PS Levica

opozicija

Osnovne informacije

Luka Mesec

Vodja poslanske skupine

Število poslanskih sedežev: 5
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Franc Trček
 • Luka Mesec
 • Matej Tašner Vatovec
 • Matjaž Hanžek
 • Miha Kordiš
 • Violeta Tomić
Naslovljenec/-ka
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister za finance
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo
 • minister za finance, generalni sekretar Vlade
 • minister za finance, minister za infrastrukturo
 • minister za finance, minister za javno upravo
 • minister za finance, ministrica za kulturo
 • minister za finance, ministrica za okolje in prostor
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za finance
 • minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za infrastrukturo, ministrica za finance
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje
 • minister za kulturo
 • minister za obrambo
 • minister za pravosodje
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za zunanje zadeve, minister za javno upravo
 • minister za zunanje zadeve, ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, minister za infrastrukturo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje
 • ministrica za finance
 • ministrica za finance, minister za javno upravo
 • ministrica za finance, minister za pravosodje
 • ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za finance
 • ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje
 • ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo
 • ministrica za obrambo
 • ministrica za obrambo, minister za javno upravo
 • ministrica za obrambo, minister za pravosodje
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kulturo
 • ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo
 • ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje
 • ministrica za okolje in prostor, predsednik Vlade v funkciji ministra brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za zdravje
 • ministrica za zdravje, minister za javno upravo
 • ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za zdravje, ministrica za finance
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • maj 2018
 • april 2018
 • marec 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • avgust 2017
 • julij 2017
 • junij 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • marec 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • julij 2016
 • junij 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • marec 2016
 • februar 2016
 • januar 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • avgust 2015
 • julij 2015
 • junij 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • marec 2015
 • februar 2015
 • januar 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
Išči po naslovu
24. 5. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z razglasitvijo območja okoli Anhovega za degradirano območje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 5. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo GDPR, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z internetno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskimi napadi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z naročilom 25 potniških garnitur na Slovenskih železnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 5. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem prispevkov za planinske poti in gozdne poti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 4. 2018
6. 4. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z vlaganji v izgradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 3. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s porabo 1,2 milijarde EUR za izpolnitev ciljev Nata za Slovenijo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z omejevanjem svobode govora javnim uslužbencem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, minister za javno upravo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi pogodbami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo gradnje 2. tira brez tujega kapitala, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z izvedbeno zakonodajo zapisa pravice do vode v Ustavo RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 3. 2018
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spornim zaposlovanjem uradnikov, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za javno upravo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem kabinetnih uradnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 2. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem inšpektorjev za nadzor delovnih razmerji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 2. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z operativnostjo vojaških enot in tehnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z naraščajočimi stroški novih osemkolesnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
15. 2. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo zakonodajnih podlag za razvoj energetskih zadrug, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukvarjanjem s problematiko energetske revščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem energetske samooskrbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vključitvijo domačega gospodarstva v razvoj kapacitet OVE, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 2. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 2. 2018
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z neplačevanjem nadomestila za praznike v domovih starejših občanov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z označevanjem porekla surovin na predpakiranih živilih, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umikom nepremišljene novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem prenosa pristojnosti centrov za socialno delo (CSD) na sodišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z neurejenim stanjem na področju pripravništev in zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z nezadostno pomočjo brezposelnim staršem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem okolju škodljivih subvencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2018
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s težavami prejemnikov socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 1. 2018
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem in izplačilom nadurnega dela, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
22. 1. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi dobami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem prometne varnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem zavez NSP, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zniževanjem brezposelnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z samooskrbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s povečevanjem sredstev za obrambo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem slovenskega čebelarstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z enotno in odzivno zunanjo politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z mrežo slovenskih znanstvenikov v zamejstvu in po svetu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s hitrimi električnimi polnilnicami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zamudami pri črpanju evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnimi sredstvi za znanost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gospodarsko rastjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z brezposelnostjo med mladimi med januarjem 2014 in oktobrom 2017, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem sredstev v cestno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 1. 2018
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo izločitve Madžarske iz projekta drugi tir, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s programskim razpisom na področju umetnosti v letih 2018-21, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z s poplačilom odškodnin iz naslova denacionalizacije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s soglasjem k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb SDH za leto 2018, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z rezilno žico na meji s Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi nezadostno pomočjo brezposelnim staršem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nezadostno pomočjo brezposelnim staršem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 1. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ponovno vzpostavitvijo lesno-predelovalne verige v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem lesno-predelovalne verige, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obrtniško-manufakturno proizvodnje v lesno-predelovalni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z resnega pristopom k lesno-predelovalni verigi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pretirano sečnjo kvalitetnega lesa v državnih gozdovih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko (ne)varnosti dela pri sečnji in spravilu lesa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo podjetja Arosa Mobilia iz Limbuša, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z standardi opremljenosti slovenskih šol, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z leseno-skeletno gradnjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s proizvajanjem lesenih protihrupnih ograj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z učinkom novele zakona o inšpekciji dela, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 1. 2018
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi NATO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem NATA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v zvezi NATO in možnim izstopom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z varnostnim interesom Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pobudo o odcepitvi PESCA od NATA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s celostnim pristopom Evropske unije do varnosti in obrambe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko PESCA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odhodki proračuna za PESCO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izstopom iz zveze NATO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s članstvom v PESCO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskimi grožnjami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izdelavo posebne serije vozil Clio, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z serijo vozil Clio različice I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenjem UKOM za Clio različica I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo uporabe nacionalne znamke I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo nacionalne znamke I feel Slovenia, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom tujerodnih vrst rakov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z resnim monitoringom za jelševca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z letnim monitoringom za vse tri domorodne vrste sladkovodnih rakov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pilotskimi projekti stanovanjske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s povprečnimi tržnimi najemninami, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z davkom od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z neupoštevanjem otroškega dodatka pri odmeri socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izdatki za družinsko politiko, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 12. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo kavcij za steklenice, plastenke in pločevinke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški mednarodnih operacij, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški članstva v Natu, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s cilji zmogljivosti Nata za Republiko Slovenijo za leto 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo noveliranega Zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo Zdravstvenega doma za študente, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nagradami za častnike Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z s sofinanciranjem investicij v kmetijstvu za namene živinoreje z namenom prilagajanja podnebnim spremembam, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
7. 12. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izjavo ministra glede odločitve na višji ravni, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z doplačili za dolgotrajno oskrbo po novem zakonu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prehranskimi nasveti v oglasni akciji »Naša super hrana«,, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 12. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z evropsko obrambno unijo (PESCO), na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 12. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem prikritih vojnih grobišč, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem nadurnega dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z varčevalnimi ukrepi na področju dela in zaposlovanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prenovo UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ogroženostjo belokranjskega črnega močerila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prekomerno rabo gnojil v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s posegom sosednje države v notranjo politiko Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti kot sestavnim delom politik razvojne pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti in sodelavci na projektih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s twinning projekti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predsedovanjem Bolgarije EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neprimernim odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom rečnih rakov v slovenskih vodotokih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izstopom iz NATA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z »evropsko obrambno industrijo«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za PESCO in možnostjo podvajanja le teh, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za PESCO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z lobiranjem pri projektu Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z magnetogrami sej Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izjavo mag. Dejana Židana glede lokacije lakirnice Magne, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s upoštevanjem dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z neplačanimi prispevki za socialno varnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
10. 11. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem Rimokatoliške cerkve s strani države, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem  položaja imetnikov kreditov v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z neobstoječo stanovanjsko politiko in neizvajanjem Nacionalnega stanovanjskega programa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
9. 11. 2017
8. 11. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem robotike v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izobraževalnim sistemom na področju robotike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo robotike v šolskem sistemu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem razvoja robotike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s proračunskim financiranjem razvoja robotike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem mehanotronike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vpetostjo robotike v SRIP, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z namenskimi sredstvi za učenje jadranja v osnovni šoli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zaupanjem v izvajalce pedagoških procesov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z učbeniki v šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izčrpavanjem družinskih proračunov zaradi učbenikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pravico narodov do samoodločbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s časovno-stroškovno enačbo pri prometni logistiki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem mednarodnega javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z manjkajočimi trasami v železniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo 25 novih vlakovnih kompozicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z lobiranjem pri nabavi 25 novih vlakovnih kompozicij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z lastniškim prevzemom medijske hiše Pro Plus, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s proračunoma 2018/2019 - (M)GRT in (M)DDSZ (in enake možnost) - SPS in položaj dela ter varnost delavcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z oglasom »Naše super meso - naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
6. 10. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi zunanjimi izvajalci programske opreme na MDDSZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z decentralizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s statusom mesta Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Pohorjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z magnetogrami sej vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo dialoga s civilno družbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s socialnim podjetništvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo s Ptujskim lükom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 10. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z minimalno plačo, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za javno upravo.
27. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nujnim povišanjem socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 9. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s socialnim dampingom v Adrii Airways Tehniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo SŽ Tovorni promet, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z železniškim prometom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s pogoji Madžarske za kapitalsko udeležbo pri projektu 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo interne privatizacije javnih bolnišnic na podlagi novele ZZDej, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nevarnostjo odpuščanja delavcev zaradi sanacije bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 9. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s številom vlog in številom izdanih okoljevarstvenih dovoljenj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 9. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s sporazumom o prepovedi jedrskega orožja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z negativnimi posledicami privatizacije Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s promocijo društev, ki se borijo proti splavu na centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nefinanciranjem znanosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste Jagodje - Lucija, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z oglaševanjem agencijskega dela s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z napovedanim nakupom osemkolesnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zasebnimi vrtci, sofinanciranimi iz proračuna lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 9. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
30. 8. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz okupiranih območij v Palestini, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 8. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z zaznanimi nepravilnostmi na Inšpektoratu RS za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 7. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje v medicinske namene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z uničenjem dokazov, zbranih v predkazenskem postopku, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
14. 7. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem Slovenke vojske v Natovi operaciji v Latviji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zahtevami Madžarske v zvezi z drugim tirom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 7. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s povozom medvedjih mladičev in medvedke na štajerski avtocesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 7. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odpiranjem veleposlaništva v Maroku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z doplačevanjem zdravstvene nege oskrbovancev v domovih starejših občanov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo južnega dela 3. razvojne osi od AC Novo mesto do priključka Maline, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s porabo javnih sredstev za zavajanje javnosti o projektu gradnje drugega tira, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem primerne porabe občin, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za javno upravo.
4. 7. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko drežniških koz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 7. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s področjem informatizacije državne in javne uprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z energetskim konceptom Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko samooskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s spomeniško-varstvenim projektnim razpisom Ministrstva za kulturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje zvezi s finančno-preživetvenimi možnostmi družinskih kmetij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem Vlade RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo zajezitev na reki Kolpi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z regulacijo vodostaja reke Kolpe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Pokolpja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitim izkoriščanjem delavcev v Luki Koper, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivim dogovorom med vlado in delodajalci z dne 7. junija 2017, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s položajem samozaposlenih v kulturi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s pogajanji za odpravo anomalij plačne skupine J, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zavlačevanjem pri dvigu socialne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s kršitvijo pravic transspolnih oseb ter pravnim priznanjem spola, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 6. 2017
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z prilogo D in prilogo G Sporazuma o vprašanjih nasledstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
1. 6. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z inštitucijami, ki obravnavajo ljudi v stiski, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z stigmatiziranjem ljudi zaradi revščine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z akutno revščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo vrzeli pokojnin pri ženskah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem revnih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z deložacijami ljudi v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odpravljanjem »utrjene revščine« v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 5. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo posledic zanemarjanja urjenja pilotov helikopterjev, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnim delovnim osnutkom novega zakona o SOVA, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem lakirnice Magna Steyr v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s plačami zaposlenih v lakirnici Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s porabo vode v industrijskem obratu Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nevarnimi odpadki lakirnice Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z revizijo prometne študije lakirnice Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z potrebno delovno silo za lakirnico Magna Steyr, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z sočasnim razvojem Letališča Edvarda Rusjana Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim zagonom turizma na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo statusa umetnika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 5. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi protipravnim sodelovanjem Nata pri izgradnji »institucij2 na ozemlju Sirije, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
24. 5. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo privatizacije NLB in Abanke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenjenimi odnosom z javnostmi in stroški svetovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Eko sklada za odpravo energetske revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
19. 5. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s protiustavnim predlogom Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s skrivanjem premoženja v tujini, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo in postavitvijo ograje na državni meji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi v zanemarjanjem urjenja pilotov helikopterjev v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s prenizko denarno socialno pomočjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 5. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški rezilna žice in panelne ograje na meji s Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
5. 5. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s ponovno vzpostavitvijo poveljstva sil Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dodatki k plačam vojakov, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
24. 4. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem obveznega izobraževanja v zasebnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 4. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z novelo ZOFVI, ki povečuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odlogom privatizacije NLB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z možnostmi za dvig samooskrbe po razprodaji ključnih podjetij znotraj prehranskih verig, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s prepovedjo pojavov neofašizma, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
18. 4. 2017
7. 4. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ratifikacijo in implementacijo Konvencije o ravnanju z ladijsko balastno vodo in sedimenti, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
30. 3. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem proračunskih prihodkov za zdravstvo po sprejemu ZZVZZZ, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem ukrepov za odpravo energetske revščine, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stopnjo samooskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v koncernu Agrokor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prisotnostjo slovenskih izdelkov na policah Mercatorjevih trgovin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s propagandno akcijo nakupa slovenskih proizvodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 3. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nevzdržnimi razmerami zaposlenih v črnomaljski livarni, ki je del podjetja Livarna Ivančna Gorica, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 3. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nehigienično prakso v podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z aerografiranjem našega ozemlja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dimenzijo e-oblaka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo Pohorja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vodovodnim omrežjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z učinkovitostjo mladinske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 3. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s plačami v gospodarskih družbah v lasti države, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem obveznega izobraževanja v zasebnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem s stvarnim premoženjem na lokalni ravni, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij oziroma z uvedbo t.i. predporočne pogodbe predvidene v predlogu Družinskega zakonika, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izplačevanja plač in odpravnin delavcem v primeru stečaja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonskim omejevanjem vsebnosti transmaščob v živilh, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi realizacijo sklepov Odbora za zdravstvo ter spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem samooskrbe v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 3. 2017
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delo Zagovornika načela enakosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z bolniškim nadomestilom za samozaposlene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z napotitvijo vojakov v Latvijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dvotirno izvedbo gradnje 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem Luke Koper ter projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z netransparentnostjo projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem zgrajenega 2. tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem varnosti v javnem potniškem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spornim kadrovanjem SDH v Savi Re, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z javnim naročanjem sadja in zelenjave v slovenskih šolah in vrtcih, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivostjo privatizacije bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 2. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s področjem oralne kirurgije v Podravski regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z lokalno pridelano hrano v Javnih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s podnebno in okoljsko politiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo s trdimi delci v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z naborništvom v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z energetsko samooskrbo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z mankom politik umeščanja dejavnosti v prostor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s podatki o onesnaženosti s trdimi delci v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 2. 2017
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo področja uporabe konoplje v medicinske namene, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo lesa iz državnih gozdov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo jezu Vogršček in zagotavljanjem kakovosti vode v zadrževalniku, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 2. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem pravice do varstvenega dodatka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 2. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivo zunanjepolitično dejavnostjo predsednika republike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prednostnim dispečiranjem električne energije iz Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z upokojenci, ki so del plač prejeli v obliki delnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo družin z manjšim številom zaposlenih pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o DPN za 3. razvojno os na odseku Velenje – Šentrupert, priključek na AC1, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z mobilno enoto reanimobila v Urgentnem centru Trbovlje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 2. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reformo lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vlade pri sprejemanju zakonodaje v DZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z slovensko narodno skupnostjo na Madžarskem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Krajinskimi parki v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 2. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi posledicami novega zakona o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2017
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem pravice do varstvenega dodatka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zanemarjanjem usposabljanja pilotov helikopterjev zaradi 'varčevanja', na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
20. 1. 2017
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom minimalne plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo 2. tira, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z Uredbo o DPN za 3. razvojno os na odseku Velenje – Šentrupert, priključek na AC1, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo družin z manjšim številom pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z prehodom študentov iz starega študijskega programa na bolonjski študij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z izrednimi razmerami v UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 1. 2017
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nepravilnostmi na ministrstvu za zunanje zadeve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s šolskim sistemom v Osnovni šoli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s ponovnim zagonom turizma na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 12. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo projektnega podjetja 2TDK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zviševanjem pokojnin brez dokupa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom vojakom na operacijah v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
16. 12. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški in učinkovitostjo vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s porabo elektrike za razsvetljavo cest in javnih površin, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem strokovnih vodij avtošol, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 12. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem korupcije v lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sprejema ZLD-1 za javni veleprodajni podjetji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z rednim letnim javnim projektnim razpisom za sofinanciranje programskih vsebin medijev, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s škodljivimi določbami predloga zakona o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitimi dodatki direktorjev gasilskih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, minister za javno upravo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z umetniškimi deli v lasti NLB, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s krizo zračnega prometa po privatizaciji Aerodroma Ljubljana in Adrie Airways, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s pravnim priznanjem spola, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pisanjem zakonodaje po naročilu globalnih korporacij, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 11. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem enote varstveno delovnega centra v Litiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem in trgovanjem s Potrdili o izvoru električne energije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 11. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s standardi in normativi zdravnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem investicij v fotovoltaiko, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
11. 11. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s problematičnimi postopki sofinanciranja doktorskega študija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s simboli sodelavcev okupatorja pri prekopu žrtev iz Barbarinega rova, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z obljubami predsednika republike glede verouka, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi poteka trase tretje razvojne osi čez Zasavje in Prebold, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko razpisovanja in odobravanja specializacij zdravnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s finančno konstrukcijo gradnje drugega tira Divača–Koper, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
4. 11. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko onesnaženosti rib z mikroplastiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z »gospodarskimi obvoznicami«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reciklažo najlona, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z železniškim potniškim prometom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem javnega potniškega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z železniško povezavo s sosednjimi državami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo železniške proge Kočevje - Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z načrtom e-mobilnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uvedbo bencinskega centa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s udejanjanjem trajnostne mobilnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z financiranjem bazične (raziskovalne) znanosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z noveliranjem zakona o potrošniških kreditih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem prometnih zastojev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neustreznim cestninjenjem tovornega prometa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo Pohorja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s promocijo slovenskega jazza, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prometno intermodalnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s uberizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obcestnim oglaševanjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA med EU in Kanado, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi, ki jih predlaga Ministrstvo za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vašim obiskom v Združenih državah Amerike, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 10. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odsotnostjo politike kariernih sistemov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo prometne policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s politiko mladih raziskovalk in raziskovalcev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s svetovalnimi pogodbami Slovenskega državnega holdinga, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 10. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s podeljenimi koncesijami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z upadom prometa na ljubljanskem letališču, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko mladih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s programom regionalnega razvoja ogroženih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovalno digitalno ekonomijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko »smetarskega turizma«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s turizmom na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pogodbeno prakso na področju informatizacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nadzora v Centrih za socialno delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s socialno zakonodajo v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko naraščajoče revščine v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z sanacijo degradiranih nezakonitih območij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z kršitvijo 72. člena Ustave RS o zdravem življenjskem okolju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko v socialno varstvenih zavodih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko sovražnega govora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami 7. člena Ustave Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 9. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z mučenjem živali, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko upravičenostjo AC Draženci–Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 9. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 9. 2016
16. 9. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi v ratifikacijo Pariškega podnebnega sporazuma, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem sankcij proti lastnikom nevarnih živali, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem visokega šolstva v novem predlogu Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z napovedanimi spremembami na področju vračljivosti denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predlagano spremembo dohodninske lestvice in problemom revščine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z označevanjem izdelkov iz nezakonitih naselbin v Palestini, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. 9. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev iz sklada COFUND MSCA, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 7. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
19. 7. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem visokega šolstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami dohodninske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenskim državnim holdingom, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z napotitvijo enote Slovenske vojske v Latvijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izplačevanjem 20 odstotkov pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z udeležbo delavcev pri dobičku, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z EMA -European Medicines Agency, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 7. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenskim logističnim holdingom, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenskim logističnim holdingom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo SŽ-Tovorni promet avstrijskim železnicam, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
8. 7. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom socialne pomoči in varstvenega dodatka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo na odseku Velenje – AC1, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo celjske kotline, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z odškodninami za premoženjsko vojno škodo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z imuniteto Banke Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z udeležbo pripadnikov SV na obredih RKC, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo upravljanja pristaniške in železniške infrastrukture, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z onesnaženostjo na območju Ilirske Bistrice, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z aktivno politiko zaposlovanja v Mariboru z okolico, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 7. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s povračilom premoženjske vojne škode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ustavitvijo liberalizacije cen goriv, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 6. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z udeležbo delavcev pri dobičku, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem registrskih računov, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
15. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s spremljanjem cen dereguliranih naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem kadrovske stiske centrov za socialno delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z deregulacijo cen naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federaciji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s postopki za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z z vlogo vlade kot skupščine SDH, izgradnjo drugega tira ter menjave nadzornega odbora Luke Koper, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
7. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z dejanskimi stroški vojaško-policijskih patrulj, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
6. 6. 2016
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z večjo dostopnostjo bralnih sob za tajne trgovinske sobe, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
1. 6. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo skupnih podpornih služb za javni sektor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izdatki RS za tujo vojaško pomoč, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dohodnino, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z odpravljanjem »utrjene revščine« v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 5. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sankcij proti Ruski federaciji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 5. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z zunanjim izvajanjem storitev v državnih organih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški članstva v Zvezi Nato, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovskimi gibanji v SV, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s predvidenimi spremembami obrambne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z nevarnostjo prevzema Pozavarovalnice Sava, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z v zvezi z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s tajnimi trgovinsko-investicijskimi sporazumi TTIP in CETA, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za okolje in prostor.
12. 5. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s priznanjem Palestine, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
9. 5. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s subvencioniranjem privatnih investitorjev v drugi tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z vstopom OBB v Slovenske železnice, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
5. 5. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko deložacij, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvršb na nepremičnine, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
21. 4. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s stroški zdravljenja bolezni srca in ožilja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
20. 4. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izgubo delovnih mest v privatiziranih podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Elana, d. d., po privatizaciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 4. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem idrijskega rudnika živega srebra, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s Termoelektrarno Trbovlje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade na področju blaženja revščine, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznice v Slovenski Bistrici – podjetje Impol, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za finance.
14. 4. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z načrtovanjem gradnje nove tovarne za pridobivanje bioetanola iz sladkorne pese, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z davčno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z v zvezi z mešanimi vojaško-policijskimi patruljami, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z mešanimi vojaško-policijskimi patruljami, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 3. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z Alpino in splošnim upravljanjem državnega premoženja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z povečanim delovanjem skrajno desničarskih skupin, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z stigmatizacijo in inkriminacijo uporabnikov konoplje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi finančnim položajem Društva slovenskih književnih prevajalcev, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem verskih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s tajnimi trgovinsko-investicijskimi sporazumi TTIP in CETA, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
4. 3. 2016
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s prometno varnostjo na avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 2. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z namestitvijo šestih mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izboljšanjem pogojev za delo zaposlenih v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo daljnovoda Kočevje Črnomelj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo predsednika in člana uprave DARS in odgovornostjo NS DARS, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
24. 2. 2016
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z javnimi shodi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 2. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil SV, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, minister za pravosodje.
17. 2. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko krizo v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
29. 1. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zagotovitvijo sredstev za osebno asistenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
25. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z obiskom predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2016
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z razpisom za področje svetovanja in ugotavljanja neformalno pridobljenega znanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s položajem delavcev v kulturi, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko politiko trenutne vlade, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja anesteziologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federacij, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo Inšpektorata za javni sektor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom za ustanovitev Nacionalne garde, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sovražnim govorom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2016
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s štajersko kokošjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 1. 2016
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s številčnim stanjem Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
7. 1. 2016
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z odpustom dolgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnike, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s pokojninami upokojenih častnikov JLA, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 12. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dohodnino, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prispevki, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
11. 12. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem predšolske vzgoje romskih otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s stavko policistov, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo Adrie Airways Tehnika, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem okoljskih nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z odzivom Slovenije na francosko zaprosilo za vojaško pomoč, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s položajem delavcev v kulturi, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo tehničnih ovir na kmetijskih zemljiščih ob meji, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z vpletanjem v delovanje sindikata ter nekoordinacije dela diplomatskih predstavništev, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z novelo ZZZDR, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 11. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z odvzemanjem domačih živali beguncem, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Slovenske znanstveno-raziskovalna sfere, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z licencami programske opreme Microsoft Office, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Slovensko znanstveno-raziskovalno skupnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvijanjem oblaka lesno-predelovalne verige, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z (ne)varnostmi pri delu v gozdovih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 11. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s postavitvijo žičnate ograje na meji s Hrvaško, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z določitvijo števila volkov za odstrel v obdobju od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z vplivi Škedenjske železarne v Trstu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z dinamiko kadrovske popolnitve redne in rezervne sestave policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za finance.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko pomanjkanja anesteziologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 11. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z mobingom v Javnem vzgojno - izobraževanem zavodu Vrtec Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
3. 11. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s programi v aktivni politiki zaposlovanja in ukrepi Zavoda za zaposlovanje za brezposelne osebe, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s statusom Društva gluhoslepih Slovenije DLAN, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 10. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z deležem avdiovizualnih del v slovenskih medijih, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja dimnikarskih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo Celjske kotline, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s presežki prihodkov nad odhodki v domovih za ostarele, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z minimalnim dohodkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo umetniške zbirke Factor banke d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za kulturo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reaktivacijo in revitalizacijo Pohorja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
1. 10. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s študentskimi domovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 9. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izplačili odškodnin zaradi škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
22. 9. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z vračanjem prejete socialne pomoči iz dediščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 9. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za kulturne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 9. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje z zvezi s programom Pokolpja 2016, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z begunsko krizo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem klavzule o razpršenem lastništvu državnih podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom proračuna za leti 2016 in 2017, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s spominskim obeležjem in kipom Vide Pregarc na Gimnaziji Poljane, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 9. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo avtohtone pasme drežniških koz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 9. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi financiranjem okoljskih nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
2. 9. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko klientelistično - koruptivnih navez, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 8. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o minimalni plači, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za javno upravo.
16. 7. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z reformo Varnostnega sveta OZN, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s plačanim pripravništvom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z dopolnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z operacijo Navfor, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z nekaterimi posebnimi davki, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z alternativo privatizaciji NLB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 7. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z napovedano ukinitvijo 50-odstotnega dohodninskega razreda, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z državno pomočjo NLB-ju, na katerega mora odgovoriti minister za finance, generalni sekretar Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z Nacionalnim akcijskim programom za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s kobilarno Lipica in družbo Lipica Turizem d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z domovi starejših občanov in strategijo skrbi za varno tretje življenjsko obdobje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa narodnih skupnosti pripradnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojno nepodporo problemskim področjem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 6. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z naročanje storitev pri zunanjih izvajalcih (outsourcingom), na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 6. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s prenosom koncesij za izrabo vodnih virov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem priprav na gradnjo II. bloka Jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z medijsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z reformo zdravstvenega zavarovanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z razvojem kmetijstva na nekaterih, dejansko že problemskih območjih, vendar uradno še ne prepoznanih, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s prenosom lastništva Dijaškega doma Črnomelj na Občino Črnomelj, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma Slovenije d.d., na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10. 6. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nesanacijo slovenskih bank, vsiljeno s strani Evropske komisije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 6. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s honorarji na ministrstvu za obrambo, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z upravičenostjo državne pomoči Revozu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z denacionalizacijo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 5. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovskimi menjavami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 5. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s shodom fašistov v Gorici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 5. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s subvencijami in plačilno nedisciplino P&F Jeruzalem Ormož, vinogradništvo, vinarstvo, turizem, d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi obratovanjem 6. Bloka Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s predstavniki Mednarodnega denarnega sklada, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z vlogo sklada Cinven ter nemškega Telekoma pri postopkih privatizacije družbe Telekom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s cestninjenjem obalnih cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 4. 2015
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem na Ministrstvu za zunanje zadeve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 4. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo in novelo Zakona o SDH, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sankcij proti Ruski federaciji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja SNG Nova Gorica, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Muzeja solinarstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 4. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z zaščito bobrov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s promocijo krškopoljskega prašiča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2015
26. 3. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo izkoriščanja geotermalnega potenciala Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s tiho privatizacijo, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za Kobilarno Lipica, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi s povračilom vojne škode, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z Uradnim kontrolnim laboratorijem Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z monitoringom slovenskih površinskih in podzemnih voda ter morja, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
9. 3. 2015
5. 3. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z objekti CERO v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usodo Telekomove hčerinske družbe Soline, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira ter privatizacijo Luke Koper in Slovenskih Železnic, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z mladostniki s hudimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z denarno socialno pomočjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo obrambnih izdatkov, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi drugim železniškim tirom, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za infrastrukturo.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem Demokratične arabske republike Sahare ali t.i. Zahodne Sahare, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s hidravličnim drobljenjem v Petišovcih, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom koncesionarjev pri urejanju voda, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
20. 2. 2015
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Slovenskega državnega holdinga, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s potekom sprejemanja Nacionalnega stanovanjskega programa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z novim programom podeželja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
17. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z 10. Členom Zakona o ohranjanju narave, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z s področjem kakovosti in zdravstvene obravnave pacientov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 2. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem Slovenske vojske v Čelnih silah Nata, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
5. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Evropske komisije, da se sprostijo sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 2. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo Telekoma, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nujnostjo okrepitve gospodarske diplomacije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sistemom evalvacije dela znanstvenic in znanstvenikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko fiktivnih vpisov v visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z osnovnošolskim vzgojno – izobraževalnim sistemom, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z nasiljem nad starostniki zaradi naraščajoče revščine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 1. 2015
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za vzdrževanje nepotopljenega dela rudnika živega srebra Idrija, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za kulturo.
23. 1. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z negospodarnim upravljanjem državnih podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z umikom Slovenske vojske s Kosova, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z zmanjševanjem sredstev za delovanje občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem programa Pokolpje za obdobje 2011-2016, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 1. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z višino povprečnine in sistemskega reševanja problematike (ne)ustreznega financiranja občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z neizogibnostjo takojšnje postavitve drugega bloka Jedrske elektrarne Krško, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 1. 2015
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti in črpanjem evropskih sredstev za zaščito pred poplavami, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojnim modelom Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z otvoritvijo sodelovalnega centra na sedežu Mariborske razvojne agencije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
12. 1. 2015
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z začasno ukinitvijo financiranja učne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
9. 1. 2015
Franc Trček je zastavil vprašanje o regionalnih razvojnih agencijah, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje o stanovanjskem svetu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s premišljeno privatizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 12. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem programa Srednje šole Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s politiko zagotavljanja samooskrbe s hrano, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 12. 2014
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 12. 2014
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odgovornostjo ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z vladnimi postopki za priznanje Palestine, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo stanovanjskega fonda DUTB za socialne namene, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 12. 2014
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z strokovnim svetom za zaščito živali, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo uporabe konoplje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 12. 2014
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z belimi napotnicami v javnem zdravstvenem sistemu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko Cinkarne Celje in z njo povezanim okoljskim stanjem v Celju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo zapostavljenim regijam, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo socialno najbolj ogroženim prebivalcem, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z odpravo sistemske neenakosti in diskriminacije na področju istospolnih partnerskih skupnosti in družin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 12. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje glede Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Trček je zastavil vprašanje glede nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje glede Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2020, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
1. 12. 2014
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z številčnim stanjem poveljniških struktur Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo statusa oseb, ki želijo opravljati dopolnilno dejavnost po upokojitvi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi z pogoji za upokojevanje delovnih invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z predvidenim trajanjem sodelovanja enot SV v misiji KFOR, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
24. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim stanovanjskim programom 2013–2022, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo druge cevi predora Karavanke, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje glede Nacionalne strategije razvoja državnega kolesarskega omrežja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
14. 11. 2014
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi s pripravami na privatizacijo DARS-a in strategijo upravljanja z državnim premoženjem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Luka Mesec je zastavil vprašanje v zvezi z ohranitvijo delovnih mest v Zasavju, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Hanžek je zastavil vprašanje v zvezi s statusom zagovornika načela enakosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Violeta Tomić je zastavila vprašanje v zvezi z vodenjem UVHVVR, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti in črpanjem evropskih sredstev za zaščito pred poplavami, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, predsednik Vlade v funkciji ministra brez resorja pristojen za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Miha Kordiš je zastavil vprašanje v zvezi s prekernim delom in pripravništvi doma in v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za zunanje zadeve.
Matej Tašner Vatovec je zastavil vprašanje v zvezi z manipulacijami s strani mestnih oblasti z vrtčevskimi ter osnovnošolskimi otroci v namene politične kampanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z razvojnim modelom Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem Športnega centra Pohorje, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
4. 11. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z usposobitvijo Letališča Maribor za izvajanje nujne helikopterske pomoči, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 10. 2014
Luka Mesec je zastavil vprašanje z zvezi z vrnitvijo glasovalnih pravic RS in povezanih družb v družbah Telekom d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d., na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 10. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi s sodelovanjem slovenskih organov v operaciji Mos Maiorum, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
1. 10. 2014
Franc Trček je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo helikopterske nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.