PS italijanske in madžarske narodne skupnosti

opozicija

Osnovne informacije

László Göncz

Vodja poslanske skupine

Število poslanskih sedežev: 2
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Članice in člani poslanske skupine

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • László Göncz
 • Roberto Battelli
Naslovljenec/-ka
 • minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za pravosodje
 • minister za pravosodje, minister za javno upravo
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kulturo
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za zdravje
Časovno obdobje
 • marec 2018
 • januar 2018
 • november 2017
 • september 2017
 • junij 2017
 • maj 2017
 • marec 2017
 • februar 2017
 • november 2016
 • september 2016
 • junij 2016
 • maj 2016
 • februar 2016
 • januar 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • junij 2015
 • april 2015
 • marec 2015
 • februar 2015
 • november 2014
Išči po naslovu
6. 3. 2018
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za črpanje evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
8. 9. 2017
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s problemom onesnaževanja okolja s strani Bioplinarne Lendava, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 5. 2017
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z zagotovitvijo možnosti komuniciranja v madžarskem jeziku tudi na območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Murska Sobota, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 3. 2017
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo z vidika enakopravnosti madžarskega jezika na narodnostno mešanem območju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 2. 2017
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s pogoji in kriteriji za izvajanje programa javnih del, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 2. 2017
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z določitvijo statusa javnega dobra, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 11. 2016
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 9. 2016
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s koriščenjem študentskih bonov za subvencionirano prehrano, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 6. 2016
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem in organiziranostjo Direkcije Republike Slovenije za vode, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 5. 2016
22. 2. 2016
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s sistemom ter prioritetami vzdrževanja melioriranih območij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 2. 2016
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko javnih del s katero se srečujejo majhne občine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 1. 2016
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zakonskih rešitev zaščitenih kmetij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
4. 12. 2015
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo dvojezičnih računov potrošnikom in uvedbo dvojezičnega obrazca za univerzalni plačilni nalog, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
7. 10. 2015
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitimi sistemskimi rešitvami glede reševanja problematike škode povzročene s strani divjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo protizvočnih objektov ob avtocesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2015
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z namero izgradnje železniške proge Rédics (od državne meje)-Lendava-Beltinci, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 6. 2015
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo in sprejetjem predpisa o neprijetnih vonjavah, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 4. 2015
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s predvideno reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči in izvajanjem dvojezičnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
6. 3. 2015
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s preučitvijo kriterijev za določitev upravičencev do denarne socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s predvideno reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 2. 2015
19. 11. 2014
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi z oblikovanjem in podpisom programa čezmejnega sodelovanja z Madžarsko za obdobje 2014-2020, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
13. 11. 2014
László Göncz je zastavil vprašanje v z vezi z možnostjo učinkovitega izkoriščanja javnih del pri manjših posegih čiščenja jarkov in vodotokov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor.
5. 11. 2014
László Göncz je zastavil vprašanje v zvezi s prekategorizacijo državnih cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

IMNS
Povprečje
Največ
6%
6
130.75%
131
373%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
373

Št. poslanskih vprašanj in pobud

IMNS
Povprečje
Največ
30%
30
617.25%
617
2980%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
2980

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

IMNS
Povprečje
Največ
80.5028305028305%
81
73.1575990064237%
73
94.5321100917431%
Nepovezani poslanec Bojan Krajnc
NeP - BK
95