Marijan Pojbič

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2184 glasov v okraju Pesnica
Število mandatov: 4
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: gimnazijski maturant
Starost: 61 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

6. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izseljevanjem mladih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Inšpektoratom RS za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z institucinalnim varstvom starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero invalidskih pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko obdavčitve čezmejnih delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo mobilnih tehnologij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom na socialnimi transferji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s seznamom vabljenih na otvoritev dela nove urgence, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem stroška mase plač, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z štajersko avtocesto, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
9. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z usodo programa otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s honorarji za mentorstvo študentom predbolonjskega študija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
23. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prihodnostjo turizma v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s štajersko avtocesto, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dedovanjem izrednih pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravicami invalidov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z oskrbovanimi stanovanji v Kamniku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z invalidnino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sodbo vrhovnega sodišča glede odmere dohodnine na podlagi samoprijave za delavce migrante, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z katastrofalno slabim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem sindikatov iz državnega in lokalnih proračunov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z veteranskim dodatkom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z mobilno pokritostjo, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
21. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z usklajevanjem minimalnega dohodka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s potrdili za nezmožnosti za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem pri kršitvah delovne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem invalidov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki o brezposelnosti in zaposlenosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z evidenco ZPIZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami ZVDAGA, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s predlaganimi novimi obremenitvami podjetnikov s prispevki v tako imenovani zdravstveni reformi, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za zdravje.
3. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z obrtniškimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem zdravnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s socialno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom na veliko družino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem zdravstvenih storitev migrantom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2017
12. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z oskrbo za azilante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obveznimi cepljenji otrok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom arhivskega gradiva, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlenimi v javnih zdravstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Varstveno delovnim centrom Zagorje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z delom ministrstva na področju osebne asistence, dolgotrajne oskrbe in obravnavi otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem sklepa Vrhovnega sodišča RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem funkcije direktorja zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito simbolnega prostora slovenske osamosvojitve v Kočevski Reki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo MORS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem obrambnih zmogljivostmi države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem zavez o privatizaciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za prodajo tankov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pooblastili delovne inšpekcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem občin in povprečnino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo IT storitev na UZSR, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ognjeno močjo SV, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem živil, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z velenjskima dečkoma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s konsistentno sistemsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo demografskega sklada, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s skladnim regionalnim razvojem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom škode zaradi migrantskega vala, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem razvoja regij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem na CSD Murska Sobota, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s štajersko avtocesto, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem razvoja regij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi proti revščini, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev iz t.i. Junckerjevega sklada, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
22. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivanjem na delovanje družbe Luka Koper d.d., na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pravno ureditvijo posegov v družinsko skupnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dogodki na katerih sodeluje Slovenska vojska, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorja javnega zavoda, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s storitvami institucionalnega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z sumom klientelizma in korupcije pri problematiki zunajsodnega reševanja potrošniških sporov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z javno ponudbo (IPO) NLB d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sistemom rejništva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razmerami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvrševanjem pristojnosti ministrice pri obravnavanju dela Centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo sklepa glede višine nepovratnih sredstev za problemsko območje Maribora, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z deložacijami socialno ogroženih oseb, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z napredovanji v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
4. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odkritjem doprsnega kipa Ivana Mačka - Matije, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
11. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi stroški za zbirne centre, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance, Vlada.
25. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo strategije upravljanja državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z gospodarskimi posledicami migrantske krize, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvijo migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s razpisom za reorganizacijo CSD-jev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad izvajanjem programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z invalidnino za telesne okvare, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z notifikacijo avstrijske državne pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s težavami na šempetrski urgenci, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem anesteziologov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem revščine v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom študije s strani ministrstva za reševanje dolžniške krize Tuša, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z moralno držo vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem anesteziologov v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pilotnim projektom SUC, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2015
3. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neučinkovitostjo pravosodnih organov pri odkrivanju in sankcioniranju odgovornih za bančno luknjo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
24. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razlogi za razrešitev direktorja socialnovarstvenega zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z ugotavljanjem hujših strokovnih napak pri izvajanju dejavnosti zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo direktorja socialnovarstvenega zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajnimi postopki, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o tujcih, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposlenostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko stečajev malih podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zaposlovanja za nedoločen čas, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
22. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z oralno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z subvencijami za obnovljive vire energije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z diplomati in zaposlenimi na diplomatskih predstavništvih, ki imajo višje prejemke kot predsednik vlade, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s prejemki diplomatov in zaposlenih na diplomatskih predstavništvih, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
24. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sporno svetovalno pogodbo državne NLB d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Polzela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Polzela, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z indeksom regulacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z moralnimi vrednotami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi financami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o davčnih blagajnah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko vodenja Direktorata za šport, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko vodenja Direktorata za šport, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno zadolžitvijo Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi imenovanjem vodje gradnje nove urgence UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s številom kršitev človekovih pravic v slovenskem sodstvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
24. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjami urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z uveljavitvijo Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
14. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijami, ki se financirajo iz računov za električno energijo, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
9. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjami novih urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z Jamstvom za mlade, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisi za vzpostavitev beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s kakovostjo zdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s poplavami reke Drave, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s standardi etike in integritete na področju športa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s sumi korupcije pri gradnji športnih objektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami pričakovanega bankrota Grčije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo konkretnih ukrepov v NRP, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
4. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sumom oškodovanja hrvaške hčerinske družbe NKBM, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z deli na avtocestnem odseku Maribor – Ljubljana, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomembnimi infrastrukturnimi projekti, financiranimi iz evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kamerami na cestninskih postajah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z določitvijo podjetja Terme Olimia kot pomembne državne naložbe, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zvišanjem prispevka za obnovljive vire energije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za kulturno dejavnost narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izdatkov države, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z visoko gospodarsko rastjo Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s čeljustno kirurgijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s parkinsonovo in alzheimerjevo boleznijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Fundacijo za šport, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z magistrsko nalogo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s standardi etike in integritete na področju športa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero davka od premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom pavšala davčne obremenitve, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
25. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivom poviševanja cen električne energije na socialni položaj posameznikov in družin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z upoštevanjem socialnega vidika pri določanju višine dajatev za električno energijo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z modelom oblikovanja cen tekočih goriv, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s strukturnimi reformami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z osebnimi stečaji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo zaposlene na ministrstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s turizmom, kot ključno gospodarsko panogo slovenskega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo zavodov za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javnih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z vse večjimi zamudami v sodstvu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s trgom dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kakovostjo zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z vnovičnim padcem Slovenije na lestvici ekonomske svobode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pokojninskim varčevanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zunanje zadeve.
21. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o seznamu poklicnih boleznih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z domom upokojencev Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Višje gasilske šole, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
6. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v slovenskem gospodarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z celotno obremenitvijo dela z davki in prispevki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko vzdrževanja in obnavljanja državnih cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo čakalnih vrst, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem zdravstvenih institucij, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o enotni ceni knjige, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
3. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Višje gasilske šole, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
25. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem specialistov urologov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje gospodarskega stanja, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom e-pravosodje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odvetniško tarifo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom E - zdravje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zastarelostjo diagnostične opreme, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem mladih v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za razbremenitev gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z dvema razpisoma za športno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa hiše Hospic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom zakona o partnerskih skupnostih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Marijan Pojbič
Povprečje
Največ
227%
227
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427