PS nepovezanih poslancev

opozicija

Osnovne informacije

Bojan Dobovšek

Vodja poslanske skupine

Alenka Bratušek

Namestnica

Število poslanskih sedežev: 4
Družbena omrežja: ni družbenih omrežij.

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Alenka Bratušek
 • Bojan Dobovšek
 • Franc Laj
 • Mirjam Bon Klanjšček
Naslovljenec/-ka
 • generalna sekretarka Vlade
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje
 • minister za kulturo
 • minister za kulturo, minister za finance, minister za javno upravo
 • minister za pravosodje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za finance
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za zdravje
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • marec 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • september 2017
 • avgust 2017
 • julij 2017
 • junij 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • marec 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • avgust 2016
 • julij 2016
 • junij 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • marec 2016
 • februar 2016
Išči po naslovu
16. 3. 2018
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi vlade pri odpravljanju korupcije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 3. 2018
6. 2. 2018
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za prevoz bolnika na zdravljenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 2. 2018
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z investicijskim inženiringom družbe DRI d.o.o., na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
2. 2. 2018
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 1. 2018
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z napovedano stavko javnega sektorja, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s funkcijo apostile, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 1. 2018
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z vključitvijo naturopatske dejavnosti med opredeljene terapevtske metode, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 12. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z problematiko prodaje banke NLB, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 12. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 11. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z višino bančnega primanjkljaja iz leta 2013, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 9. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
12. 9. 2017
25. 8. 2017
4. 8. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z nadzorom okoljevarstvenih dovoljenj podjetij, ki predelujejo, obdelujejo in zbirajo odpadke, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 7. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z usklajevanjem zunanje politike Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
26. 7. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s postavitvijo odbojne ograje na državni cesti R3-608, odsek 1067 Solkan – Lokve, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 7. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z javnim šolstvom, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
3. 7. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z načrti za gradnjo predora Trbovlje – Prebold, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 5. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z veteranskim dodatkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
16. 5. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z delom Inšpektorata RS za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
8. 5. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z normativi v domovih za starejše, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s pravnim priznanjem spola, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje.
19. 4. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem visokošolskih zavodov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z veljavnostjo kriznih ukrepov, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
29. 3. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s šolo insolvenčnega prava, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z dodatnim delom sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 3. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z službenimi vozili varovanih oseb, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 3. 2017
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovanjem v igralniški družbi HIT, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s študijskim programom »Biopsihologija«, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 3. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem obnove obstoječe železniške proge med Koprom in Divačo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s cesto čez prelaz Vršič, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s turizmom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
3. 3. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z elektronskim cestninjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z odstranjevanjem cestninskih postaj z avtocest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina–Ormož in umestitev v prostor odseka te ceste na relaciji Ptuj–Markovci, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
10. 2. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo Nove Ljubljanske banke, d.d., na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
9. 2. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 1. 2017
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi izvajanjem dogovora s policisti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 1. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z vračanjem ozemlja po denacionalizacijskih postopkih Rimskokatoliški cerkvi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 1. 2017
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z delom Eko sklada, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo regionalne ceste, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z uresničevanjem temeljnih svoboščin EU med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
22. 12. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s pripravljanjem novega zakona o podrejencih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
9. 12. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad Banko Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
1. 12. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem kršitev pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
29. 11. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z aktivnostmi šolske inšpekcije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 11. 2016
10. 11. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
8. 11. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovljenim novim literarnim združenjem - Združenje za slovensko besedo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
14. 10. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s pismom o nameri s podjetjem Uber, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 10. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovljenim novim literarnim združenjem - Združenje za slovensko besedo, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
4. 10. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z Biosfernim območjem Mure, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 9. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z varnostjo v cestnem prometu in povečanju števila smrtnih žrtev v letu 2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo.
23. 9. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izobraževanjem za področje zdravstvene nege, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 8. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z zaposlenimi v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s samostojnimi podjetniki, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance.
2. 8. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje V zvezi z izvajanjem Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
26. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z dogajanjem v Luki Koper, d.d., na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 7. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo področja raziskovanja kvantnih tehnologij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 7. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z plačevanjem najemnine za Pokrajinski muzej Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo, minister za finance, minister za javno upravo.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo investicije Mariborska knjižnica, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
10. 6. 2016
Franc Laj je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem gospodarske družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o., na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
18. 5. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo problematike pokojnin, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo problematike nepravilne razgradnje TSO, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za pravosodje.
13. 5. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi s pravno državo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
22. 4. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo problematike deliktov bagatelnih vrednosti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
29. 3. 2016
Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o medijih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2016
Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje v zvezi s komunikacijsko strategijo vlade, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 3. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Centra za upravljanje z dediščino živega srebra, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja in s kadrovanjem v državnih podjetjih, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z upravljanjem in prodajo državnega premoženja ter s kadrovanjem v državnih podjetjih, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
23. 2. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z očitki glede cenzuriranja državne proslave, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
1. 2. 2016
Alenka Bratušek je zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom za podporo portalu e-knjig, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas

Št. vloženih amandmajev

PS NP
Povprečje
Največ
18%
18
130.75%
131
373%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
373

Št. poslanskih vprašanj in pobud

PS NP
Povprečje
Največ
132%
132
617.25%
617
2980%
PS Slovenska Demokratska Stranka
SDS
2980