PS Slovenska Demokratska Stranka

opozicija

Osnovne informacije

Jože Tanko

Vodja poslanske skupine

Vinko Gorenak

Namestnik

Število poslanskih sedežev: 19
Družbena omrežja:

Poslanska vprašanja in pobude

Poslanec/-ka
 • Andrej Čuš
 • Andrej Šircelj
 • Anja Bah Žibert
 • Anže Logar
 • Bojan Podkrajšek
 • Branko Grims
 • Danijel Krivec
 • Eva Irgl
 • Franc Breznik
 • Janez Janša
 • Jelka Godec
 • Jože Tanko
 • Ljubo Žnidar
 • Marijan Pojbič
 • Marko Pogačnik
 • Nada Brinovšek
 • Suzana Lep Šimenko
 • Tomaž Lisec
 • Vinko Gorenak
 • Zvonko Lah
 • Žan Mahnič
Naslovljenec/-ka
 • generalna sekretarka Vlade
 • generalna sekretarka Vlade, ministrica za obrambo
 • generalni sekretar Vlade
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, minister za zunanje zadeve
 • minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • minister za finance
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za finance, minister za infrastrukturo
 • minister za finance, minister za javno upravo
 • minister za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za finance, minister za zunanje zadeve
 • minister za finance, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za finance, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • minister za finance, ministrica za notranje zadeve
 • minister za finance, Vlada
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za javno upravo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za javno upravo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za obrambo
 • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za infrastrukturo
 • minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v funkciji ministra za obrambo
 • minister za infrastrukturo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor
 • minister za infrastrukturo, minister za obrambo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za infrastrukturo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve
 • minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor
 • minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje
 • minister za infrastrukturo, Vlada
 • minister za javno upravo
 • minister za javno upravo, minister za pravosodje
 • minister za javno upravo, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • minister za javno upravo, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • minister za javno upravo, ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje
 • minister za javno upravo, ministrica za zdravje
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v funkciji ministra za obrambo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, minister za javno upravo
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za notranje zadeve
 • minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ministrica za okolje in prostor
 • minister za kulturo
 • minister za obrambo
 • minister za obrambo, minister za zunanje zadeve
 • minister za obrambo, ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje
 • minister za pravosodje
 • minister za pravosodje, minister za javno upravo
 • minister za pravosodje, ministrica za notranje zadeve
 • minister za zunanje zadeve
 • minister za zunanje zadeve, minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za finance, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, minister za finance
 • ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za pravosodje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za finance
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za obrambo
 • ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za zdravje
 • ministrica za finance
 • ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za finance, minister za pravosodje
 • ministrica za finance, ministrica za zdravje
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, minister za finance, minister za javno upravo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za kulturo
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za izobraževanje znanost in šport, ministrica za zdravje
 • ministrica za kulturo
 • ministrica za kulturo, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za kulturo, predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport
 • ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, minister za infrastrukturo
 • ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje
 • ministrica za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za obrambo, ministrica za zdravje
 • ministrica za notranje zadeve, ministrica za zdravje
 • ministrica za obrambo
 • ministrica za obrambo, minister za finance
 • ministrica za okolje in prostor
 • ministrica za okolje in prostor MiI - minister za infrastrukturo
 • ministrica za okolje in prostor, minister za finance, minister za infrastrukturo, minister za obrambo
 • ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo
 • ministrica za okolje in prostor, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
 • ministrica za okolje in prostor, minister za pravosodje
 • ministrica za okolje in prostor, minister za zunanje zadeve
 • ministrica za okolje in prostor, ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo
 • ministrica za okolje in prostor, ministrica za notranje zadeve
 • ministrica za zdravje
 • ministrica za zdravje, minister za javno upravo
 • ministrica za zdravje, minister za javno upravo, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za zdravje, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti
 • ministrica za zdravje, ministrica za obrambo
 • predsednik Vlade
 • predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport
 • Vlada
Časovno obdobje
 • maj 2018
 • april 2018
 • marec 2018
 • februar 2018
 • januar 2018
 • december 2017
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • avgust 2017
 • julij 2017
 • junij 2017
 • maj 2017
 • april 2017
 • marec 2017
 • februar 2017
 • januar 2017
 • december 2016
 • november 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • avgust 2016
 • julij 2016
 • junij 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • marec 2016
 • februar 2016
 • januar 2016
 • december 2015
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • avgust 2015
 • julij 2015
 • junij 2015
 • maj 2015
 • april 2015
 • marec 2015
 • februar 2015
 • januar 2015
 • december 2014
 • november 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
Išči po naslovu
4. 5. 2018
16. 4. 2018
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z dohodki, ki se vštevajo v odmero dohodnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 4. 2018
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s podatki iz odločb odmere dohodnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 3. 2018
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s protikriznimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s stopnjo javnega zaupanja v slovensko sodstvo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 3. 2018
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem izgradnje nadzidka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2018
21. 3. 2018
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem vprašanja priseljencev v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 3. 2018
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z obveščanjem javnosti o prekrških in kaznivih dejanjih, ki jih storijo državljani tretjih držav, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z novimi dejstvi glede projekta 2. tir Divača-Koper, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z vzpostavitvijo sistema izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z zavrnitvijo finančne subvencije podjetju EON Reality za odprtje tehnološko razvojnega centra v Mariboru, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za mlade, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko družinskega pomočnika, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
15. 3. 2018
14. 3. 2018
12. 3. 2018
9. 3. 2018
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z zaporo zračnega prostora v času prireditev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z menjavo kompleta za prvo pomoč v vozilih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 3. 2018
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na Planet TV, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2018
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z nošenjem orožja s strani posameznih članov zgodovinskih združenj na javnih prireditvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
2. 3. 2018
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi izvajanjem določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
1. 3. 2018
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z razmerami na kliničnem oddelku otroške kirurgije in intenzivne terapije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z neprijaznim in krivičnim davčnim sistemom za male ljudi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s primerjavo med slovenskimi plačami in plačami v državah EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 2. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem šolskih tekmovanj s strani Zavoda republike Slovenije za šolstvo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
27. 2. 2018
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z normativno dejavnostjo Vlade Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s političnim kadrovanjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 2. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
21. 2. 2018
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s povečanim številom ilegalnih prehodov meje s Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč za vodotoke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 2. 2018
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s postopki policije v primeru Branka Rogliča in Dijane Đuđić, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjskega problema upokojenih policistov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 2. 2018
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z razpisi za sofinanciranje kulturnih projektov, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
12. 2. 2018
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z arbitražo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
9. 2. 2018
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje glede upravljanja države s strani Vlade RS do volitev v DZ, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo NLB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z nerazumnimi birokratskimi ovirami pri gradnji malih hidroelektrarn, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za obrambo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s helikopterskimi prevozi za dejavnost nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z oblikovanjem drobnoprodajne cene naftnih derivatov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z izračunavanjem pokojninske osnove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2018
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste med Novim mestom in Belo krajino, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
6. 2. 2018
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z izročitvijo ilegalnega migranta Ahmada Shamieha Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z volišči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z dvigom cen zdravstvenih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z Resolucijo o migracijski politiki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z izseljevanjem mladih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o migracijski politiki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2018
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem vodje Specializiranega državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 2. 2018
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z nujno obnovo južne kranjske obvoznice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s helikopterskimi prevozi za dejavnost nujne medicinske pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z izbiro slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z izbiro slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
31. 1. 2018
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z romsko problematiko, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi s poslanico 21. vinske kraljice Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 1. 2018
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem mladinske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z Lesno-predelovalnim centrom (LPC) Puščava, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z okvarami na TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
29. 1. 2018
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z inšpekcijskim nadzorom na ministrstvu za zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s podeljevanjem koncesij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2018
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z nesorazmerjem cen med avtoplinom in plinom za ogrevanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z ortopedskimi operacijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2018
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem invalidskih podjetij, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
23. 1. 2018
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izlovom tune, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z javnim razpisom za mesto direktorja SB Celje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 1. 2018
19. 1. 2018
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi vlade glede korupcije v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z arbitražo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z nesorazmerjem med ceno avtoplina in plina za ogrevanje, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z ustreznostjo zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem preverjanja psihofizičnega stanja udeležencev v prometu in na prireditvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi s postopki imenovanja direktorja AZN, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z višino odstrela rjavega medveda, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti«, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s spodbujanjem podjetništva na območjih občin, ki so pod povprečjem razvitosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci – Gruškovje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z obnovo gradu Borl, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z delovnimi skupinami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi za celostni razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s sistemom vrednotnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z denarno socialno pomočjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2018
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z državnim lokacijskim načrtom za obvoznico Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnimi razmerami na oddelku za urologijo UKC Maribor, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 1. 2018
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom za povečan obseg dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s finančno inšpekcijskem nadzoru v družbi Luka Koper d.d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z informacijo o nedelovanju AVK s strani družbe Elta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 1. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z novelo Zakona o visokem šolstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
15. 1. 2018
Branko Grims je zastavil vprašanje glede odstranitve spomenikov zločinu in množičnim morilcem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje glede nujne zaostritve zakonodaje glede ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje glede ukrepov vlade za zmanjšanje škode v gozdovih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje glede preventivnih ukrepih v primeru drugega vala migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje glede drastične podražitve cene vozniškega izpita, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi v primeru nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem instituta brezplačne pravne pomoči, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z zasedenostjo nepremičnin, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z razrešitvijo direktorja Splošne bolnišnice Celje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z javnim naročilom za nakup materiala za interventno kardiologijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o vajeništvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z 245. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z 226. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 1. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izbiro osebnih zdravnikov in zobozdravnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko predšolskega varstva v občini Črnomelj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo navezovalne ceste Dramlje – Šentjur, 1 in 2. etapa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z javno mrežo na področju zdravstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
11. 1. 2018
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s sistemom financiranja zdravstvene nega oseb s posebnimi potrebami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z dodeljevanje sredstev za nevladne organizacije, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko čakalnih dob na področju dermatologije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z brezposelnostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z zgibanko "Kaj pa ti opaziš?", na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
10. 1. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem pravosodnih policistov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z dogovorom za razvoj regij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2018
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z najemom prostih kmetijskih zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS s strani podjetja Perutnina Ptuj d.d., na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
8. 1. 2018
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z morebitno epidemijo ošpic v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 1. 2018
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z izjavami ministra za zunanje zadeve v oddaji Odmevi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 12. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z mandatom generalnega direktorja policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom plače predsednice upravnega odbora SDH, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z obratovanjem šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s kazenskima ovadbama zoper nekdanjega predsednika republike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 12. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem dodatne gospodarske dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
27. 12. 2017
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi s prilagajanjem jedi zaradi verskih razlogov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 12. 2017
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zloženko "Kaj pa ti opaziš?", na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo prostorov na Cankarjevi cesti 1, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 12. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem EU sredstev iz finančne perspektive 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge Drave, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
19. 12. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z institucinalnim varstvom starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z Inšpektoratom RS za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z delom kvalificiranih vodnikov ekstremnih športov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
18. 12. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z odmero invalidskih pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z invalidskimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 12. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z DPN za daljnovod 2x110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor MiI - minister za infrastrukturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem Janeza Vipotnika – Nano za nadzornika SDH, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo po zadnjih neurjih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami za črpanje vode, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z DPN za daljnovod 2x110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
14. 12. 2017
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z rešitvami za podporo dokumentnim procesom v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
13. 12. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z nezgodami in nesrečami na delu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 12. 2017
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s sistemi za podporo upravljanja dokumentarnega gradiva, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z obstoječimi rešitvami za podporo upravljanju dokumentarnega gradiva, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z prenehanjem obratovanja PE prehrana v javni upravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi imenovanjem novega policijskega vikarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2017
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s poročanjem o problematiki migrantskih otrok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 12. 2017
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z električno oskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo struge reke Drave, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z legalizacijo objektov po novem zakonu o graditvi objektov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z uveljavljanjem arbitražnega sporazuma, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s položajem kmetic, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko obdavčitve čezmejnih delovnih migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o obrambi, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznic, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na zaupanje predstojnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 12. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo mobilnih tehnologij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z nezakonito izbiro direktorja AVK, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 12. 2017
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s finančnim opismenjevanjem v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s sejo sveta vlade za Slovence v zamejstvu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
1. 12. 2017
29. 11. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom na socialnimi transferji, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z najemom prostih kmetijskih zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s politiko določanja glob za prekrške, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s postopki pri prijavah kršitev zakonodaje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z možnostmi odkupa stanovanj, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 11. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s postavljenimi šotorišči za potrebe ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 11. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z nabavo vodnega topa za potrebe policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 11. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s pokojninsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 11. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s SB Novo mesto, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z otroško kardiokirurgijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z UC Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 11. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s pogodbami na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z morebitno ukinitvijo zdravstvenega doma za študente, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ugleda pri opravljanju sodniške funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 11. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s seznamom vabljenih na otvoritev dela nove urgence, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem stroška mase plač, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem podpornega programa v vinskem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
14. 11. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z odprtjem internističnega dela ljubljanske urgence, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
13. 11. 2017
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z pošiljanjem opominov pred davčno izvršbo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z neživljenjskimi birokratskimi ovirami in postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo glede uničenja registrskih tablic, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z preplačevanjem registrskih tablic za vozila, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 11. 2017
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z organizacijo šolske prehrane glede na versko prepričanje, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z razpisi s področja kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Javne agencije RS za varnost prometa, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem v javnem zavodu Slovenska filharmonija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o službi NMP, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti«, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s problemi pri delovanju TEŠ6, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obvoznic, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z obračunavanjem izgub v javnih vodovodnih omrežjih in predpisanih amortizacijskih stopnjah, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z »Brexitom«, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z štajersko avtocesto, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s pokopom žrtev povojnih pomorov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Akcijskim načrtom obvladovanja demence, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s honorarji za mentorstvo študentom predbolonjskega študija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z usodo programa otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko visokih cen nepremičnin v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z donacijami farmacevtskih družb bolniškim društvom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s prenosom državnih kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 11. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z »gibanjem za necepljenje«, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
3. 11. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s podatki glede stroškov upravljanja mejnih prehodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s prikrito poškodbo hrbtenice v delovni nesreči v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
30. 10. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s šotori za migrante v Lendavi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 10. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z razmerami v UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s preiskavo pranja denarja in financiranja terorizma prek naše državne NLB v zadevi Farrokh, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
26. 10. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z rakotvornimi usedlinami v Tojnici, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s prodajo NLB d.d., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 10. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s prihodnostjo turizma v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 10. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z opravljanjem dimnikarskih storitev, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z zlatimi maturanti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
18. 10. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s sektorskim merjenjem hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 10. 2017
13. 10. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje STORNO - v zvezi volilnimi imeniki in pogrešanimi osebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z bančno luknjo, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s poenotenjem sodne prakse, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s štajersko avtocesto, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s socialno izključenostjo in revščino med starejšimi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z »Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti«, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s finančno perspektivo EU 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnimi javnimi naročili za žilne opornice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za protipoplavno zaščito Selške doline, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z Zavodom Triglavski narodni park, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko uvedbe licenčnega sistema na področju dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko financiranja lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določbe 68.a člena Zakona o davčnem postopku, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z javnim razpisom, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z zamujanjem z e-cestninjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z očitno napačno ekonomsko politiko vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja dimnikarske službe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 10. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s kadilsko mrežo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z visoki cenami zdravil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z objektom Škofije, namenjenem ilegalnim migrantom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 10. 2017
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s postavkami in skupni višini sredstev iz proračuna, ki jih vlada namenja za migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z vzdrževanjem voda, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
5. 10. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s podporo ministrici za zdravje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 10. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi postopki zoper lastnika gradu Lemberg pri Novi Cerkvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z odpravninami ob upokojitvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 10. 2017
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem inšpektorata za delo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z vodenjem zemljiške knjige in pravilnostjo podatkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 9. 2017
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z bitko pri Jelenovem žlebu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 9. 2017
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko onesnaževanja zraka, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ustanovami za predšolsko vzgojo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z normativno ureditvijo področja psihoterapije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z urejenostjo področja klinične psihologije, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 9. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z normativnim delovnim programom vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ravnanjem NKBM d.d. v času, ko je bila banka v državni lasti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z nepripravljenostjo vlade, da bi pomagala Slovencem v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem obveznic z zelo dolgo ročnostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 9. 2017
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s podatki o pavšalistih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
21. 9. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s pravicami invalidov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z dedovanjem izrednih pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s Slovenci v Venezueli, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 9. 2017
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z višanjem sredstev za zdravstveno oskrbo migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s plačami v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo borze ali veletržnice za kmetijske izdelke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko radioamaterjev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s spodbujanjem skladnega regionalnega razvoja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste na območju Bele krajine in Novega mesta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 9. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z reševanjem problematike čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z odmero akontacije od dohodkov iz delovnega razmerja, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s koruptivnimi dejanji v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z zadevo »Farrokh«, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z RTV prispevkom, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z dotokom migrantov po balkanski poti ter ukrepi za zaščito varnosti in meje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s socialno izključenostjo in revščino med starejšimi, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko zagotavljanja kakovostnih kadrov za potrebe slovenskega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s finančno perspektivo EU 2014 - 2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z novimi delovnimi mesti pri izgradnji projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z delovno inšpekcijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi s spremembami Zakona o zdravilstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s primerno porabo občin, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z bilateralnim sporazumom o medsebojnem priznavanju vozniških dovoljenj, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s potovanjem v Carigrad, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
13. 9. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z dovoljenji za prebivanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 9. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom ugotovitve državljanstva Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s kriminalom migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 9. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z zapisom okrožne sodnice mag. Ane Testen na njenem facebook profilu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo omejitve hitrosti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 9. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic otrok s posebnimi potrebami manjšine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z ogroženostjo človeške ribice zaradi glivične okužbe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 9. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z zdravljenjem otrok, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z Muzejem športa, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
5. 9. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem oskrbe oseb z demenco, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z umeščanjem projekta Magna v prostor, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
1. 9. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z ilegalnimi migracijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z zdravniškimi pregledi za podaljšanje vozniškega dovoljenja, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja neprijetnih vonjav, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 8. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z 2. tirom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s spremenjenim MSRP 9, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
30. 8. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s številom kaznivih dejanj po 1. odstavku 288. člena KZ-1, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 8. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z zagotavljanjem ugleda pri opravljanju sodniške funkcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 8. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z invalidnino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z oskrbovanimi stanovanji v Kamniku, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 8. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 8. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z nečrpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
14. 8. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z ortopedskimi storitvami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s poslovanjem UKC LJ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 8. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za žilne opornice, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 8. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s pomenom izrazov begunec, migrant, ilegalni migrant, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
28. 7. 2017
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z nakupom bojnih vozil pehote, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
26. 7. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s programom otroške srčne kirurgije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s sredstvi za znanstveno raziskovalne projekte, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
25. 7. 2017
24. 7. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z večjim požarom v podjetju Ekosistemi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 7. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje vprašanje v zvezi z IT sistemom za črpanje sredstev EU, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 7. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z znanstvenimi razpisi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 7. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z novim zakonom o raziskovalni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z katastrofalno slabim črpanjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem področja emisij, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
18. 7. 2017
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s pripravljenostjo Slovenske vojske in policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z razpisom za sofinanciranje investicij v športne objekte, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z zahtevami slovenske obrti in podjetništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s sklepom sodišča o priznanju tujega postopka izredne uprave nad koncernom Agrokor, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
17. 7. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z Revizijskim poročilom Učinkovitost dodeljevanja sredstev Urada, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s CŠOD v Ankaranu, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z zunanjimi svetovalci ministrstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo do storitev državne uprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 7. 2017
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z ocenjevanjem dela javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z metodologijo obračunavanja omrežnine za vodo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo dodeljevanja državnih subvencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 7. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi učinki ZPIZ-2C, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z veteranskim dodatkom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem sindikatov iz državnega in lokalnih proračunov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z XVII. vseslovenskim srečanjem, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z višino koncesnin za uporabo termalne vode, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem zoper državno tožilstvo zaradi zamude rokov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z bitko pri Jelenovem žlebu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s stanjem v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami v kazenskih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem in razvojem lokalnih skupnosti, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z deli na cestah v poletnem času, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z izbrisanimi podjetji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z visoko stopnjo samomorov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z Zavodom Triglavski narodni park, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem določil 83. člena Zakona o sodiščih s strani sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z zaščito meje z Republiko Italijo ob povečanem dotoku migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z mobilno pokritostjo, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z NLB, d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem arbitražnega sporazuma, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasij za večje investicije, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z opredelitvijo do Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2017, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s povečanim odstrelom jelenjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem Policije na javnem zborovanju dne 29.6.2017 na Kongresnem trgu v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
6. 7. 2017
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s socialnim položajem prejmnikov kmečkih pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 6. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s podzakonskim aktom glede vrst in stopenj telesnih okvar, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 6. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z nedopustno in neopravičljivo napako ob položitvi venca padlim v vojni za Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 6. 2017
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nadzora na morju in na celinskih vodah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z odkupom kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 6. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s sistemom cestninjenja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 6. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 6. 2017
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi z javnim zavajanjem premiera dr. Mira Cerarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo helikopterske nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
21. 6. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z usklajevanjem minimalnega dohodka, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad podeljevanjem licenc za trenerje mladoletnih oseb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z DUTB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s predlogom novega zdravstvenega nadomestila, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko poplavne ogroženost, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s povečanim odstrelom jelenjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko kreditojemalcev v švicarskih frankih, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s kriteriji za imenovanje v svete javno vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s privabljanjem visoko tehnoloških investicij, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z dedovanjem vračila dohodnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za pravosodje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zvezo NATO, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi s podatki o socialnih prejemkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s sistemskimi nepravilnostmi pri upravljanju z medicinsko opremo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
12. 6. 2017
9. 6. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s postopkom dedovanja, ki vključuje mednarodne elemente, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru založenih oporok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 6. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom stečajnega upravitelja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 6. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem delovne inšpekcije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z ranljivostjo in zaščito operacijskega sistema Windows, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z negativnim poslovanjem zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s projektom eNaročanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 6. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo odraslih s cerebralno paralizo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo kanala sv. Jerneja v Piranu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s Pravilnikom o seznamu poklicnih bolezni, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
1. 6. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo bolnikov z multiplo sklerozo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z urejanjem okolice Sestrškega jezera, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
31. 5. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z onesnaževanje okolja s strani živinoreje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
30. 5. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s spremembo 42. člena Zakona o kmetijstvu, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ekološko katastrofo na Vrhniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ekološko katastrofo na Vrhniki, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
29. 5. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko psihiatričnega zdravljenja na Ptuju, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
26. 5. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z vplivom hrupa na zdravje ljudi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje o svobodi izražanja in enakosti pred zakonom v luči prepovedi koncerta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z odmero višine pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
23. 5. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z brezglutensko hrano za študente, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 5. 2017
Jože Tanko je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo gradu Lemberg pri Novi Cerkvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s požarom v tovarni Kemis na Vrhniki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 5. 2017
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje drugega tira, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnimi javnimi naročili v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, minister za javno upravo.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z urgentnimi centri, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z javnimi razpisi za sofinanciranje športne infrastrukture, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s športno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepi, s katerimi bi se preprečilo nesorazmerne posege pri izvršbah na nepremičnine, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s podeljevanjem licenc avtoprevoznikom, ki prihajajo iz tujih držav, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z DUTB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s kriteriji za imenovanje v svete javno vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z ukinjanjem študija slovenistike na univerzah v Celovcu in na Dunaju, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
18. 5. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi prostorskimi načrti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z delovno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z dostopnostjo do brezžičnega omrežja na vlakih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z metodologijo izračuna učinka davčnih blagajn, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko dohodkovne neenakosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s pripravo na obdobje gospodarskega upada oziroma krize, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 5. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z obravnavo ljudi z duševnimi motnjami, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z vladnim projektom za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
16. 5. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s potrdili za nezmožnosti za delo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
12. 5. 2017
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z reorganizacijo CSD, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 5. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi prostorskimi načrti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z dnevom Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z nadomestili za objavo letnih poročil in drugih podatkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z revizijo investicij Bolnišnice Topolšice, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s stroški informacijske tehnologije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 5. 2017
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom beguncev iz Ukrajine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z napovedjo sprememb pavšalne obdavčitve, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 5. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s podpisom bilateralnih pogodb, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
5. 5. 2017
4. 5. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z železniško progo Zidani Most - Dobova, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
28. 4. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 4. 2017
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z varovanjem državne meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z izdajanjem zdravil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z dividendno politiko podjetij v državni lasti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z stroški davkoplačevalcev za pripravo Vizije Slovenije 2050, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s poslabševanjem strukturnega fiskalnega položaja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem zahtev slovenske obrti in podjetništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 4. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo izpiska iz kazenske evidence ob koncu tedna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s kulturnim spomenikom državnega pomena »Šrajbarski turn«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 4. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s projektom MOČ, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z vladnim projektom za skrajšanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s reševanjem pritožb, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s socialnimi prejemki, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 4. 2017
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o motornih vozilih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s težavami pri nakupu lesa in gozdnih lesnih sortimentov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z Urgentnim centrom Ptuj, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem centrov za socialno delo v primerih nasilja v družini, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z avtonomijo javnega zavoda Slovenska filharmonija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem v.d. direktorja Triglavskega narodnega parka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z izdatki za obrambo, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo cest, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade RS glede pričakovanega povečanja migrantskega toka, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s predlogom zakona »Lex Mercator«, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
13. 4. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z novim modelom NPZ, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov za potovanja na zasedanje Evropskega sveta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 4. 2017
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z denarnimi pomočmi za tujce, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z dodelitvijo pomoči po naravni nesreči pozeba 2016, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 4. 2017
10. 4. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanji kmetov, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo NKBM skladu Apollo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 4. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem malih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s predpisi iz področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora na zunanji schengenski meji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 4. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s cepljenjem proti KME, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z vračilom stroškov zdravljenja v tujini, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
5. 4. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z učbeniškim modelom v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
3. 4. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z vplivanjem na direktorje JZZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z izgradnjo širokopasovnega interneta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko problematiko na FURS-u, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko izbrisa podjetja Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o., na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 3. 2017
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z letošnjim poročilom o stanju in pripravljenosti Slovenske vojske, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
30. 3. 2017
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z zaščito žrtev kaznivih dejanj nasilništva, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zemljiško in subvencijsko politiko, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 3. 2017
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s prihodnostjo EU, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z delom CSD-jev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem novega Zakona o javnih financah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 3. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 3. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z otroškimi dodatki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad prisotnostjo na delovnem mestu državnih uradnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z zlorabami na področju obračunavanja potnih stroškov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z odnosom vlade do državljanov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko državljanov v Ročevnici, občina Tržič, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z imisijami v okolju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem pri kršitvah delovne zakonodaje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 3. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z modernizacijo železniške proge, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s postopkom imenovanja in razrešitve ravnateljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z državno cesto R2 – 432, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s cestno povezavo Slovenska Bistrica – Ptuj, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 3. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z javnimi naročili na področju zdravstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno reformo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s položajem drugega tujega jezika v osnovnih šolah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s končno vrednostjo plačil za TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 3. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z obnovo regionalne ceste iz smeri Podvelka proti Ribnici na Pohorju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s kritjem zdravljenja iz ZZZS, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
17. 3. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju ilegalnih migracij v času od 2015 do danes, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s stanjem v Slovenski vojski, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s prihodnostjo EU, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije v primeru izobešanja zastav drugih držav ali nekdanjih držav oziroma pokrajin, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s pregonom kibernetskega kriminala, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s finančno izgubo UKC Ljubljana, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi s prirejanjem vrednosti rezultatov za izpustne emisije CO2, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Bojan Podkrajšek je zastavil vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz programa razvoja podeželja 2014 – 2020, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z doplačevanjem razlike do minimalne plače, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za finance.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z rezultati ukrepov za celostni razvoj območja Haloz, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z visoko stopnjo samomorov v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z zunanje - trgovinskim primanjkljajem na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z avtonomijo javnega zavoda Slovenska filharmonija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade, ministrica za obrambo.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z predlogom zakona o drugem tiru med Divačo in Koprom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z rezultati dela slovenske predstavnice OZN za področje STO, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z rezultati gospodarske diplomacije, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem ustavne določbe o rabi slovenskega jezika, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 3. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 3. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s finančnimi izgubami javnih zdravstvenih zavodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z omejevanjem pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem invalidov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 3. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s stroški uporabe vladnega letala Falcon 2000 EX, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem zavarovalnic za storitve Policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko reševalno službo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z nasiljem v psihiatričnih bolnišnicah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 3. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s podatki o brezposelnosti in zaposlenosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s stroški akcije "Naša super hrana", na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
2. 3. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s tako imenovanim »supervizorjem« v pravosodju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem storitev mobilnega telefoniranja za migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
1. 3. 2017
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 2. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepanjem proti zaposlenim na FURS-u v zadevi Mura 05, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
22. 2. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z informacijskim sistemom za črpanje evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 2. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z nepravilnostmi pri oskrbi starejših, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z evidenco ZPIZ, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 2. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z lastništvom stavbe Policijske postaje Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo slovenskih bolnišnic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 2. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z javnimi razpisi na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo2030, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami ZVDAGA, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup katetrov v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup igel v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup zdravil v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup plenic, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z ukrepom ministrstva za zmanjševanje čakalnih dob, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s skupnim javnim naročilom za nakup rokavic v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 2. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z davčnimi olajšavami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja Biopsihologije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz zakonodaje Evropske unije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s reševanjem pritožb, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 2. 2017
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z zgodovino reševanja oziroma prestrukturiranja skupine Cimos, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi s skupino Cimos, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z čakanjem na rezultate javnih razpisov za dodelitev subvencij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi s problematiko strukture financiranja slovenskih podjetij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s predlogom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z letno dajatvijo za vozila za prevoz invalidov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in izgradnjo daljnovodov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo hitre ceste na Koroško, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 2. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z naročili predsednika Vlade Republike Slovenije policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Andrej Šircelj je zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Meddržavne komisije o ureditvi pravnih odnosov, povezanih z NEK, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor, minister za infrastrukturo.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z dijaškimi domovi, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z energetsko revščino, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s sprejemanjem energetskega koncepta Slovenije in prednostnim dispečiranjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in vplivom visokoenergetskih daljnovodov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s predlaganimi novimi obremenitvami podjetnikov s prispevki v tako imenovani zdravstveni reformi, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance, ministrica za zdravje.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
Marko Pogačnik je zastavil vprašanje v zvezi z dokapitalizacijo SDH, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade, ministrica za obrambo.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z odnosi med ZDA in Republiko Slovenijo, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z nadomestilom za brezposelnost invalida, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 2. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s končno vrednostjo plačil za TEŠ 6, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 2. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s konkretno uporabo vladnega letala Falcon dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil 37., 47. in 49. člena Zakona o tujcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 2. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s socialno zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z obrtniškimi pokojninami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem zdravnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z načrtom razvoja infrastrukture do leta 2030, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 2. 2017
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s socialno pravičnostjo in socialno izključenostjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s kaznivima dejanjema uboja in umora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z razpisi na področju športa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi s policisti, ki so izgubili življenje med opravljanjem dela, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 341. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 185. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem 96. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), na katerega mora odgovoriti Vlada.
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi z vlogami za odobritev državne štipendije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi s problematiko dimnikarstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 1. 2017
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s pravicami iz pokojnine, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z neprofitnimi stanovanji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z neusklajenim delovanjem Vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z digitalno pismenostjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem akcijskega načrta – Digitalna agenda za Evropo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 1. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z dodatkom na veliko družino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem zdravstvenih storitev migrantom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s predlogom sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z odstopi s položaja sodnikov porotnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi s prometno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 1. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi z interesi v zdravstvu, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2017
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi s projekti stanovanjske gradnje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi s prostorskim planiranjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Žan Mahnič je zastavil vprašanje v zvezi s prometnimi povezavami z ljubljansko kotlino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
25. 1. 2017
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi z umestitvijo sistema prostorskega reda, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s sistemom državne uprave in lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 1. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z dvigom pokojnin, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2017
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z nenehnim višanjem prispevkov in omrežnine na električno energijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo, ki bo urejala digitalizacijo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s podporo tehnološkim fakultetam za digitalno izobraževanje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s stališčem vlade, da čas za prodajo bank ni ugoden, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega Zakona o dedovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi s strukturo brezposelnih oseb, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 1. 2017
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s spremenjeno zakonodajo v Republiki Avstriji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za zunanje zadeve.
Branko Grims je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Vlade Republike Slovenije glede migrantov, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Danijel Krivec je zastavil vprašanje v zvezi s koriščenjem evropskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z zdravstveno reformo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Suzana Lep Šimenko je zastavila vprašanje v zvezi z umeščanjem in vplivom visokoenergetskih daljnovodov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za zdravje.
Anže Logar je zastavil vprašanje v zvezi z NLB d.d., na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Ljubo Žnidar je zastavil vprašanje v zvezi z rezultati davčnih blagajn po njihovi enoletni uporabi, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
19. 1. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem lokalno pridelane hrane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
18. 1. 2017
Jelka Godec je zastavila vprašanje v zvezi s preverjanjem kakovosti šolske prehrane, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 1. 2017
Eva Irgl je zastavila vprašanje v zvezi z lokacijami za namestitev migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi s kandidatom za generalnega državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 1. 2017
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Nada Brinovšek je zastavila vprašanje v zvezi z ugotovitvami računskega sodišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 1. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
11. 1. 2017
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem priporočil digitalne agende, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z rezultati dela slovenske predstavnice OZN za področje WTO, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi s prodajo terjatev do skupine DZS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Franc Breznik je zastavil vprašanje v zvezi z digitalizacijo infrastrukture, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z obveznimi cepljenji otrok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi z oskrbo za azilante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2017
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem prispevkov iz plač za vojake, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem stanja na področju tako imenovanih »cehovskih« organizacij v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi s svetovalno pogodbo Statens Kartverk iz Norveške v višini 170.000,00 evrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije v primeru izobešanja zastav drugih držav ali nekdanjih držav oziroma pokrajin, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Vinko Gorenak je zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo sumov kaznivih dejanj po 297. členu KZ-1, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
6. 1. 2017
Anja Bah Žibert je zastavila vprašanje v zvezi z namero vzpostavitve izpostave Azilnega doma v Velenju, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 1. 2017
Tomaž Lisec je zastavil vprašanje v zvezi z naselitvijo beguncev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 1. 2017
Marijan Pojbič je zastavil vprašanje v zvezi s prenosom arhivskega gradiva, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
30. 12. 2016
Žan Mahnič je zastavil vprašanje