Tomaž Lisec

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 1943 glasov v okraju Sevnica
Število mandatov: 2
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 44 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
26. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
NI glasoval za Širitev dnevnega reda
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
12. 4. 2018
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
28. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem šolskih tekmovanj s strani Zavoda republike Slovenije za šolstvo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
23. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z Lesno-predelovalnim centrom (LPC) Puščava, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem invalidskih podjetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izlovom tune, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izbiro osebnih zdravnikov in zobozdravnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko predšolskega varstva v občini Črnomelj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem pravosodnih policistov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
9. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z najemom prostih kmetijskih zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS s strani podjetja Perutnina Ptuj d.d., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
28. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem dodatne gospodarske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z DPN za daljnovod 2x110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor MiI - minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z DPN za daljnovod 2x110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami za črpanje vode, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo po zadnjih neurjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Sevnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z najemom prostih kmetijskih zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
22. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pokojninsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitno ukinitvijo zdravstvenega doma za študente, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pogodbami na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem podpornega programa v vinskem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisi s področja kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem dimnikarskih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sektorskim merjenjem hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno perspektivo EU 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s potovanjem v Carigrad, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
6. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Muzejem športa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem projekta Magna v prostor, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nečrpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
1. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pomenom izrazov begunec, migrant, ilegalni migrant, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
20. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z znanstvenimi razpisi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z novim zakonom o raziskovalni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo do storitev državne uprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem in razvojem lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
30. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo 42. člena Zakona o kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s športno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi prostorskimi načrti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo do brezžičnega omrežja na vlakih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi prostorskimi načrti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podpisom bilateralnih pogodb, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo uporabe plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto - Blanca na reki Savi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
4. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z železniško progo Zidani Most - Dobova, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z novim modelom NPZ, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo NKBM skladu Apollo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanji kmetov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem malih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s predpisi iz področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
5. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z učbeniškim modelom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko problematiko na FURS-u, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
31. 3. 2017
30. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zemljiško in subvencijsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo železniške proge, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem drugega tujega jezika v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem ustavne določbe o rabi slovenskega jezika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški akcije "Naša super hrana", na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo2030, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dijaškimi domovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
2. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dimnikarstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem lokalno pridelane hrane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z naselitvijo beguncev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sektorskim merjenjem hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
20. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odkupom parcel, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kupovanjem kmetijskih zemljišč v obmejnih predelih s strani tujcev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem problematike podlubnikov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo zakonodaje s področja visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo določila v Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole, ki velja za učence, ki se šolajo na domu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
1. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izračunom katastrskega dohodka pri proizvodnji belih špargljev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z napredovanji v naziv v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravništvi na področju šolstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vzdrževanjem cest in železnic, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z določbami za dodelitev štipendije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s podjetjem Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s konkurenčnostjo države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projekti Leader, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s pasivno volilno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z mladimi prevzemniki kmetij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dvigom plač vzgojiteljic – pomočnic, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s korupcijo v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačnim sistemom, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo HE Mokrice, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sledljivostjo lesa iz podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
16. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pravilnikom o varstvu pri delu v gozdarstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s hibridnimi zaposlitvami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s položajem dolgoročnega zakupnika pri nakupu kmetijskega zemljišča, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s pravilnikom o zakupu kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z debirokratizacijo šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom škode na področju divjih zveri, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hidroelektrarn na Spodnji Savi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poročili o primanjkljaju in dolgu sektorja države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posvojitvami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanavljanjem pokrajin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z maturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zdravniško oskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z razvojem športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo zemljišča v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje glede reševanja problematike povprečnine za občine, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko lubadarja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
24. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z diskriminatornim in protiustavnim financiranjem zasebnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
26. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s plovnostjo reke Save z motornimi plovili, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami in dopolnitvami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poenostavitvijo zakonodaje za oddajanje stanovanja turistom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dimnikarstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s slovenskimi študenti, ki študirajo v Veliki Britaniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s tiskanimi mediji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o uravnoteženju javnih financ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom novele Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
1. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem sektorskega merjenja hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom novele Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
26. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem krajevnih uradov upravnih enot, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
20. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za delovno mesto, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem področja dimnikarstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem zakonodaje na področju športa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim razvrščanjem študentov glede na povprečno oceno v času študija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo osnovnega šolstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
4. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z opremo za sekcijsko merjenje hitrosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
21. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem evropske kampanje "Zdravo delovno okolje 2016-2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije", na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničitvijo odločbe Ustavnega sodišča RS glede financiranja zasebnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvo za javno upravo, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z revizijskim poročilom glede postopkov evalviranja, akreditiranja ter podeljevanja koncesij v višjem in visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s preventivnimi pregledi prostate, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem visokega šolstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem in kadrovanjem v javni upravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z oceno finančnih posledic glede financiranja zasebnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
1. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvršitvijo odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s programskimi vsebinami na RTV Slovenija, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
24. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi zamenjavo žičnate ograje s panelno, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo antibiotikov v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z delom Uradniškega sveta in stroški dela, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
17. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem sektorskega merjenja hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem krajevnih uradov upravnih enot, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
29. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z opominom Evropske komisije na področju ravnanja z odpadki, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki pri štipendijah, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem pritožb MDDSZ kot drugostopenjskega organa, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo strategije razvoja športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
17. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim spornim ravnanjem predsednika komisije za študijske zadeve, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s skupinskim intervjujem s strokovnimi sodelavci CSD glede preživnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z anomalijami na področju visokega šolstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Urada RS za nadzor proračuna, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki za stalno pripravljenost, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za finance, minister za javno upravo.
29. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesionarskimi podjetji s področja dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami na področju dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z izpitnimi centri, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z začasnim delom profesorjev na fakultetah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem rabe podzemne in termalne vode, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
21. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prevodi strokovnih nazivov v slovenščino, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s smernicami za pripravo Zakona o državnih izpitih pravnikov in usposabljanju v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo enotne položnice/skupnega računa kolektivnih organizacij na področju avtorske in sorodnih pravic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru ugotovitve plagiata pri uslužbencu Policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za notranje zadeve.
6. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s šolskimi bazarji, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z eno od številnih anomalij zakonodaje glede davčnih blagajn – šolskimi bazarji, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
21. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto - Blanca na reki Savi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad kolektivnimi organizacijami, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje iz pogodbe o avtorskem delu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembami šolske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov za socialno varstvo zaposlenim na CSD Trbovlje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z akumulacijskimi jezeri, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z obratovanjem letališča Cerklje ob Krki, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za obrambo.
17. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s transparentnostjo in javnostjo dela Vlade Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nakupom žičnate ograje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prevoznimi stroški beguncev in migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z višino povprečnine za občine za leto 2016, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
27. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo delovanja medresorske analitične skupine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij na področju visokega šolstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem prispevkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovo površin stavb javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo odkupa praznih pločevink in plastenk, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
8. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem sektorskega merjenja hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
2. 10. 2015
Zastavil vprašanje glede podeljevanja koncesij na področju dimnikarstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
30. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zbranimi sredstvi od vinjet, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zbranimi sredstvi od trošarin na goriva, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zbranimi sredstvi od dajatev ob registraciji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo premostitvenih objektov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo varovanja osebnih predmetov v vrtcih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sektorskim merjenjem hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve.
1. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z evidencami oziroma navodili za obračun in plačilo dela koncesijske dajatve, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
27. 8. 2015
Zastavil vprašanje glede dodelitve poslov mimo javnih razpisov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za ponudnika mobilnih storitev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
31. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z analizo sistemov preživnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo vrednotnic v kmetijske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z izterjavami Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spornim dejanjem dekana Ekonomsko – poslovne fakultete v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s posvojitvami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo zakona o prostovoljstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hidroelektrarn, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z rdečim alarmom zaradi podlubnikov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Vladne projektne pisarne, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
9. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ugotavljanjem nepravilnosti pri prevozih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
7. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem problematike dimnikarstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o športu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z nižanjem sredstev za znanstveno dejavnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
11. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z namakalnimi sistemi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z učinki Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi ministra, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
13. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z organizacijami za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s štipendijami v okviru programa Erasmus, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s preusmerjanjem prometa na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Žalec/Arja vas, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predvidenim delovanjem Satelitskih urgentnih centrov (SUC), na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje stanja v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
24. 4. 2015
22. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo podjetja Žito d.d., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
20. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dimnikarsko problematiko, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem plovnosti slovenskih rek, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Zakona o športu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
14. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
9. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano novelo Zakona o nalogah in pooblastilih policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
8. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
2. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo položaja predvajalcev glasbe oziroma DJ-ev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem plovnosti slovenskih rek, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko energetske sanacije javnih stavb, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s priznavanjem investicijskih olajšav prevozniškim podjetjem, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
18. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom koncepta Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem izpitnih centrov za vozniški izpit, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s Finančno upravo RS, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem problema nasilja v šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z združljivostjo funkcij državnega sekretarja in občinskega svetnika, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo premostitvenih objektov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
9. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zoisovimi štipendijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskemu jezeru HE Boštanj na reki Savi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencijami za bivanje študentov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z energetskimi izkaznicami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z odškodninami t.i. »izbrisanim«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
4. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko reševanja vojnih odškodnin slovenski državi in slovenskim izgnancem, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
1. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo dualnega sistema izobraževanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z obdavčenjem sladkih pijač, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem pridobitnih dejavnosti javnih uslužbencev in funkcionarjev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški dela javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za sanacijo naravnih nesreč, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom intervencijskega zakona, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
21. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Boštanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem občin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem področja nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem občin, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za notranje zadeve.
7. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pasjimi boji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za notranje zadeve.
29. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z varčevanjem pri glasbenih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Nordijskim centrom Planica, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.