpostavitve izpostave Azilnega doma tudi na območju Mestne občine Velenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z javnimi naročili in »dumpinškimi« cenami inženiring podjetij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom cestne takse, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z visokimi cenami električne energije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo izvlečnega tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko za mlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo namakalnih zadrževalnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z revizijo projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom na železniškem omrežju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vlogo in delom Računskega sodišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z integrirano vozovnico za javni potniški promet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dimnikarsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s potrjevanjem ustreznosti nadzornikov bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
25. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v družbi SŽ, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prikritim zadolževanjem občin v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem osnove za izračun terminalnih pristojbin, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo nepremičnin, ki jih upravlja DUTB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi sever, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom drugi tir Divača - Koper, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z elektronskim cestninjenjem za tovornjake, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z negospodarnim kadrovskim ravnanjem na področju elektrogospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z HACCP kriteriji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanimi davki ob spremembi namembnosti zemljišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem VURS v primeru želve hlastavke, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Osnutkom dogovora za razvoj Savinjske regije za obdobje 2016-2019, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovitvenimi in vzdrževalnimi deli na slovenskih avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z upadom gradbeništva, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpodbudami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom brezposelnih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razmerjem med državno porabo in prilivi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo zreškega Uniorja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pavšalnim obdavčevanjem kmetijskega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi in ukrepi ministrstva pri privabljanju tujih vlagateljev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kreditno pogodbo za gradnjo ceste Draženci-Gruškovje, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s t.i. helikopterskim denarjem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim umikom resorja iz javnega, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim umikom resorja iz javnega, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s časovnimi zaporami za tovorna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s protihrupnimi ograjami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posodobitvijo letališča Portorož, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poročilom o okolju, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja prometa v RS, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja prometa v RS, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno ureditvijo v Mednem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem hladilnic, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvenimi centri za migrante ter lokacijo zanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s shemo šolskega sadja in zelenjave, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novoustanovljeno Direkcijo za vode, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vetrnimi elektrarnami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z daljnovodom na Ravnah na Koroškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za reševanje opuščene obdelovalne zemlje, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dobičkom DARS-a, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z živili zaščitenimi z označbo porekla, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z bencinskim centom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z bencinskim tolarjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 11. 2015
Zastavil vprašanje z vključitvijo v omrežje EU za vozniška dovoljenja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z mandatom upravnikov večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo žice za ograjo za zavarovanje meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ilegalnimi vstopi v Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
28. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dajatvami za uporabo cest, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z opominom Sloveniji s strani Evropske komisije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s komisijo za ocenitev škode po divjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira Koper - Divača, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neizkoriščenimi akumulacijami vode, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s presojo vplivov na okolje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom varstva okolja, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vodnimi zemljišči, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z birokratskimi zahtevami za kmete, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnim prostorskim načrtom za letališče Portorož, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kamnolomi, peskokopi in gramoznicami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo balonov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo železniškega omrežja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju kompostiranja dehidriranega blata, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
24. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s padcem trimesečnega Euribora, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom koncesionarjev državnih gozdov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s fiktivnimi vpisi v osnovne šole, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s terminsko dinamiko 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
8. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi lovišči, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov cestninskega nadzora, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izlovom cipljev v rezervatu Piranskega zaliva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem oseb, ki opravljajo dopolnilno kmetijsko dejavnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaporami zračnega prostora, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
12. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovljivimi viri energije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z energetskimi izkaznicami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom Lipice Turizem na SDH, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z letnimi dovolilnicami za ribolov na Hrvaškem, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem in krepitvijo slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z neprimernim ravnanjem z živalmi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z enajstimi okoljskimi projekti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o motornih vozilih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno strategijo, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prioritetami dela Urada v prihodnjem letu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem ključnih projektov na Uradu v prihodnjem letu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo o razvoju civilnega letalstva, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s podporami za elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v zračnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovensko glasbeno šolo v Celovcu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
9. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z vzdrževanjem vodotokov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Ljubo Žnidar
Povprečje
Največ
155%
155
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Ljubo Žnidar
Povprečje
Največ
74.6253746253746%
75
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98