Marija Bačič

SD

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SD
Prejela 1374 glasov v okraju Murska Sobota I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: upokojenka
Izobrazba: diplomantka višješolskega programa
Starost: 75 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
NI glasovala za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
18. 4. 2018
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

9. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z neizvajanjem prilagojenega prevoza v osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s tranzitnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z namerami o dodatnih obremenitvah v prvi triadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pravico do brezplačnega prevoza otrok v vzgojno-varstveni zavod, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi s težavami lastnikov mopedov pri registraciji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
2. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Mladinskim domom Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko dijaških domov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zapletom pri oddaji vlog s prijavo na razpis, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega prevoza oseb z motnjami v duševnem razvoju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje glede evalvacije devetletke, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z odpisom dolgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z odpisom dolgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s programom "Jamstvo za mlade", na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Marija Bačič
Povprečje
Največ
14%
14
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Marija Bačič
Povprečje
Največ
91.8846411804158%
92
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.