Vinko Gorenak

SDS

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: SDS
Prejel 2788 glasov v okraju Šmarje pri Jelšah
Število mandatov: 4
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: doktor znanosti
Starost: 67 let
Družbena omrežja:

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
Govoril na 65. izredna seja Državni zbor
22. 5. 2018
4. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanji, ki so v lasti Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2018
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
11. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
10. 4. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Zastavil vprašanje v zvezi s stopnjo javnega zaupanja v slovensko sodstvo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

4. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanji, ki so v lasti Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s stopnjo javnega zaupanja v slovensko sodstvo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2018
14. 3. 2018
12. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odločbo CSD Šmarje pri Jelšah številka 1233-5/2017-5/2 z dne 19. 04. 2017, ki se nanaša na odločitev v zvezi z oprostitvijo institucionalnega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na Planet TV, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nošenjem orožja s strani posameznih članov zgodovinskih združenj na javnih prireditvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo davčne zakonodaje s ciljem upoštevanja samozaložništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi izvajanjem določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki policije v primeru Branka Rogliča in Dijane Đuđić, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjskega problema upokojenih policistov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 2. 2018
9. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izračunavanjem pokojninske osnove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje glede upravljanja države s strani Vlade RS do volitev v DZ, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z Resolucijo o migracijski politiki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izročitvijo ilegalnega migranta Ahmada Shamieha Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem vodje Specializiranega državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnimi postopki policije zoper hrvaškega državljana Branka Rogliča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z mandatom generalnega direktorja policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
18. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pogodbama o sindikalnem delu Ministrstva za notranje zadeve z obema reprezentativnima sindikatoma v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 12. 2017
11. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi imenovanjem novega policijskega vikarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni in javni upravi ter potrebnimi sredstvi za njihove plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na zaupanje predstojnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko določanja glob za prekrške, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški za izvedensko mnenje v pravdnem postopku z mednarodnim elementom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postavljenimi šotorišči za potrebe ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo vodnega topa za potrebe policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
20. 11. 2017
14. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delom zaposlenih na diplomatsko konzularnih predstavništvih v Avstraliji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki glede stroškov upravljanja mejnih prehodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje STORNO - v zvezi volilnimi imeniki in pogrešanimi osebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s poenotenjem sodne prakse, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z objektom Škofije, namenjenem ilegalnim migrantom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi postopki zoper lastnika gradu Lemberg pri Novi Cerkvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste na območju Bele krajine in Novega mesta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
13. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami ustavnih pravic državljanom po območjih višjih sodišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom ugotovitve državljanstva Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 8. 2017
30. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom kaznivih dejanj po 1. odstavku 288. člena KZ-1, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem določil 83. člena Zakona o sodiščih s strani sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
28. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom stečajnega upravitelja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo kanala sv. Jerneja v Piranu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero višine pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 5. 2017
26. 4. 2017
21. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo izpiska iz kazenske evidence ob koncu tedna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kulturnim spomenikom državnega pomena »Šrajbarski turn«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z realizacijo »Normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade.
13. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov za potovanja na zasedanje Evropskega sveta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad prisotnostjo na delovnem mestu državnih uradnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zlorabami na področju obračunavanja potnih stroškov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 3. 2017
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju ilegalnih migracij v času od 2015 do danes, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade, ministrica za obrambo.
13. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem disciplinskih organov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški uporabe vladnega letala Falcon 2000 EX, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem zavarovalnic za storitve Policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 2. 2017
20. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z lastništvom stavbe Policijske postaje Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z naročili predsednika Vlade Republike Slovenije policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade, ministrica za obrambo.
6. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil 37., 47. in 49. člena Zakona o tujcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s konkretno uporabo vladnega letala Falcon dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega Zakona o dedovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem prispevkov iz plač za vojake, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo sumov kaznivih dejanj po 297. členu KZ-1, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije v primeru izobešanja zastav drugih držav ali nekdanjih držav oziroma pokrajin, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalno pogodbo Statens Kartverk iz Norveške v višini 170.000,00 evrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem stanja na področju tako imenovanih »cehovskih« organizacij v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovnimi in delovnimi prostori Upravne enote Šmarje pri Jelšah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonskimi predlogi Ministrstva za pravosodje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z integracijo žensk, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s priključitvijo Slovenije v mrežo Amber Alert Europe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odhajanjem izobraženih mladih v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nepovratnimi državnimi ali evropskimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem kazni zapora za posiljevalce, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad sredstvi za humanitarno pomoč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebiten nov migrantski val, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z aktualnim dogajanjem okoli vlomov v župnišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem avtobusnih postajališč na državnih cestah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z anonimnim pisanjem uslužbencev MNZ, kriminalistov in policistov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem Dunajske pogodbe s strani Republike Srbije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s službo za nadzor organizacije poslovanja sodišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili regresa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko spremembo položaja Državnega pravobranilstva RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in v državni upravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 10. 2016
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru najdbe 945 nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z najdbo 945 oporok, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
6. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odškodninami t.i. »izbrisanim«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v javnem sektorju in v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi in honorarji sodnice, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni Sandija Grubeliča in pisanjem zdravniških potrdil, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni Sandija Grubeliča in pisanjem zdravniških potrdil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
28. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavami ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebitni drugi val ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s cenami osebnih nadzornih kamer za policiste, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaračunavanjem stroškov v primeru poslovanja z debetnimi karticami, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški parkiranja privatnih vozil javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s trajnim mandatom sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem zavez iz koalicijskega sporazuma za področje pravosodja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito policistov pri opravljanju nalog policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
18. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s praznimi prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
17. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebitni novi val ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom kaznivih dejanj in prekrškov v letih 2015 in 2016, ki so jih storili osumljeni migranti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 7. 2016
Zastavil vprašanje glede izenačitve pravic v zvezi s plačevanjem parkirnih prostorov za zasebna vozila na Litostrojski 54 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
14. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom prosilcev za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki imenovanja novega generalnega državnega pravobranilca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom sodnikov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določbe Zakona o cestah, ki ureja postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob državni cesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve.
1. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom policije zoper neznano osebo dne 20. 06. 2016 na vogalu Šubičeve in Slovenske ceste v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z mogočim varnostnim incidentom na OKC PU Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim oviranjem predlogov policije za spremembe zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški, ki nastanejo pri rubežu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo Slovenije po času, ki je potreben za sodno uveljavitev pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odločitvijo Upravne inšpekcije, vezano na primer koroških dečkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z aktualnim dogajanjem glede ilegalnih prestopov državne meje z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati pogajanj med Vlado RS in policijskima sindikatoma, vezanimi na policijsko stavko, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom prometnih nezgod s smrtnim izidom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z navedbami Dejana Orniga, ki navaja, da je bil registriran policijski sodelavec, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzornim svetom Luke Koper, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj bančne kriminalitete, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev za izobraževanje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
1. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na Ministrstvu za pravosodje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zastaranji zadev, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
17. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Majheniča, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo predsednika Državnega zbora RS dr. Milana Brgleza, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z višino honorarjev, ki jih izplačuje Ministrstvo za pravosodje za izobraževanje sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z rešitvijo problema zavarovancev za invalidsko in pokojninsko zavarovanje po odločbi Ustavnega sodišča številka U-I-239/14-10 z dne 26.03. 2015, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s komunikacijskim omrežjem TETRA, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
6. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z državno pomočjo konkretnemu invalidskemu podjetju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpovedjo predavanja brigadirju Tonetu Krkoviču s strani ravnatelja Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem ilegalne balkanske migrantske poti na meji med Grčijo in Makedonijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim natečajem za zasedbo prostega delovnega mesta »voznik funkcionarja št. 1100-66/2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z namero Evropske komisije o omejitvi posesti orožja, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgubo zemljišča ob rezidenci v Rimu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ilegalnimi migranti po zaprtju državne meje med Makedonijo in Grčijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predavanji sodnikov in njihovimi zaslužki, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem zahodno balkanske poti za migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki za stalno pripravljenost za sodnike, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom politike zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odločanjem o statusu vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića na Sodnem svetu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z grožnjami na posnetkih na YouTube, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s priznavanjem kvalifikacij diplomantom FAMI, Univerze na Primorskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim sumom storitve kaznivega dejanja, ki naj bi ga zagrešila podpredsednica Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo Republike Slovenije Rudolfu Kaniškemu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom najhujših prometnih nesreč, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve.
24. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunskim financiranjem Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Civilnopravno sodniško šolo 2016, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
10. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunskim financiranjem Amnesty International Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z določenimi stroški za prosilce za azil za leto 2014, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim zapiranjem zahodno balkanske poti za migrante, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 2. 2016
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Centrom za tujce ter Azilnim domom in izpostavami ter skupnimi stroški, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s primeri izginotij v Mariboru v zadnjem letu, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
23. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom politike zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno zamudo poročanja generalnega državnega tožilca dr. Zvonka Fišerja Državnemu zboru, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na kolegiju vodij oddelkov na Okrajnem sodišču v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na vseh sodiščih v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na področju odnosov z javnostmi na vseh sodiščih v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem pooblastil policije s področja cestnoprometnih predpisov na cestah preko zasebnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
3. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zamudo roka za tožbo in plačilom 8,7 milijona evrov kazni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem veteranskih organizacij, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z obveščanjem javnosti o prekrških in kaznivih dejanjih ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem predsednice ali predsednika Okrajnega sodišča v Murski Soboti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški za prosilce za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami policijske stavke, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za notranje zadeve.
19. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poročanjem medijev o posredovanju ministra za zunanje zadeve na Postaji prometne policije Kranj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
7. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški za delo z ilegalnimi migranti v letu 2015, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki za pripravljenost na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s poročanjem medijev o domnevni tatvini državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Andreja Špenge, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odzivom oziroma ukrepanjem pristojnih organov zaradi ponovnih uvedb nadzora na mejah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem reklamnega sporočila o različnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obcestnih ograj na avtocesti med Ljubljano in Mariborom v okolici Celja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poročili policije Okrožnemu sodišču v Murski Soboti, v zvezi s sojenjem nekdanjemu oficirju JLA, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami v Policiji ter pogajanji s policijskim stavkovnim odborom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
7. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na Ministrstvu za pravosodje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na Ministrstvu za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
4. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika v drugih državnih organih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika v kabinetih ministrstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sodnim postopkom zoper nekdanjega oficirja nekdanje JLA Popova, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nedavnim obiskom nemškega sodnika v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
26. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pogodbama z obema policijskima sindikatoma, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom prosilcev za pridobitev statusa mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z angažiranostjo policije pri obvladovanju migrantske krize, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ogledom kraja kaznivega dejanja poskusa umora, ki se je zgodil v soboto 21. 11. 2015 v okolici Ptuja, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Ministrstva za notranje zadeve za zavarovanje državne meje z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
3. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem nadur in dodatkov policistom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
2. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Univerzi na Primorskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
30. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s (službenimi) potovanji sodnice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
20. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s primerom zakoncev Hribar, nekdanjih lastnikov gradu Strmol, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo celovite reforme pravosodnega sistema v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebiten naslednji val migrantov na mejah Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delom Slovenske obveščevalno varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s policijsko intervencijo proti vojaku v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z osebnimi podatki zaposlenih v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem logističnih služb Ministrstva za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z osebnimi podatki zaposlenih v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim vračanjem migrantov iz Nemčije v Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
2. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s praznimi prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obcestnih ograj na avtocesti med Ljubljano in Mariborom v okolici Celja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s planiranjem in višino sredstev za reprezentanco državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem tveganja za korupcijo v insolvenčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s planiranimi in porabljenimi sredstvi reprezentance, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z objavo prostih delovnih mest v Centru za varnost in zaščito Generalne policijske uprave, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem novih policistov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
20. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad sredstvi rezervnega sklada, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad sredstvi rezervnega sklada, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem bančnih podatkov za potrebe dela policije in tožilstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za reprezentanco državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj na bančnem področju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisi sodnih obravnav v času sodnih počitnic, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi delom Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki zoper domnevne organizatorje in nasilneže na demonstracijah leta 2012/2013, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
11. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili proračunskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poročanjem medijev o podkupovanjih na sodiščih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi delom Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
14. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s številčnim stanjem zaposlenih v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem novih policistov – nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z delom Sodnega sveta, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem predsednice Okrajnega sodišča v Murski Soboti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 5. 2015
20. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z disciplinskimi postopki zoper upravitelje v stečajnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z disciplinskimi postopki zoper odvetnike, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z obiskom skupine strokovnjakov Arhiva Republike Slovenije v Arhivu Republike Srbije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
14. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem delovnega časa generalnega državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s koruptivnim ravnanjem generalnega državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem načela zakonitega oziroma naravnega sodnika ter poštenega sojenja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitim imenovanjem generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, minister za javno upravo.
13. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem predsednice Okrajnega sodišča v Murski Soboti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s policijskimi prekrškovnimi postopki zoper predsednico Okrajnega sodišča v Murski Soboti Darinko Pušenjak, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
11. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem stečajnih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nudenjem podatkov in pomoči avstrijskim preiskovalnih organom v zadevi Stjepana Crnogorca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nudenjem podatkov in pomoči avstrijskim preiskovalnih organom v zadevi Stjepana Crnogorca, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
10. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem novih policistov – nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
3. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delom Sodnega sveta, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odlaganjem prestajanja zaporne kazni na osnovi zdravniških potrdil, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi delom Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z »osebno vizijo vodenja ministrstva za notranje zadeve«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji ugotavljanja disciplinskih kršitev tožilcev, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z »vizijo ministrice za notranje zadeve«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sestavo Sodnega sveta, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s predsedovanjem senatom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovnimi obremenitvami vrhovnih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s treningi policistov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z normami sodnikov, ki jih določa Sodni svet, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem delovnega časa vrhovnih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj povezanih s slabimi krediti bank v državni lasti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
10. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Združenja SEVER, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji Sodnega sveta pri imenovanju novih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Združenja Sever, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji Sodnega sveta pri imenovanju novih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z ocenjevanjem sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem določil zadnjega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem določil II. poglavja Zakona o organiziranosti in delu v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom lastništva nekdanjega mejnega policijskega objekta na Pavličevem sedlu na Občino Solčava, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki za povračilo nezakonito odtujenih sredstev in v zvezi z nadzorom nad posameznimi postopki, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s trajnim mandatom sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Akcija varovanja in premoženja ljudi«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z »vizijo ministrice za notranje zadeve«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov in v kabinetu predsednika vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito policistov in ukrepanjem zdravstvenih delavcev v primeru sumov na okužbo z ebolo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za zdravje.
23. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo resolucije št. 2178, ki opredeljuje nov termin »tuji teroristični bojevniki«, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom nekdanjih vojaških stanovanj JLA v zemljiško knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
9. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki policije zoper nasilneže na demonstracijah konec leta 2012 in v začetku leta 2013, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem sodnice Barbare Klajnšek v Haagu na Eurojustu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zastopanjem nasilnih udeležencev demonstracij v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 9. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izvzemom policistov iz sistema plač javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
26. 9. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom nekdanjih vojaških stanovanj JLA v zemljiško knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom lastništva nekdanjega mejnega policijskega objekta na Pavličevem sedlu na Občino Solčava, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo sodelovanja sodnikov s političnimi strankami, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.