Luka Mesec

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 919 glasov v okraju Trbovlje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: študent
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 35 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
VZDRŽAL se je glasovanja o Dnevni red v celoti
Glasoval PROTI Širitev dnevnega reda
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
12. 4. 2018
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11. 4. 2018
10. 4. 2018
27. 3. 2018
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
19. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

24. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo 1,2 milijarde EUR za izpolnitev ciljev Nata za Slovenijo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem okolju škodljivih subvencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z neurejenim stanjem na področju pripravništev in zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem prenosa pristojnosti centrov za socialno delo (CSD) na sodišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami prejemnikov socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z rezilno žico na meji s Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s soglasjem k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb SDH za leto 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z davkom od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s povprečnimi tržnimi najemninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
8. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z s sofinanciranjem investicij v kmetijstvu za namene živinoreje z namenom prilagajanja podnebnim spremembam, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prehranskimi nasveti v oglasni akciji »Naša super hrana«,, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z neplačanimi prispevki za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s upoštevanjem dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z neobstoječo stanovanjsko politiko in neizvajanjem Nacionalnega stanovanjskega programa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
4. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za javno upravo.
26. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnim dampingom v Adrii Airways Tehniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z negativnimi posledicami privatizacije Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zaznanimi nepravilnostmi na Inšpektoratu RS za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povozom medvedjih mladičev in medvedke na štajerski avtocesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivim dogovorom med vlado in delodajalci z dne 7. junija 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
24. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo privatizacije NLB in Abanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s plačami v gospodarskih družbah v lasti države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonskim omejevanjem vsebnosti transmaščob v živilh, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s škodljivostjo privatizacije bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z mobilno enoto reanimobila v Urgentnem centru Trbovlje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prednostnim dispečiranjem električne energije iz Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z rednim letnim javnim projektnim razpisom za sofinanciranje programskih vsebin medijev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
29. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem enote varstveno delovnega centra v Litiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi poteka trase tretje razvojne osi čez Zasavje in Prebold, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razpisovanja in odobravanja specializacij zdravnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko upravičenostjo AC Draženci–Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z imuniteto Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo liberalizacije cen goriv, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem registrskih računov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremljanjem cen dereguliranih naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dejanskimi stroški vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
1. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo skupnih podpornih služb za javni sektor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanjim izvajanjem storitev v državnih organih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z nevarnostjo prevzema Pozavarovalnice Sava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vstopom OBB v Slovenske železnice, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem privatnih investitorjev v drugi tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgubo delovnih mest v privatiziranih podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Elana, d. d., po privatizaciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Alpino in splošnim upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpustom dolgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnika, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s stavko policistov, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postavitvijo žičnate ograje na meji s Hrvaško, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
1. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s študentskimi domovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili odškodnin zaradi škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna za leti 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
21. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o minimalni plači, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z napovedano ukinitvijo 50-odstotnega dohodninskega razreda, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z naročanje storitev pri zunanjih izvajalcih (outsourcingom), na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma Slovenije d.d., na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vlogo sklada Cinven ter nemškega Telekoma pri postopkih privatizacije družbe Telekom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo in novelo Zakona o SDH, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s tiho privatizacijo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira ter privatizacijo Luke Koper in Slovenskih Železnic, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Slovenskega državnega holdinga, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Cinkarne Celje in z njo povezanim okoljskim stanjem v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami na privatizacijo DARS-a in strategijo upravljanja z državnim premoženjem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo delovnih mest v Zasavju, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 10. 2014
Zastavil vprašanje z zvezi z vrnitvijo glasovalnih pravic RS in povezanih družb v družbah Telekom d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Luka Mesec
Povprečje
Največ
91%
91
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Luka Mesec
Povprečje
Največ
79.1874791874792%
79
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98