Ljudmila Novak

NSI

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSI
Prejela 635 glasov v okraju Ribnica
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanka
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa
Starost: 63 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
Govorila na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
Govorila na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

13. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z dostopnostjo do dializnih centrov na Notranjskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z neprimernimi avtomobilskimi registrskimi tablicami z izbranim delom oznake, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z neučinkovitim delom Policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravičnosti in enakih meril za vse državljane, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem in razvojem rokodelstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z opustitvijo prodaje NLB, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem spominskega parka Teharje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z darili države za pare, ki sklenejo zakonsko zvezo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem spominskega parka Teharje, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem izvolitve parlamentarnega zastopnika Slovencev v Italiji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
24. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem na prijave občanov o odlaganju nedovoljenih odpadkov za sanacijo peskokopa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z združevanjem bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dializnimi centri v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom za podelitev analognih radijskih frekvenc na področju Kobariškega Stola, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem VDC Litija, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z nedavnim obiskom ministra za kulturo na Dunaju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
31. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo podružnične OŠ v Osilnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem programa učenja slovenščine na daljavo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
24. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi obsodbami slovenskih radiev na italijanskih sodiščih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za pravosodje.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom Sečoveljskih solin, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem migrantske krize, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s komuniciranjem Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
15. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pediatrično oskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko prenove železniške proge Ljubljana - Kočevje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo prikritih vojnih grobišč in pokopom žrtev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
26. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z odpravo neskladja z odločbo ustavnega sodišča U-I-425/06, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo državnih podjetij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami financiranja glasbenih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike reforme krajevnih uprav (občin) v Deželi Furlaniji – Julijski krajini, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Ljudmila Novak
Povprečje
Največ
33%
33
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Ljudmila Novak
Povprečje
Največ
68.6646686646687%
69
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.