Matej Tonin

NSI

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NSI
Prejel 1938 glasov v okraju Kamnik
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: magister znanosti
Starost: 39 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
27. 3. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor
Govoril na 55. izredna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

26. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pripravništev, ki so pogoj za strokovne izpite, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
9. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Republike Slovenije na morebitno prihodnjo gospodarsko krizo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
26. 1. 2018
Zastavil vprašanje za spremembo Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 1. 2018
Zastavil vprašanje za spremembo Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z neuresničitvijo odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-269/12-24, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
20. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za javno upravo.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Zakona o socialni vključenosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z določitvijo stopnje invalidnosti oseb s sindromom kratkega črevesa, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s transformacijo Slovenke vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
13. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo obvoznice in daljnovoda v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami na področju pavšanle obdavčitve, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem slovenske hiše na Bavarskem, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami 10. člena Arbitražnega sporazuma s strani Republike Hrvaške, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
12. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s krajevno pristojnostjo opravljanja kontrolnih zdravniških pregledov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s potekom denacionalizacijskih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prevzemom enotnega dovoljenja za bivanje in delo tujcev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izgradnje urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom obravnave predloga Zakona o motornih vozilih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
5. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad kvaliteto dela sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
21. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo javne poti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
28. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero starostnih pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
29. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obračunavanjem DDV za gospodarske subjekte, ki ponujajo turistične storitve, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravnim priznavanjem nepremoženjske škode iz naslova izgube užitka na dopustu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za pravosodje.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo reform do konca mandata vlade, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
8. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravljenjem otrok v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 5. 2016
3. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pravno podlago za preoblikovanje statusne oblike koncesionarjev v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem celostne prometne strategije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad vzpostavitvijo davčnih blagajn, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z aktom o sistemizaciji in dejanski zasedbi delovnih mest v zavodih za prestajanje kazni zapora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem zavez NATO, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
9. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom sprejemanja Uredbe za zavarovanje vodnih virov Bele krajine, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 11. 2015
22. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s podelitvijo koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti na ARRS, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem na ARRS, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo standardov vzpostavitve zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnim sistemom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem diplomatov izven EU, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
27. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z s postopkom sprejemanja Uredbe za zavarovanje vodnih virov Bele krajine, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom sprejemanja Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom odločanja pritožbenega organa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
21. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade za prestrukturiranje podjetij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi na fiduciarnem računu pri Dresdner bank v Luksemburgu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s čimprejšnjo pripravo novele Zakona o davku na dodano vrednost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo nujne medicinske pomoči v Kamniku, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem organizacij za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z javno izjavo sodnika Okrajnega sodišča v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo predlogov zakonov o osebni asistenci in o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
16. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko prepovedjo konkurenčne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za javno upravo.
14. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zastojem pri pogajanjih o pristopu k Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN v Ženevi, Švica, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z uravnoteženjem javnih financ, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom bivanja staršev z otroki v bolnišnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo centra za osebe z motnjo v duševnem razvoju na Debelem rtiču, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Matej Tonin
Povprečje
Največ
67%
67
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Matej Tonin
Povprečje
Največ
59.040959040959%
59
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.