Matjaž Nemec

SD

koalicija

Napaka

Pri nalaganju kartice je prišlo do napake.
Failed to render card: /p/govori Request failed with status code 500 (https://isci.parlameter.si/search/speeches?people=62)

Število izgovorjenih besed

Matjaž Nemec
Povprečje
Največ
258226%
258226
260551%
260551
956128%
Jožef Horvat
956128

Povprečno število govorov na sejo

Matjaž Nemec
Povprečje
Največ
24%
24
6%
6
60%
Milan Brglez
60

Raznolikost besedišča

Matjaž Nemec
Povprečje
Največ
153%
153
113.658240925394%
114
158.381308811577%
Dušan Radič
158

Stilne analize

Privzdignjeno besedje
Preprosto besedje
Ekscesno besedje
0.63%
0,63
0.59%
0,59
0.47%
0,47