Nada Brinovšek

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2043 glasov v okraju Mozirje
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktorica občinske uprave
Izobrazba: specialistka javne uprave
Starost: 61 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
VZDRŽALA se je glasovanja o Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
Govorila na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
20. 3. 2018

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

1. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na kliničnem oddelku otroške kirurgije in intenzivne terapije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z normativno dejavnostjo Vlade Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o migracijski politiki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen zdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti«, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zasedenostjo nepremičnin, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z javno mrežo na področju zdravstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom financiranja zdravstvene nega oseb s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zgibanko "Kaj pa ti opaziš?", na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko čakalnih dob na področju dermatologije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z dodeljevanje sredstev za nevladne organizacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
7. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti«, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
9. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Akcijskim načrtom obvladovanja demence, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z rakotvornimi usedlinami v Tojnici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zlatimi maturanti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti«, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z normativno ureditvijo področja psihoterapije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z urejenostjo področja klinične psihologije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ustanovami za predšolsko vzgojo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
26. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z normativnim delovnim programom vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem obveznic z zelo dolgo ročnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nepripravljenostjo vlade, da bi pomagala Slovencem v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem NKBM d.d. v času, ko je bila banka v državni lasti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z osebami, ki so odgovorne za pripravo predpisov na področju dimnikarstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi svetovalci ministrstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s CŠOD v Ankaranu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
7. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z visoko stopnjo samomorov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s podzakonskim aktom glede vrst in stopenj telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo helikopterske nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemskimi nepravilnostmi pri upravljanju z medicinsko opremo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko poplavne ogroženost, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
2. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo odraslih s cerebralno paralizo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o seznamu poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo bolnikov z multiplo sklerozo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ekološko katastrofo na Vrhniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z ekološko katastrofo na Vrhniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom hrupa na zdravje ljudi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z brezglutensko hrano za študente, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z urgentnimi centri, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo ljudi z duševnimi motnjami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vladnim projektom za skrajšanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s reševanjem pritožb, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom MOČ, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti KME, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s kritjem zdravljenja iz ZZZS, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z visoko stopnjo samomorov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s celostno obravnavo otrok z avtistično motnjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko reševalno službo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem v psihiatričnih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi razpisi na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s reševanjem pritožb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z letno dajatvijo za vozila za prevoz invalidov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko strukture financiranja slovenskih podjetij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z čakanjem na rezultate javnih razpisov za dodelitev subvencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za brezposelnost invalida, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno reformo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ugotovitvami računskega sodišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko poplavne ogroženosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z rejništvom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanje posebne zdravniške komisije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sestavo pogajalskih skupin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z konkurenčnejšim poslovnim okoljem na Hrvaškem kot v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pridobivanjem prostorskih dovoljenj in zemljišč za izvedbo investicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodi mladih zdravnikov v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z Dvorcem Gutenbuchel – Psihiatrična bolnišnica Vojnik, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z urgentnimi centri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z rejništvom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem in organizacijo PUC, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s poplavno varnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s proračunom 2015/2016 – proračunsko postavko zdravstvo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z “javnim razpisom – spodbuda za MSP v lesarstvu”, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z javno mrežo in financiranjem kliničnih psihologov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi “z investicijami v Občini Gornji Grad v letih 2017/18”, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje glede »državnega računalniškega oblaka«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Bolnišnico Topolšica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z bivalnimi enotami v Zgornje Savinjski dolini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo državne oziroma javne uprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z “analizami ministrstva za zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s »pilotnim projektom organizacije pediatričnih urgentnih centrov znotraj urgentnih centrov«, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s povračilom stroškov zaradi zdravljenja v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko poplavne ogroženosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s prednostnimi nalogami v letu 2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s področjem paliativne oskrbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s pediatričnimi urgentnimi centri, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
31. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom otrok migrantov, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi kršitvami etičnega kodeksa, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom samomorov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z MD Medicino, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ugotovitvami upravne inšpekcije na CSD Velenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi smrti zaradi napak, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z informacijskim sistemom UKC, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijsko racionalnostjo v javni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z odhodi zdravnikov v tujino, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s podzakonskim aktom glede vrst in stopenj telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z višino dodatka za delovno uspešnost, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za zdravje.
17. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z mrežo urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom organizacije Pediatričnih urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s centri za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na ministrstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom glede obremenitve dela zdravnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste Luče – Podvolovljek – Kranjski Rak, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom organizacije Pediatričnih urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo Nacionalnega programa za demenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem zdravnikov specialistov pediatrije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo e - receptov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo programa cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitno neodzivnostjo zdravstvenega osebja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški zdravstvene oskrbe za azilante, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dogodkom v šempetrski bolnišnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s širitvijo novih drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s stavko policistov in pogajanji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
24. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem urgentnim centrov po Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pisanjem zdravniških receptov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zamenjavo zdravil na e - recept, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Državnim računalniškim oblakom, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s številom novorojenčkov, ki jih matere zapustijo ob rojstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
28. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo prodaje govedi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom zoper sina generalnega direktorja Policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem generalne direktorice Onkološkega inštituta, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s cepivom proti gripi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z škodljivimi snovmi za zdravje v medu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom eRecept, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja skrajševanja čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s precepljenostjo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom Zakona o zdravstvenih delavcih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Načrtom zagotavljanja protipoplavne varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s številom samomorov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom eZdravje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s porabo denarja iz zdravstvene blagajne, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s podzakonskim aktom glede vrst in stopenj telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s ponaredki zdravil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem zoper grožnje privržencev teroristične skupine islamske države, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem povečane poplavne ogroženosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z odgovornostjo za financiranje športnega parka Stožice, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavila vprašanje v zvezi s učinkovitostjo delovanja institucij, ki upravljajo z državnim premoženjem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z upravljanji tveganj v hranilnicah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektoma e-Recept in e-Zdravje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom zdravstvene resolucije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z nepremičninskimi posli DARS-a, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitnimi nalezljivimi boleznimi zaradi gibanja migracijskih tokov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s paliativno oskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z višanjem števila samomorov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zdravniško zbornico Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen zdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z novim Pravilnikom o seznamu poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Priporočilom v zvezi z nacionalnim programom reform Slovenije za leto 2015, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo bolnikov v postopku zdravljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zmanjšanjem stroškov lokalnim skupnostim, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
29. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo mreže javno dostopnih defibrilatorjev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom eZdravje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor.
14. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem računov v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s pilotskim projektom »Telekap«, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s službo nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z napotitvijo otrok na zdravstveno letovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s priporočili varuhinje človekovih pravic na področju zdravstvenega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izjavami državnega sekretarja Metoda Dragonje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom »skupaj za zdravje«, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zniževanjem sredstev lokalnim skupnostim, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
18. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 - 2025, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s priporočili Evropske komisije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z britanskim primerom uspešnega vračanja davkoplačevalskih sredstev namenjenih za sanacijo bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
4. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem programa cepljenja in zaščite z zdravili, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z realizacijo dogovora o višini povprečnine za leto 2015, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
1. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo bolnikov pri zdravstveni obravnavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravstvenim sistemom, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 5. 2015
8. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s številom pripadnikov ostalih narodov in narodnosti v RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem projekta eRecept, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom Pravilnika o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s preventivnim programom Dora, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z dispečersko službo NMP, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s prenovo sistema NMP, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem tržnega inšpektorata, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z novim Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s primeri evtanazije v UKC, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom reorganizacije službe nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z namerno prekinitvijo nosečnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s helikopterskimi prevozi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s pomanjkanjem družinskih zdravnikov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s celostno obravnavo otrok z avtistično motnjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravniški službi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
25. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z bolniško odsotnostjo z dela, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
4. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem slovenske gospodarske diplomacije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri zdravljenju dojenčka v ZD Velenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s porastom gripe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s homeopatijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z organizacijsko racionalnostjo, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstvenem varstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo kriterijev odgovornosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s podzakonskim aktom glede vrst in stopenj telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi agencijami in komisijami, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
7. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem s homeopatijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v bolnišnici Murska Sobota, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem javnega prevoza potnikov z dostavnimi žičniškimi napravami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
3. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z majhnimi hidroelektrarnami, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
25. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z Zavodom za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo ljubljanske urgence, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi deli, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z vzpodbudami za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s »tretjo razvojno osjo – severni del«, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor.
17. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s transfernimi cenami in stopnjami diskontov prenesenih slabih terjatev na DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem skupnih organov občinskih uprav, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
4. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s spoštovanjem koalicijske pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi z ustreznostjo opreme ambulant in zdravstvenih domov v primeru pojava virusa ebole, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
24. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom sofinanciranja projektov lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
22. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z ebolo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Nada Brinovšek
Povprečje
Največ
261%
261
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427