PS Socialni Demokrati

koalicija

Osnovne informacije

Matjaž Han

Vodja poslanske skupine

Jan Škoberne

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 5
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Andreja Katič
 • Bojana Muršič
 • Franc Križanič
 • Jan Škoberne
 • Janko Veber
 • Marija Bačič
 • Matjaž Han
 • Matjaž Nemec
Naslovljenec/-ka
 • minister za finance
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo in prostor, ki opravlja tekoče posle
 • minister za infrastrukturo, minister za javno upravo
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, minister za pravosodje
 • minister za javno upravo, minister za zunanje zadeve
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kulturo
 • minister za obrambo
 • minister za pravosodje
 • minister za zunanje zadeve
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za finance
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za javno upravo
 • ministrica za notranje zadeve, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za obrambo
 • ministrica za obrambo, ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za obrambo, Vlada
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo
 • ministrica za zdravje
 • ministrica za zdravje, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • predsednik Vlade
 • Vlada
Časovno obdobje
 • april 2018
 • marec 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • avgust 2017
 • julij 2017
 • junij 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • marec 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • avgust 2016
 • julij 2016
 • junij 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • marec 2016
 • februar 2016
 • januar 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • avgust 2015
 • julij 2015
 • junij 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • marec 2015
 • februar 2015
 • januar 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • avgust 2014
Išči po naslovu
17. 4. 2018
12. 4. 2018
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s položajem čistilk v ŠC Velenje in tudi sicer v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2018
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s pobudami Civilne iniciative Šoštanj za ustrezno okoljsko sanacijo posledic rudarjenja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 2. 2018
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 26. člena Zakona o financiranju občin, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
9. 2. 2018
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem rednih in specialističnih zobozdravstvenih storitev odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
30. 1. 2018
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s projektom stanovanjskega sklada RS v Kranju, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 1. 2018
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade RS do konca mandata v sled izboljšanja položaja ljudi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
17. 1. 2018
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z vzpostavljanjem novega srednješolskega programa farmacevtski tehnik na Šolskem centru Ravne na Koroškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 12. 2017
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom plač članom uprave SDH, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 12. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi s Situlo/Vrča iz Vač, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede ukrepov za izvajanje učne pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
6. 12. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z podatki o dohodkih, doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
24. 11. 2017
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z morebitno deložacijo nekdanjega pripadnika specialnih policijskih enot, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
23. 11. 2017
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko problematiko nekdajnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
10. 11. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s potekom obnove cestišča in protivetrne zaščite na H4 ter mejnega prehoda Vrtojba, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za javno upravo.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o delavskih odkupih, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje glede pričetka postopka za mednarodno zaščito za begunce, ki so se polno integrirali v slovensko družbo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Janko Veber je zastavil vprašanje glede pravnih podlag za prodajo NLB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 10. 2017
18. 10. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s pooblaščenimi izvajalci temeljnih kvalifikacij in rednih usposabljanj za voznike, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2017
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi odpravo varčevalnih ukrepov ter investicijami za gospodarski razvoj, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z interpretacijo oziroma izvajanjem 69. člena Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 9. 2017
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z neizvajanjem prilagojenega prevoza v osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnim šolskim prevozom, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z železniško povezavo med Gorico in Novo Gorico, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 7. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje glede ukrepov za izboljšanje nadzora in upravljanja v Pošti Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 7. 2017
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi s črnimi gradnjami v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 7. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delovanje Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi na področju delovanja finančnega poslovanja upravnih enot, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
19. 6. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem mednarodnih konvencij o mamilih in psihotropnih snoveh, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z rastlinskimi drogami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 6. 2017
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem sredstev EU, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi s tranzitnim tovornim prometom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z učinki združevanja bolnišnic s težavami v poslovanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
8. 6. 2017
2. 6. 2017
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z načrtovano pripojitvijo BGP Kranj k SB Jesenice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 5. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi z investicijami na 3. a razvojni osi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 5. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje glede prestrezanja komunikacij v družbi Telekom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 5. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje glede vohunjenja s pomočjo drona v Makedoniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Janko Veber je zastavil vprašanje glede izgradnje zelenega prehoda za divjad Ravbarkomanda, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede aktivnosti za zaščito območja pokrivanja frekvence RS pred vdori tujih frekvenčnih moten iz Italije in Hrvaške, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za zunanje zadeve.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede črpanja evropskih sredstev iz čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija - Italija, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede aktivnosti za zaščito območja pokrivanja frekvence RS pred vdori tujih frekvenčnih motenj iz Italije in Hrvaške, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za zunanje zadeve.
Janko Veber je zastavil vprašanje glede zavez Evropski komisiji za prodajo NLB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 5. 2017
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z namerami o dodatnih obremenitvah v prvi triadi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z izigravanjem zaposlovanja za določen čas v vzgoji in izobraževanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z modelom določanja cene toplote v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
26. 4. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem športnikov invalidov v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 4. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje glede ponovni vzpostavitvi poveljstva sil, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, Vlada.
19. 4. 2017
Bojana Muršič je zastavila vprašanje glede usposabljanja predsednikov, namestnikov predsednikov in tajnikov volilnih komisij, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo, minister za pravosodje.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z rastlinskimi drogami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem mednarodnih konvencij o mamilih in psihotropnih snoveh, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 4. 2017
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z uskladitvijo ustreznih zakonov s 70.a členom Ustave RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z zdravstvenim varstvom športnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje.
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi s pravico do brezplačnega prevoza otrok v vzgojno-varstveni zavod, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi s težavami lastnikov mopedov pri registraciji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 4. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje glede takojšne zaščite vojne lokacije v Postojni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 4. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje glede nekdanjih prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 3. 2017
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo CSD, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
2. 3. 2017
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z Mladinskim domom Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 2. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje glede smotrnosti sklepanja svetovalnih pogodb v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Janko Veber je zastavil vprašanje za postavitev zelenega prehoda za divjad na lokaciji Ravbarkomanda, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z naložbami v prostore za invalidne otroke in mladino ter njihovo rehabilitacijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
18. 1. 2017
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem področja kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 12. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z noveliranjem zakona o igrah na srečo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 12. 2016
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo uporabe kanabisa v medicinske namene, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 12. 2016
Jan Škoberne je zastavil vprašanje glede umeščanja in izgradnje 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
15. 11. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje glede poslovanja Modre zavarovalnice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z zapolnjevanjem policijskih vrst in oblikovanjem skupnega kadrovskega načrta za policijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za javno upravo.
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko dijaških domov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
28. 10. 2016
17. 10. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje glede ustanovitve Agencije za javna naročila, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo izobraževanja in storitev na področju logopedije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje.
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z zapletom pri oddaji vlog s prijavo na razpis, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s programom Jamstvo za mlade, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 10. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze izven uradnega časa in kraja, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
6. 10. 2016
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s prehodom na bolonjski študij, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
16. 9. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z vojnim grobiščem Barbara Rov v Hudi jami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo zakonodaje na področju socialnih transferjev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z delovno aktivnostjo v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z t.i. delitveno oziroma sodelovalno ekonomijo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede odvzema diplomatskega naziva pooblaščenega ministra Anžetu Logarju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
1. 9. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi s čakalnimi vrstami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 8. 2016
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z napovedano neprijavo ARRS na razpis COFUND MSCA, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
8. 8. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z delavskim solastništvom v igralniških podjetjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 7. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede sanacije in signalizacije cestnega odseka med Selom in Vrtojbo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 7. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem zakonodaje s področja zaščite živali, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
13. 7. 2016
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 6. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 6. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje glede poslovanja Telekoma Slovenije d.d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 6. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z oglasnimi panoji ob avtocesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 5. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s protipoplavno varnostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem ustreznih pogojev za vstopanje mladih na trg dela, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem generalnega direktorja UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
19. 4. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi s KAD-om in Modro zavarovalnico, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo telekomunikacijskega omrežja, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo, ministrica za notranje zadeve.
15. 4. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z Belo knjigo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 3. 2016
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem prekernosti in zagotavljanjem dostojnega dela v Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z novim lastnikom NKMB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
3. 3. 2016
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem javne mreže osnovnih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
2. 3. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem sredstev za PUM, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 2. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s hitro cesto H4, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Janko Veber je zastavil vprašanje glede vzdrževanja in okoljskega monitoringa Rudnika živega srebra Idrija, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo.
25. 2. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi poplavami v Grosupljem in stališču do OPPN Grosupeljščica 1, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
24. 2. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo pro bono zdravstvene ambulante na Goriškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
28. 1. 2016
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega prevoza oseb z motnjami v duševnem razvoju, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
22. 1. 2016
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem otrok priseljencev v naš vzgojno-izobraževalni prostor, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
20. 1. 2016
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo Gradišča nad Prvačino, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 1. 2016
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja UKC, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 12. 2015
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z zobozdravstveno oskrbo odraslih, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 11. 2015
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo ograj pri nadvozih na avtocesti 1 - AC, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 11. 2015
Marija Bačič je zastavila vprašanje glede evalvacije devetletke, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z razvojem in vizijo Bohinjske železniške proge, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z razvojnimi prioritetami Slovenije, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 10. 2015
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi s kadrovskimi potrebami v razvojnih ambulantah, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 10. 2015
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede ureditve postopka osebnega stečaja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
6. 10. 2015
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi z nevtralnostjo interneta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 9. 2015
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s člankom “Varčevanje na račun študentov”, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 9. 2015
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi z nadomestili kmetom zaradi zmanjšanja dohodka na vodovarstvenih območij, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 8. 2015
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede objektov na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
8. 7. 2015
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z odpisom dolgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s pozitivnimi kazalci gospodarske rasti, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s trendi uspešnosti v izobraževanju v manj razvitih delih Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi z slabim stanjem državne ceste G2-108 Hrastnik - Zidani Most, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 6. 2015
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s podaljšanim bivanjem otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Jan Škoberne je zastavil vprašanje v zvezi s podjetniški inkubatorji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede izgradnje železniške proge Trst - Divača, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje glede predvidenih sprememb zakona o elektronskih komunikacijah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Janko Veber je zastavil vprašanje glede ukrepov za znižanje stopnje brezposelnosti ter zagon gospodarstva na Kočevskem, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Janko Veber je zastavil vprašanje glede dostopanja podjetij do kreditov v državnih bankah, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem mednarodnih vojaških vaj v RS, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
15. 5. 2015
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z daljnovodom Renče, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z zadrževalnikom Vogršček, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 4. 2015
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi z odpisom dolgov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi s spremembo dohodninske lestvice, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
23. 3. 2015
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi s stroški obresti za najeta posojila iz naslova sanacije bančnega sistema 2013, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi z zlorabami delovnopravne zakonodaje v trgovinski dejavnosti, na področju krajšega delovnega časa, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi s strategijo upravljanja gradov na Slovenskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
18. 3. 2015
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo pravniškega državnega izpita, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi s podporo vsebinam medijev v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
27. 2. 2015
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s položajem kulturnih spomenikov državnega pomena, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
26. 2. 2015
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi z nesprejemljivimi posegi v avtonomijo šolskega prostora, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja prometa v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi z nujnimi spremembami insolvenčne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
13. 2. 2015
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi s sanacijo rudnikov v zapiranju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 2. 2015
5. 2. 2015
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z Rudnikom živega srebra Idrija, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi z dokumentacijo projekta izgradnje TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2015
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo 15 kritičnih cestnih odsekov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Matjaž Han je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za gospodarsko rast in zaposlovanjem, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi z vključenostjo v reševanje nekaterih infrastrukturnih problemov, pomembnih za razvoj turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi z višino obveznosti za poplačilo obresti izdanih obveznic in dokapitalizacije DUTB, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z uvedbo bele napotnice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 12. 2014
12. 12. 2014
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi s "Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim", na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo urgentnega centra Šempeter pri Novi Gorici, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi z javnim dolgom, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 12. 2014
Andreja Katič je zastavila vprašanje glede tveganja za unovčitev državnega poroštva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi z obratovanjem bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 11. 2014
25. 11. 2014
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko hišniških stanovanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
14. 11. 2014
Marija Bačič je zastavila vprašanje v zvezi s programom "Jamstvo za mlade", na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
13. 11. 2014
Andreja Katič je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za kakovostno in dostopno glasbeno šolstvo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko hišniških stanovanj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
12. 11. 2014
Matjaž Nemec je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem hitre ceste H4, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 10. 2014
Bojana Muršič je zastavila vprašanje v zvezi z Sanacije državne ceste RT 930, odsek 7065 Pesek – Oplotnica – 3. faza, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 10. 2014
7. 10. 2014
Franc Križanič je zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi spodbudami za mlada podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
27. 8. 2014
Janko Veber je zastavil vprašanje v zvezi z spremenjenimi pravili za opravljanje vozniških izpitov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo in prostor, ki opravlja tekoče posle.

Prisotnost na glasovanjih sej DZ skozi čas