Zvonko Lah

opozicija

Osnovne informacije

Poslanska skupina: NeP - ZL
Prejel 2314 glasov v okraju Trebnje
Število mandatov: 3
Prejšnji status: poslanec
Izobrazba: strojni tehnik
Starost: 64 let
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Zadnje aktivnosti

24. 5. 2018
NI glasoval za Dnevni red v celoti
22. 5. 2018
Govoril na 64. izredna seja Državni zbor
26. 4. 2018
NI glasoval za Širitev dnevnega reda
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
Govoril na 62. izredna seja Državni zbor
24. 4. 2018
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti
19. 4. 2018
17. 4. 2018
16. 4. 2018
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
Govoril na 60. izredna seja Državni zbor
12. 4. 2018
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Govoril na 70. nujna seja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11. 4. 2018
10. 4. 2018
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
Govoril na 58. izredna seja Državni zbor
27. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
23. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
22. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
21. 3. 2018
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor
Govoril na 39. redna seja Državni zbor

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo dovoljenj za izgradnjo MHE, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo in financiranjem južnega dela tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z razlastitvijo lastnikov zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sorazmernostjo sankcij pri davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z oceno hrupa pri gradnji namakalnega sistema, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z obmejnim prehodom Božakovo v občini Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve, minister za infrastrukturo.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi izgradnjo drugega tira in prometno strategijo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Javnim razpisom za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami za upravljanje z gozdovi v državni lasti, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem z odpadki v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo statusa namenske rabe zemljišča v OPN, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo prostorske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
13. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi zaposlitvami na ministrstvu za opravljanje nalog operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
30. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo za zamudo pri plačilih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odkupom mleka v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem novih delovnih mest, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z drugim tirom Koper - Divača, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z navedbami o fiasku informacijskega sistema eDIS, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi zaposlitvami na ministrstvu za opravljanje nalog operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z evropskimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na ministrstvu za opravljanje nalog operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami za vzdrževanje cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi zaposlitvami na ministrstvu za opravljanje nalog operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vplivom spremenjene davčne zakonodaje na delovanje FURS-a, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z informacijskim sistemom eDIS, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem slabih terjatev v državnih bankah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z spremembo Operativnega programa razvoja podeželja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o državnem podjetju za upravljanje z gozdovi v državni lasti, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo mlečnih kvot, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi razporejanjem vozil na avtocesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prostorsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
16. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z lastništvom občinskih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z lastništvom občinskih cest, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem električne energije iz obnovljivih virov (kogeneracija – lesni sekanci, cca. 200kw), na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem dela izven delovnega razmerja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem kmetov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z enajstimi okoljskimi projekti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo sprememb zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državno pomočjo skupini Panvita, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kmetijskimi zavarovanji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z črpanjem kohezijskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
9. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo mladim kmetom, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
21. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o vinu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z okoljskimi zahtevami, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s kohezijskimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskavo nad poslovanjem notarja Jožeta Sikoška v povezavi z izdajanjem delovnih dovoljenj, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z integriranim javnim potniškim prometom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z oglaševanjem lokalno pridelane hrane, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Zvonko Lah
Povprečje
Največ
60%
60
61.9111111111111%
62
427%
Vinko Gorenak
427

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Zvonko Lah
Povprečje
Največ
74.0925740925741%
74
79.5244153569585%
80
97.6356976356976%
Simon Zajc
98

Članstva

    Brez članstev.