Suzana Lep Šimenko

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejela 2221 glasov v okraju Ptuj III
Število mandatov: 1
Prejšnji status: strokovna delavka na zavarovalnici
Izobrazba: diplomantka univerzitetnega programa
Starost: 43 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
24. 4. 2018
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
VZDRŽALA se je glasovanja o Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodki, ki se vštevajo v odmero dohodnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2018
NI glasovala za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Zastavila vprašanje v zvezi s podatki iz odločb odmere dohodnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
22. 3. 2018
20. 3. 2018
16. 3. 2018
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
Govorila na 55. izredna seja Državni zbor
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo finančne subvencije podjetju EON Reality za odprtje tehnološko razvojnega centra v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 4. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodki, ki se vštevajo v odmero dohodnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 4. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s podatki iz odločb odmere dohodnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo finančne subvencije podjetju EON Reality za odprtje tehnološko razvojnega centra v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
21. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov meje s Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
6. 2. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za celostni razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Borl, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem podjetništva na območjih občin, ki so pod povprečjem razvitosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci – Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z denarno socialno pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom vrednotnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2018
Zastavila vprašanje v zvezi z dogovorom za razvoj regij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge Drave, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev iz finančne perspektive 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
7. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Drave, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
6. 12. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nezakonito izbiro direktorja AVK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z UC Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
8. 11. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s prenosom državnih kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s prodajo NLB d.d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s finančno perspektivo EU 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
6. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem voda, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z RTV prispevkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja neprijetnih vonjav, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 8. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s spremenjenim MSRP 9, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 7. 2017
Zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z IT sistemom za črpanje sredstev EU, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem področja emisij, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepom sodišča o priznanju tujega postopka izredne uprave nad koncernom Agrokor, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi učinki ZPIZ-2C, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z opredelitvijo do Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2017, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
28. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nedopustno in neopravičljivo napako ob položitvi venca padlim v vojni za Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
27. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z odkupom kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom cestninjenja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogom novega zdravstvenega nadomestila, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ranljivostjo in zaščito operacijskega sistema Windows, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem delovne inšpekcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 6. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem okolice Sestrškega jezera, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z onesnaževanje okolja s strani živinoreje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko psihiatričnega zdravljenja na Ptuju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z javnimi razpisi za sofinanciranje športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo na obdobje gospodarskega upada oziroma krize, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko dohodkovne neenakosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nadomestili za objavo letnih poročil in drugih podatkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški informacijske tehnologije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z revizijo investicij Bolnišnice Topolšice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem zdravil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 4. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo širokopasovnega interneta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izbrisa podjetja Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z delom CSD-jev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z otroškimi dodatki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s cestno povezavo Slovenska Bistrica – Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z državno cesto R2 – 432, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati ukrepov za celostni razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem proti zaposlenim na FURS-u v zadevi Mura 05, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi pri oskrbi starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi olajšavami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in izgradnjo daljnovodov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in vplivom visokoenergetskih daljnovodov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje.
31. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z neprofitnimi stanovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s pravicami iz pokojnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s strukturo brezposelnih oseb, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in vplivom visokoenergetskih daljnovodov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje.
29. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi pri pomoči na slovenskih cestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z denarnimi socialnimi pomočmi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s številom divjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
15. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi rezultati obiska gospodarskih delegacij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati gospodarske diplomacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z rezultati tujih neposrednih investicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo dvorca Dornava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zadolževanjem države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo CSD-jev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom vrednotnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem tujih neposrednih investicij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Borl, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom odpisa dolgov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem gospodarske aktivnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem regionalnih razvojnih agencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za celostni razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z dogovorom o 34 projektih za Ljubljano, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z obiski in vodenjem poslovnih delegacij s strani predstavnikov Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavila vprašanje v zvezi z izboljšanjem pogojem pri prvem vstopu podjetnikov na trg, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s statusom mestne občine v Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Slovenijii, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
26. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zaščito južne meje na območju občine Cirkulane, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s potekom dogovorov za razvoj regij in uspešnostjo dela regionalnih razvojnih agencij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 10. 2016
28. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom izvoza na rast BDP, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s stroški za sklenitev zakonske zveze, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z insajderskimi informacijami o skrbnem pregledu družbe Gorenje, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s portalom NIO, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom nad energetskimi izkaznicami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi z urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem kmetijstva na manj razvitih področjih, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem upravičenosti slovenskih podjetij do uveljavljanja davčne olajšave za raziskave in razvoj, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
16. 8. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi merjenjem varnostne razdalje med vozili, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
27. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z življenjem v bližini visokonapetostnih električnih vodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavila vprašanje v zvezi z visokonapetostnimi električni vodi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo CSD-jev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z uredbo o ukrepih kmetijske zemljiške politike, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 7. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z evropskimi sredstvi za razvoj regij in zmanjševanjem razlik med regijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z otroškimi dodatki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem in odnosom župana do poljskega veleposlanika v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za podravske kmete po pozebi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
31. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo dogovorov za razvoj regij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije v primerih vabljenja otrok v vozilo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
18. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z institucionalnim varstvom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
12. 5. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s predlogi davčnih ukrepov, ki hkrati razbremenjujejo delo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z avtovleko na avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 4. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko ob okvarah tovornjakov tujih državljanov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo.
31. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s sporazumom z Južno Korejo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi s šolskimi vrtovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z višino pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko ob okvarah tovornjakov tujih državljanov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo.
18. 3. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z zanesljivostjo napovedi UMAR-ja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom migrantske krize na gospodarsko rast, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
25. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko območja Haloz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z nedavnim dogodkom ob kulturnem prazniku na eni izmed OŠ, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 2. 2016
Zastavila vprašanje v vzezi z vrednotnicami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z oblikovanjem strateških razvojno inovacijskih partnerstev - SRIP, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
4. 2. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s številom in strukturo migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom finančnega opismenjevanja mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko davčnih blagajn, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z lokacijo migrantskega namestitvenega centra v Kidričevem, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
Zastavila vprašanje v zvezi z delom uradov za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s poslovno politiko DARS, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z vplivom postavitve ograje oziroma uveljavitvijo t.i. "mini šengna" na slovenske izvoznike, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. 12. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s projektom Zdrav življenjski slog, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno verbalno noto petih veleposlaništev, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno verbalno noto veleposlaništev ministrstvu za zunanje zadeve, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s skupno verbalno noto veleposlaništev ministrstvu za zunanje zadeve, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
10. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev Rdečega Križa Slovenije za projekt hotela Arije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 11. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo cestnega odseka, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s številom volilnih upravičencev na lokalnih volitvah oktobra 2014, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s cesto Ormož - Ptuj - Slovenska Bistrica, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s številom prijavljenih oseb na istem naslovu, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem bioplinarne Draženci, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zavetišči za brezdomce, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z upoštevanjem migracijske krize v Evropi pri pripravi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Borl, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
16. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembami plačnega sistema v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
10. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z uspešnostjo dodeljenih državnih pomoči gospodarskim družbam, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
1. 9. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru 3. osi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
21. 8. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sprejetimi sklepi za celostni razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem zaprtih živali, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za notranje zadeve.
7. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem varnosti in reda na slovenskih avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve.
Zastavila vprašanje v zvezi s Sporazumom o vzajemnem priznavanju vozniških dovoljenj z Južno Korejo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
1. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s Sporazumom o socialni varnosti z Južno Korejo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za celostni razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s posledicami neprodaje družbe Telekom d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem vlaganj, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z možnostmi za povečanje gospodarskega sodelovanja med državami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve.
10. 6. 2015
28. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s programom Podjetno v svet podjetništva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem regij, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
22. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z znižanjem ocene dolgoročnega kreditnega tveganja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi in fiskalnimi spodbudami za investiranje, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
7. 5. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s tožbo Evropske Komisije zoper Slovenijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s spregledom pravne osebnosti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
21. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s planiranim primanjkljajem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za spodbujanje turizma v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih, piarovskih, odvetniških in podobnih pogodb v podjetjih v večinski državni lasti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z vlaganjem zahtevka za revizijo javnega naročila, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
24. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s podporo malim in srednjim podjetjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
20. 3. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za spodbuditev gospodarske aktivnosti v Zasavju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi pomočmi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z demografskimi spremembami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavila vprašanje v zvezi z davčno razbremenitvijo dela, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
26. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z avtocestnim odsekom Draženci - Gruškovje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z gospodarnostjo in učinkovitostjo poslovanja Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
10. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z morebitnim vračanjem sredstev iz kohezijskega sklada, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
30. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi osebnimi stečaji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s potrebnimi ukrepi za zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega sistema po letu 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
21. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s problematiko pri nadzoru izvajanja operacij Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
8. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s tujimi neposrednimi investicijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z visokimi obremenitvami stroškov dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s socialno pomočjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z razvojem manj razvitih območij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z poročilom o izvajanju jamstvenih shem RS, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 12. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z javnim naročanjem, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o jamstveni shemi Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z dohodnino, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s tujimi investitorji v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi s sistemom računovodskega poročanja javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavila vprašanje v zvezi s postopkom izvajanja javnega poziva, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z vračilom pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem starejših od 30 let, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z zaustavitvijo plačil iz EU, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo Operativnega programa, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi gradnjo avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Suzana Lep Šimenko
Povprečje
Največ
214%
214
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427