Matej Tašner Vatovec

Levica

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: Levica
Prejel 880 glasov v okraju Koper I
Število mandatov: 1
Prejšnji status: raziskovalec na univerzi
Izobrazba: doktor znanosti
Starost: 39 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
VZDRŽAL se je glasovanja o Dnevni red v celoti
VZDRŽAL se je glasovanja o Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z obsodbo agresije ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2018
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
6. 4. 2018
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
5. 4. 2018
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
Govoril na 68. nujna seja Odbor za zunanjo politiko
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 4. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z obsodbo agresije ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbeno zakonodajo zapisa pravice do vode v Ustavo RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo gradnje 2. tira brez tujega kapitala, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 3. 2018
7. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z nezadostno pomočjo brezposelnim staršem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem in izplačilom nadurnega dela, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izločitve Madžarske iz projekta drugi tir, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z učinkom novele zakona o inšpekciji dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem javnih prihodkov v primeru zaposlitve pristaniških delavcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s presojo ustavnosti trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
5. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem prikritih vojnih grobišč, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z varčevalnimi ukrepi na področju dela in zaposlovanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem nadurnega dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem  položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
27. 9. 2017
18. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sporazumom o prepovedi jedrskega orožja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste Jagodje - Lucija, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
30. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz okupiranih območij v Palestini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uničenjem dokazov, zbranih v predkazenskem postopku, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odpiranjem veleposlaništva v Maroku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo javnih sredstev za zavajanje javnosti o projektu gradnje drugega tira, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, minister za infrastrukturo.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitim izkoriščanjem delavcev v Luki Koper, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo in postavitvijo ograje na državni meji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 4. 2017
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem s stvarnim premoženjem na lokalni ravni, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij oziroma z uvedbo t.i. predporočne pogodbe predvidene v predlogu Družinskega zakonika, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delo Zagovornika načela enakosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z upokojenci, ki so del plač prejeli v obliki delnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo 2. tira, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim priznanjem spola, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s krizo zračnega prometa po privatizaciji Aerodroma Ljubljana in Adrie Airways, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo gradnje drugega tira Divača–Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA med EU in Kanado, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi, ki jih predlaga Ministrstvo za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz nezakonitih naselbin v Palestini, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo na območju Ilirske Bistrice, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo upravljanja pristaniške in železniške infrastrukture, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z z vlogo vlade kot skupščine SDH, izgradnjo drugega tira ter menjave nadzornega odbora Luke Koper, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
6. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z večjo dostopnostjo bralnih sob za tajne trgovinske sobe, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stališči vlade do tajnih trgovinsko-investicijskih sporazumov (TTIP, CETA), na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s priznanjem Palestine, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s tajnimi trgovinsko-investicijskimi sporazumi TTIP in CETA, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 2. 2016
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federacij, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo ZZZDR, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivi Škedenjske železarne v Trstu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovskimi menjavami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s shodom fašistov v Gorici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s cestninjenjem obalnih cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem na Ministrstvu za zunanje zadeve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Muzeja solinarstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem Demokratične arabske republike Sahare ali t.i. Zahodne Sahare, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi drugim železniškim tirom, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
22. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z vladnimi postopki za priznanje Palestine, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pristaniške uprave na območju koprskega pristanišča ter razvoja koprskega pristanišča, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sistemske neenakosti in diskriminacije na področju istospolnih partnerskih skupnosti in družin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z manipulacijami s strani mestnih oblasti z vrtčevskimi ter osnovnošolskimi otroci v namene politične kampanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Matej Tašner Vatovec
Povprečje
Največ
67%
67
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Matej Tašner Vatovec
Povprečje
Največ
71.6616716616717%
72
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.