Uroš Prikl

DeSUS

koalicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: DeSUS
Prejel 1245 glasov v okraju Maribor VII
Število mandatov: 1
Prejšnji status: direktor doma za upokojence
Izobrazba: diplomant univerzitetnega programa
Starost: 50 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
22. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
26. 4. 2018
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
18. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
11. 4. 2018
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
20. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
19. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom NLB, d. d. zaradi sodb na Hrvaškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačilom za delovno uspešnost Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z razbremenitvijo občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo NLB d. d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem spletne dostopnosti za invalidne in starejše uporabnike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Zagovornikom načela enakosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, generalna sekretarka Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo davka na finančne transakcije, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem novega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izbiro izvajalca elektronskega cestninjenja na avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s terjatvami za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Nove Kreditne Banke Maribor d. d. podjetju iz davčne oaze, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 4. 2016
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z racionalizacijo delovanja javne uprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo oziroma učinkovitejšem regionalnem razvoju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vizijo delovanja in financiranja IZUM-a in projekta COBISS.Net, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem programov in investicij na področju kulture v proračunskih letih 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, minister za finance.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s predlogom novele Zakona o medijih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvedbo del na letališču Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki prodaje Nove kreditne Banke Maribor d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2015
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na okoljskih projektih, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s stečajem Športnega centra Pohorje, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Uroš Prikl
Povprečje
Največ
25%
25
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Uroš Prikl
Povprečje
Največ
91.008991008991%
91
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.