Mirjam Bon Klanjšček

PS NP

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: PS NP
Prejela 909 glasov v okraju Nova Gorica II
Število mandatov: 2
Prejšnji status: gimnazijska profesorica
Izobrazba: doktorica znanosti
Starost: 68 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
24. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
18. 4. 2018
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
Govorila na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s funkcijo apostile, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z vključitvijo naturopatske dejavnosti med opredeljene terapevtske metode, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
26. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo odbojne ograje na državni cesti R3-608, odsek 1067 Solkan – Lokve, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z delom Inšpektorata RS za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem visokošolskih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s študijskim programom »Biopsihologija«, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 2. 2017
23. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi izvajanjem dogovora s policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
1. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem kršitev pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi šolske inšpekcije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovljenim novim literarnim združenjem - Združenje za slovensko besedo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
7. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovljenim novim literarnim združenjem - Združenje za slovensko besedo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
29. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o medijih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dolgoročnim izvajanjem učbeniške politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
9. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonitostjo delovanja javnih svetov in javnih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
6. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo ekskurzije kot turističnega aranžmaja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z naložbami v kulturno dediščino, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem sanacije plazu Šmihel v mestni občini Nova Gorica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijo šolske prehrane in pijače, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
24. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi zaviranjem uspešnega črpanja evropskih sredstev za razvoj podeželja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z »Izhodišči za pripravo kadrovskih in finančnih načrtov osnovnih in glasbenih šol za leto 2015«, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z odstranitvijo kulturnega spomenika Rakuševega mlina, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
18. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z aktualno sliko stanja slovenskih osnovnošolskih knjižnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavila vprašanje v zvezi z osebnim dopolnilnim delom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo kvot za razporeditev prebežnikov po EU, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavila vprašanje v zvezi z osebnim dopolnilnim delom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 4. 2015
23. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu oziroma vilo Vipolže, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo celovite družinske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z usposabljanjem članov svetov zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
6. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z aktualno sliko stanja slovenskih osnovnošolskih knjižnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izkoriščanjem samozaposlenih v kulturi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
30. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z učbeniki v učbeniških skladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikovanjem Slovarja sodobnega slovenskega jezika, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kulturo.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z bralno pismenostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kulturo.
21. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z posojili v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonitimi posegi v zasebnost in vlogo medijev, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kulturo.
17. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom izgradnje zadrževalnika Vogršček, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z začetkom izgradnje Urgentnega centra splošne bolnice Nova Gorica, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s povračili iz EU proračuna za izvedbo kohezijskih projektov, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
15. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s sklenitvijo socialnega in pokojninskega sporazumom med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zunanje zadeve.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Mirjam Bon Klanjšček
Povprečje
Največ
48%
48
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Mirjam Bon Klanjšček
Povprečje
Največ
61.8048618048618%
62
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.