Marko Pogačnik

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2862 glasov v okraju Škofja Loka I
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: magister znanosti
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
26. 4. 2018
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
27. 3. 2018
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
19. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
16. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo sistema izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo sistema izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikovanjem drobnoprodajne cene naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki imenovanja direktorja AZN, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z »Brexitom«, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o zdravilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izbrisanimi podjetji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z DUTB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z DUTB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
25. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izgradnje ceste Želodnik–Mengeš–Vodice, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami odločitve Ustavnega sodišča o razveljavitvi stečajnega postopka nad družbo T-2, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prirejanjem vrednosti rezultatov za izpustne emisije CO2, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo SDH, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z vračilom preveč zaračunanih stroškov upravljanja trgovalnih računov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s trenutnim delovno pravnim statusom predsednika Upravnega odbora DUTB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
2. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dvojno obdavčitvijo zavarovalnih zastopnikov in zavarovalno zastopniških družb, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno podporo Danilu Türku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorovanjem in ugotavljanjem zadolženosti občin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zmanjšanjem davčnega dolga, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom upokojencev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški Zavoda za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prilivi v zdravstveno blagajno, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s preoblikovanjem KAD, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plačili zdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravninami DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odhodki zavoda za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripojitvijo Factor banke in Probanke k DUTB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z neživljenjsko in po nepotrebnem strogo zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nepobranim DDV, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivi na rast prihodkov iz naslova DDV, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dolgih čakalnih vrst dijakov za mesečne vozovnice, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo slovenskih državnih bank, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z počasnim reševanjem gospodarskih sporov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z neuspehom MGRT, da bi v Maribor privabil mednarodno kooperacijo IBM, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko bolniške odsotnosti z dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za stalno pripravljenost, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z višino državnih denarnih sredstev v Delavski hranilnici, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z uspešnostjo Slovenije pri črpanju t.i. Junckerjevega sklada, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pretirano birokracijo in neučinkovitostjo MGRT, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nemotiviranimi in nesposobnimi državnimi uradniki, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s spornim nepremičninskim poslom DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem vlade na napoved nižje gospodarske rasti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z oblikovanjem cen vode, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z vnovično državno pomočjo družbi Polzela, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisnino v odvetniški imenik, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o zdravilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem trošarin na naftne derivate, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko področja homeopatije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s strukturo migrantov, ki vstopajo v Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom delnic Pozavarovalnice Sava d.d. s strani Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z določbo petega odstavka 3.a člena ZSPJS, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z bolniško odsotnostjo z dela, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo državnega sekretarja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s padanjem uspešnosti na področju uveljavljanja e-uprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z nagrado CIO leta, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z informacijskimi projekti javne uprave, ki jih izvaja podjetje IBM, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki o izplačevanju posebnega dodatka za stalno pripravljenost, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom 2,19 odstotnega deleža družbe Sava RE od NKBM d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neaktivnim davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajnim postopkom družbe T - 2 d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Strategije o upravljanju državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z »motečimi preleti letal«, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kapitalsko ustreznostjo Gorenjske banke, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornim javnim naročanjem, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem sistema VEM, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o Slovenskem državnem holdingu d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z neplačanimi prispevki delodajalcev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo obveznic Slovenskega državnega holdinga (SDH), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem veleposlaništva RS na Bližnjem vzhodu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
9. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z različnimi praksami pri odgovorih na poslanska vprašanja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Strategije upravljanja državnega premoženja s Klasifikacijo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s sankcioniranjem po Zakonu o omejevanju porabe alkohola, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poravnavanjem zakonskih obveznosti Slovenskega državnega holdinga, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z objektivno odgovornostjo guvernerja in Sveta Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo družbe Telekom d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z blagovno menjavo Slovenije s hitrorastočimi gospodarstvi, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo terjatev DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
19. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z obrestnimi merami za posojila podjetjem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijskimi postopki in upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
14. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami morebitnega izstopa Grčije iz evroobmočja, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom za naložbe v Evropo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo slovenskih dolarskih obveznic, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbenim zakonom o fiskalnem pravilu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s poslabšanjem gospodarskih napovedi v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Marko Pogačnik
Povprečje
Največ
101%
101
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Marko Pogačnik
Povprečje
Največ
78.6213786213786%
79
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98