PS Nova Slovenija

opozicija

Osnovne informacije

Matej Tonin

Vodja poslanske skupine

Ljudmila Novak

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 5
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Iva Dimic
 • Jernej Vrtovec
 • Jožef Horvat
 • Ljudmila Novak
 • Matej Tonin
 • Zvonko Lah
Naslovljenec/-ka
 • generalna sekretarka Vlade
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister za finance
 • minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za finance, minister za zunanje zadeve
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za pravosodje
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, minister za javno upravo
 • minister za infrastrukturo, minister za kulturo
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, ministrica za finance
 • minister za javno upravo, ministrica za notranje zadeve
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kulturo
 • minister za pravosodje
 • minister za pravosodje, ministrica za zdravje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje
 • ministrica za finance
 • ministrica za finance, minister za infrastrukturo
 • ministrica za finance, minister za javno upravo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za javno upravo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za pravosodje
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za kulturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve, minister za infrastrukturo
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za obrambo
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje
 • ministrica za zdravje
 • predsednik Vlade
 • Vlada
 • Vlada, ministrica za kulturo
Časovno obdobje
 • marec 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • avgust 2017
 • julij 2017
 • junij 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • marec 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • avgust 2016
 • julij 2016
 • junij 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • marec 2016
 • februar 2016
 • januar 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • avgust 2015
 • julij 2015
 • junij 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • marec 2015
 • februar 2015
 • januar 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
Išči po naslovu
16. 3. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za finance.
15. 3. 2018
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s prihodnjimi izzivi Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
13. 3. 2018
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z dostopnostjo do dializnih centrov na Notranjskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 3. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z obročnim plačevanjem davka, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
1. 3. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s položajem invalidov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 2. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z dodeljenimi sredstvi nevladnim kulturnim organizacijam, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z podelitvijo koncesije v občini Kuzma, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo posameznikov do zdravstvene storitve, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
27. 2. 2018
26. 2. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z akreditacijo študijskih programov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pripravništev, ki so pogoj za strokovne izpite, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 2. 2018
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo kliničnih farmacevtov v proces zdravljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 2. 2018
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Republike Slovenije na morebitno prihodnjo gospodarsko krizo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 2. 2018
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z neprimernimi avtomobilskimi registrskimi tablicami z izbranim delom oznake, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
26. 1. 2018
Matej Tonin je zastavil vprašanje za spremembo Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 1. 2018
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z realiziranimi prihranki ob izvedeni združitvi dveh skladov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z analizo Ministrstva za zdravje o posledicah prezentizma, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem e-mobilnosti v Sloveniji,, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za infrastrukturo.
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem e-mobilnosti v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za infrastrukturo.
15. 1. 2018
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo dovoljenj za izgradnjo MHE, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
3. 1. 2018
Matej Tonin je zastavil vprašanje za spremembo Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 12. 2017
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z opravljanjem izpita za sodnega tolmača, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 12. 2017
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z neučinkovitim delom Policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
8. 12. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo nekaterih zadev v Zakonu o zunanjih zadevah (ZZZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z neuresničitvijo odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-269/12-24, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo in financiranjem južnega dela tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 11. 2017
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom dela ravnateljev javnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 11. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s postopki javnega naročanja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za javno upravo.
15. 11. 2017
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z izkoriščanjem monopola slovenskih ponudnikov predelave vozil po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 11. 2017
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s povrnitvijo zaupanja v slovensko zdravstvo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Zakona o socialni vključenosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 10. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z določitvijo stopnje invalidnosti oseb s sindromom kratkega črevesa, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 10. 2017
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravičnosti in enakih meril za vse državljane, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z zagotovitvijo finančnih sredstev za izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji 2010 - 2019, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi z razlastitvijo lastnikov zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo daljnovoda Cirkovce – Pince, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi s sorazmernostjo sankcij pri davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
6. 9. 2017
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja DRI upravljanje investicij, d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 8. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z državnimi proslavami ob državnih praznikih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 8. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem poklica diplomirani socialni gerontolog, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 7. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s transformacijo Slovenke vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
13. 7. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo obvoznice in daljnovoda v Slovenski Bistrici, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
7. 7. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami na področju pavšanle obdavčitve, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasja direktorju UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem enormnih davčnih obremenitev delavcev migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem in razvojem rokodelstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 7. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim vstopom tujih investitorjev v slovenski sistem institucionalnega varstva starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 6. 2017
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z opustitvijo prodaje NLB, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi z oceno hrupa pri gradnji namakalnega sistema, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 6. 2017
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z darili države za pare, ki sklenejo zakonsko zvezo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem spominskega parka Teharje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 5. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z odprtjem slovenske hiše na Bavarskem, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
19. 5. 2017
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z zaračunavanjem komunalnega prispevka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z vprašanjem izvolitve parlamentarnega zastopnika Slovencev v Italiji, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami 10. člena Arbitražnega sporazuma s strani Republike Hrvaške, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem spominskega parka Teharje, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
18. 5. 2017
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi z obmejnim prehodom Božakovo v občini Metlika, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve, minister za infrastrukturo.
12. 5. 2017
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z zagotovitvijo ustreznega varovanja zdravja otrok pri umeščanju najmočnejših daljnovodov v prostor, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, ministrica za zdravje.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s krajevno pristojnostjo opravljanja kontrolnih zdravniških pregledov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
3. 5. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s podelitvijo koncesije za program zdravstvena nega visokošolski ustanovi Alma Mater Europaea, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
24. 4. 2017
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem na prijave občanov o odlaganju nedovoljenih odpadkov za sanacijo peskokopa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 4. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonskim vmešavanjem v družbo Mercator, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z združevanjem bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s problemom vračila dela subvencij za zelenjadnice, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 4. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s potekom denacionalizacijskih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 4. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izgradnje urgentnih centrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s prevzemom enotnega dovoljenja za bivanje in delo tujcev, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, ministrica za notranje zadeve.
10. 4. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom obravnave predloga Zakona o motornih vozilih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 4. 2017
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z dializnimi centri v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 4. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad kvaliteto dela sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznice Zgornji Hotič, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 3. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje za postavitev avtocestne table za izvoz Bogojina in oznake (rjave table) Plečnikova cerkev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za kulturo.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem števila parkirnih mesta za tovorna vozila na počivališčih ob avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 3. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov obdukcije občini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 3. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom vpisa Plečnikove arhitekture na seznam svetovne dediščine UNESCO, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z dodelitvijo dodatka za bivanje dijakom in študentom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi izgradnjo drugega tira in prometno strategijo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 2. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo javne poti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 2. 2017
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom vpisa Plečnikove arhitekture na seznam svetovne dediščine UNESCO, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Zvonko Lah je zastavil vprašanje v zvezi z Javnim razpisom za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo biopsihologov na seznam poklicev za zdravstveno dejavnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o davčnem potrjevanju računov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom za podelitev analognih radijskih frekvenc na področju Kobariškega Stola, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 2. 2017
20. 1. 2017
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z vladnimi ukrepi v podporo družinam, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo družbe NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z javnim naročilom Nadgradnja SV naprav na odsekih železniške proge Zidani most – Šentilj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 1. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem projekta »Ureditev Rotovškega trga in Mariborske knjižnice«, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
12. 1. 2017
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z vključenostjo kliničnih farmacevtov pri vizitah in proces zdravljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
9. 12. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s številom naznanitev kaznivih ravnanj s strani članov upravnega odbora DUTB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
11. 11. 2016
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo drugega mnenja za specialistične preglede, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z nedavnim obiskom ministra za kulturo na Dunaju, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem VDC Litija, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
28. 10. 2016
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z odmero starostnih pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
21. 10. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem projektov zdravega in kakovostnega staranja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 10. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z zastaranjem odmevnih primerov in ključnimi ukrepi v pravosodju, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za korektno izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. 10. 2016
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasja za podelitev koncesije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
29. 9. 2016
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 9. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 9. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s ključnimi ukrepi v zdravstvu in gospodarstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
31. 8. 2016
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z ukinitvijo podružnične OŠ v Osilnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 8. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z višino odškodnine za škodo po divjadi kmetiji Čebron, Bukovica 86, 5293 Volčja Draga, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
19. 8. 2016
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s Predlogom zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti iz javne obravnave, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
12. 8. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z možnostjo pridobitve uporabnih dovoljenj za hleve, zgrajene po letu 1967, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 7. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem zdravnikov specialistov različnih strok za Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 7. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem omejitve dedovanja nepremičnin v korist Republike Slovenije zaradi prejemanja denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z škodo po divjadi v kmetijstvu na območju Triglavskega narodnega parka, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z nevarnim cestnim odsekom skozi naselje Zgornji Hotič pri Litiji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 7. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo klinične farmacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 6. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z informativnim izračunom katastrskega dohodka za vsakega zavezanca, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 6. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s prenosom zaposlenih iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na družbo Slovenski gozdovi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
27. 6. 2016
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z obračunavanjem DDV za gospodarske subjekte, ki ponujajo turistične storitve, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s pravnim priznavanjem nepremoženjske škode iz naslova izgube užitka na dopustu, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za pravosodje.
10. 6. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo predloga Dogovora za razvoj regije v Pomurju, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo reform do konca mandata vlade, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
8. 6. 2016
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z zdravljenjem otrok v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 6. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z oddajo javnega naročila za izdelavo naloge Vsebinski pregled programov opremljanja stavbnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 5. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemno nastanitvenim centrom v Lendavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 5. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami dviga splošne dohodninske olajšave, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 5. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z zgrešeno kmetijsko politiko Vlade RS, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
3. 5. 2016
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s pravno podlago za preoblikovanje statusne oblike koncesionarjev v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 4. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s postopki vračanja slovenskega denarja iz davčnih oaz, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z zgrešeno davčno politiko v kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zagotovitev učinkovitejše ureditve imenovanja v nadzorne svete bank, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem programa učenja slovenščine na daljavo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
7. 4. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s prenosom zaposlenih iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na družbo Slovenski gozdovi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 3. 2016
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi obsodbami slovenskih radiev na italijanskih sodiščih, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za pravosodje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z neizvajanjem programa zgodnjega odkrivanja raka dojk v Pomurju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 3. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s potekom izvajanja programov CLLD, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem celostne prometne strategije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 3. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za znižanje strukturnega primanjkljaja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s postopki pridobivanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z izpolnitvijo obveznosti plačila za opravljeno delo pri postavljanju žične ograje, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s statusom Sečoveljskih solin, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad vzpostavitvijo davčnih blagajn, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
18. 3. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo vodnih povračil za rabo vode za pridobivanje toplote s toplotnimi črpalkami, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
4. 3. 2016
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
2. 3. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s sistemsko ureditvijo financiranja dela spremljevalcev predšolskih in šolskih otrok zaradi dolgotrajne bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
1. 3. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s posledicami sprejetja novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z oceno povzročene gospodarske škode zaradi migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
26. 2. 2016
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo izvajanja dejavnosti javne uprave na lokalni ravni, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z oceno povzročene gospodarske škode zaradi migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z namestitvenimi centri po Sloveniji, s posebnim poudarkom na namestitvenem centru v Občini Lendava, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
24. 2. 2016
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z aktom o sistemizaciji in dejanski zasedbi delovnih mest v zavodih za prestajanje kazni zapora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 2. 2016
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 1. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z razpisom s področja Strategije pametne specializacije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2016
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem migrantske krize, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z zlorabo kupcev rabljenih avtomobilov z lažnimi podatki o prevoženih kilometrih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami za institucionalno varstvo starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem zavez NATO, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s porabo prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
15. 1. 2016
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo skupne moderne vinske kleti v Lendavi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 1. 2016
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z odločanjem Višjega sodišča v Ljubljani v zadevi stečajnega postopka družbe T-2, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
6. 1. 2016
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s sumom konflikta interesov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo »mini« schengenskega območja znotraj EU, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 12. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z namero za reorganizacijo (centralizacijo) invalidskih komisij I. stopnje, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom sprejemanja Uredbe za zavarovanje vodnih virov Bele krajine, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 12. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z nedavnim izjemnim napredovanjem sodnika, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
26. 11. 2015
25. 11. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 11. 2015
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z umestitvijo Industrijske cone Črnuče na prvovrstna kmetijska zemljišča, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 11. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo imenovanja in razreševanja vladnih predstavnikov v svete zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s komuniciranjem Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z visokimi koncesninami za geotermalno vodo, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s pristojnostmi upniškega odbora v insolvenčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
5. 11. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s transfuzijsko oskrbo v bolnišnici Murska Sobota, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 10. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem na ARRS, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s podelitvijo koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti na ARRS, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 10. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z razrešitvijo članov uprave DUTB, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z nacionalnim programom izkoreninjanja bolezni IBR/IPV in BVD, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 10. 2015
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s pediatrično oskrbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 9. 2015
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem nepremičninskih evidenc, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovitvijo podjetja Slovenski državni gozdovi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z migrantsko in begunsko krizo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo reforme trga dela in pokojninske reforme, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 9. 2015
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko prenove železniške proge Ljubljana - Kočevje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 8. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo standardov vzpostavitve zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 7. 2015
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izbrisa nepremičnin ob prehodu z ročno vodene na elektronsko zemljiško knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 7. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z nedavnimi incidenti Konzularne pisarne Veleposlaništva Madžarske v Lendavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve.
8. 7. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s pregonom korupcije v zdravstvenem sistemu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, ministrica za zdravje.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z naborom nalog samoupravnih lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z davčnim sistemom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
26. 6. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z enormnim povišanjem cen storitev institucionalnega varstva za stanovanjske skupine in bivalne enote za odrasle osebe s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 6. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z oškodovanjem države pri izvedbi prve elektronske javne dražbe v postopku dodelitve radijskih frekvenc, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 6. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo programa dodatka k štipendiji Erasmus + na Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 6. 2015
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi s sprejemom zakonodaje na področju skrbništva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
9. 6. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem diplomatov izven EU, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
27. 5. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN), na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 5. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 5. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Lendavi, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z izdanimi dovoljenji za azil ukrajinskim državljanom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
14. 5. 2015
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo prikritih vojnih grobišč in pokopom žrtev, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
12. 5. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z s postopkom sprejemanja Uredbe za zavarovanje vodnih virov Bele krajine, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 4. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom sprejemanja Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom odločanja pritožbenega organa, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
21. 4. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 4. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo in izvedbo zdravstvene reforme, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 4. 2015
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pravic otrok, ki so žrtve nasilja v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
24. 3. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi vrstami v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade za prestrukturiranje podjetij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
27. 2. 2015
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi z neizvajanjem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
26. 2. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z uveljavitvijo dviga praga za obvezen vstop v sistem obračunavanja DDV, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z odpravo neskladja z odločbo ustavnega sodišča U-I-425/06, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike nasilja v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
23. 2. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi na fiduciarnem računu pri Dresdner bank v Luksemburgu, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
6. 2. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s čimprejšnjo pripravo novele Zakona o davku na dodano vrednost, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 2. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z ukinitvijo nujne medicinske pomoči v Kamniku, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s privatizacijo državnih podjetij, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko postavitve baznih postaj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 1. 2015
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s sklepanjem zakonskih zvez ob sobotah in praznikih, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo predlogov zakonov o osebni asistenci in o dolgotrajni oskrbi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem organizacij za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z javno izjavo sodnika Okrajnega sodišča v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 1. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko prepovedjo konkurenčne dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za javno upravo.
14. 1. 2015
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z zastojem pri pogajanjih o pristopu k Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN v Ženevi, Švica, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 12. 2014
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami financiranja glasbenih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko obremenjevanja energetsko intenzivnih podjetij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z odpravljanjem posledic škode, nastale ob poplavah v letošnjem letu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z obdavčitvijo čezmejnih delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti minister za finance, minister za zunanje zadeve.
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z uravnoteženjem javnih financ, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
10. 12. 2014
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi s plačilom bivanja staršev z otroki v bolnišnici, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 12. 2014
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (agencije za posredovanje dela), na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 11. 2014
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Jernej Vrtovec je zastavil vprašanje v zvezi delovanjem zdravstvenega sistema, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s privatizacijo bank v večinski državni lasti, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Ljudmila Novak je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike reforme krajevnih uprav (občin) v Deželi Furlaniji – Julijski krajini, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Iva Dimic je zastavila vprašanje v zvezi z zdravstvenim programom za odrasle z avtizmom, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 11. 2014
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko protipoplavne varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
23. 10. 2014
Matej Tonin je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo centra za osebe z motnjo v duševnem razvoju na Debelem rtiču, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 10. 2014
Jožef Horvat je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Pravilnika o sklepanju zakonske zveze, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas