87. redna seja

Kolegij predsednika državnega zbora

10. 2. 2017
podatki objavljeni: 10. 2. 2017 v pregledu

Transkript

Spoštovane kolegice in kolegi! Pričenjam 87. sejo kolegija. Pozdravljam vse prisotne.  Obveščam vas, da sem včeraj posredoval k 1. točki. Glede nadomeščanja pa naj povem, da danes Poslansko skupino Socialnih demokratov predstavlja gospod Janko Veber, Poslansko skupino Nove Slovenije – krščanski demokrati pa gospod Zvonko Lah.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 27. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO PRIČELA V PONEDELJEK, 13. FEBRUARJA 2017. Gradivo k tej točki ste prejeli z dopisom včeraj, 9. februarja 2017. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Luka Mesec.
Hvala za besedo.  Jaz bi samo pri 4. točki, se pravi, pri Zakon o osebni asistenci naš čas spremenil iz 15 na 20. minut.
Najprej, gospod Jože Tanko.
Hvala lepa.  Gospod predsednik, jaz sicer ne bom glede časa nič vprašal. Vprašal pa bi v zvezi tega dopisa Obrtno-podjetniške zbornice, ki se nanaša na Predlog Zakona o izvajanju čezmejnih storitev. Tukaj so napisali, da na neki način, da ta zakon predstavlja dodatno oviro in otežuje poslovanje slovenskega gospodarstva v tujini in je v bistvu neki dvojček tistih ukrepov, ki jih je sprejela Avstrija. To je vsebina, ki je bila obravnavana včeraj na izredni seji. Sedaj me zanima samo to, če te navedbe Obrtno-podjetniške zbornice držijo, kar piše v tem dopisu, me zanima, če se to na ustrezen način da sanirati v tem postopku? Zakon je bil obravnavan v torek na seji. Tudi vem so na neki način, je vlaganje amandmajev zaprto, se pravi, da se tega ne da več storiti. Zanima me ali je kakšen scenarij, da bi se morebitni, če se izkaže, da te trditve Obrtno-podjetniške zbornice držijo. Če bi se dalo na kakšen način sanirati / oglašanje iz dvorane /… že, samo če so pač vloženi tako kot je napisano v njihovih pripombah. Zato bi predlagal gospod predsednik, da morebiti Vlada do ponedeljka zjutraj pripravi neko mnenje ali pa nek odgovor na ta dopis, ki smo ga prejeli, da vidimo ali bi se morda z morebitnim umikom zakona in potem s ponovnim postopkom ne dalo zadeve urediti na ustrezen način. Jaz bi samo to opozorilo dal, ne bi se, da ne bi sami zapletali dodatno še pri delovanju slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo ali pa tudi ki so v veliki meri vezani na poslovanje v tujini. Toliko, da to opozorilo mislim, da je korektno. Predlagam, da v ponedeljek do 10ure, preden imamo poslanske skupine, ta dogovor vlade dobimo in da se potem tudi ustrezno prilagodi potek seje Državnega zbora. Jaz mislim, da po vseh teh zapletih, ki so bili zdaj s statusom slovenskih podjetij v tujini, da se na to opozorilo Obrtno-podjetniške zbornice res ustrezno odzovemo. Preverimo dejstva in pa tudi rešitve, na katere opozarjali so amandmaji, ki so vloženi ustrezni. Ali so vsi vloženi, ki bi to zadevo sanirali in tako naprej. In če ni, če niso ti pogoji izpolnjeni, potem tudi predlagam, da koalicija razmisli o tem kako bi te zadeve sanirali. Hvala lepa.
Najprej bom povedal, kar je važno postopkovno gledano. Rok za umik točke je nedelja do 12. ure, medtem ko preložitev je ena izmed možnih zadev, ki se jih lahko še naredi tudi v ponedeljek. Besedo ima dr. Simona Kustec Lipicer.
Hvala lepa predsednik, kolegice kolegi.  Mene sicer, moram reči preseneča zdajle ta informacija, ki je dobesedno prišla čez noč. Ravnokar so mi sporočili, da je to pismo bilo posredovano včeraj zvečer, tako da jaz ga imam na mizi še neprebranega. In težko ocenjujem kaj je notri vsebinsko in ali se dejansko nanašajo, na kakšen način se nanašajo tudi neposredno na obravnavo omenjenega zakona. Posebej to izpostavljam tudi zaradi tega, ker je proces obravnave samega zakona imel čisto običajno dinamiko tako kot vsi ostali in je Obrtno-podjetniška zbornica imela kot zainteresiran deležnik ves čas tudi v tem procesu možnost se vključevati in sporočati svoje argumente, tako da je treba tudi s tega vidika pogledati ali so oni zamudili tisti primeren "tajming", ko bi morali sporočiti te vsebinske poudarke ali pa gre za to, kar sem razumela kolega Tanka, da sporoča, da je ta odziv neposreden rezultat tega, kar smo včeraj na izredni seji v okviru priporočila odločal. Zdaj zelo ugibamo, ker vsebino, kot rečeno, razen kolege Tanka ne pozna. Samo poudarjam in izpostavljam, da bo klub vsemu, ne na prvo žogo pa na vrat in na nos, ampak je treba to pregledati in tudi upoštevati dejstvo, da je proces do priprave plenarne seje pri tem zakonu potekel povsem običajno. Hvala.
Ja hvala. Plus tega je rok za vložitev amandmajev že potekel, tako da vse to moramo upoštevati. Vse to je treba pogledati. Jaz mislim, da je dovolj časa, da tako Vlada opravi svoje glede tega, kot v bistvu tudi poslanske skupine. In s tem so postopkovne možnosti še vedno odprte, da to zadevo razrešimo na ustrezen način. Preložitev omogoča potem nov čas za vložitev za vložitev amandmajev. To je dejstvo. Gospod Jure Tanko.
Ja, hvala lepa.  Jaz bom rekel, ne vztrajam na nobeni stvari. Samo predlagal sem, da se glede na to, da je to prišlo včeraj popoldan, da se zadeva prouči, da to naredi Vlada, ne da sedaj tu tekmujemo poslanske skupine kdo bo, ne vem, to naredil, ampak da to naredi Vlada in da se nam pravočasno odzove, tako da vemo v Državnem zboru, kako postopati naprej pri obravnavi 5. točke oziroma tega zakona. Nič drugega nisem predlagal. Če se bo pokazalo v proučitvi teh pripomb, da so potrebne še kakšne dodatne rešitve tudi predlagam, ponovno predlagam, da se pač ustrezno procesno postopa, da se omogoči saniranje teh zadev. Sedaj če ni potrebno, če ne bo potrebno, pač, gre zakon normalno naprej, ampak jaz tudi, bom dejal, težko sedaj to obtožujemo ali pa kažemo s prstom na Obrtno-podjetniško zbornico ali na kakšno drugo zbornico, ker stvari se odkrivajo, ko ti zakon proučuješ, tudi lahko se še kasneje kakšne stvari pokažejo, da bi bilo potrebno urediti v okviru tega. In jaz predlagam, pač, da če so to opozorilo dalo ali se prouči, da se jim prisluhne in da sami sebe dodatno ne tunkamo svojega gospodarstva, če za to ni nobene realne potrebe. Ali to, kar ste dejal, za umik točke ali preložitev točke, treba je pač ubrati neko pot, če se bo pokazala za potrebno, da se omogoči, pač, dodelava ali izboljšava tega zakona. Te možnosti imamo, opozorilo je na mestu. Če bo potrebno bomo to uporabili, če pa ni, pač gre zakon normalno naprej. Hvala lepa.
Hvala lepa. Še tretja možnost je, če so pravilni členi odprti, potem jih je možno rešiti tudi v tretjem branju ali pa spremembo amandmaja. Vse te možnosti so. Vse je treba preveriti in pač… To bo storjeno. Mi bomo pa sprocesirali tako kot je treba. Vlada je to vzela na znanje, razumem. In to je to. Še kakšno vprašanje? Dr. Laszlo Göncz.
Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Pri 11. točki pri Zakonu o spodbujanju razvoja turizma smo mi najavili stališče, vendar stališče ni možno, pardon, razpravo. Ampak razprava ni možna zato, pri stališču pa se odpovedujemo. Prosim, da se to upošteva.
Če ne želi nihče več razpravljati, razpravo zaključujem in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o naslednjem sklepu: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 27. seje zbora, ki se bo pričela v ponedeljek 13. februarja 2017 skupaj z dogovorjenimi in sprejetimi spremembami.  Kdo je za? Vsi. Soglasno sprejet sklep.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA, to je na PREDLOG ZA PLAČILO ČLANARINE V SKUPINI 12+ V INTERPARLAMENTARNI UNIJI ZA LETO 2017. Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Nihče. Če ne želi nihče več razpravljati, razpravo zaključujem in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o naslednjem sklepu: Kolegi soglaša s plačilom članarine k skupini 12+ v Interparlamentarni uniji za leto 2017.  Kdo je za? Soglasno, vsi. Ugotavljam, da je sklep sprejet.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, to je na TOČKO RAZNO. Ugotavljam, da v skladu z dogovorom dve uri pred sejo Kolegija nisem prejel nobene zadeve za obravnavo pod to točko. Želi kdo odprti kakšno zadevo, ki je zgolj formalne narave? Tudi nihče. Potem pa hvala lepa za udeležbo in prijeten vikend želim. In zaključujem 87. sejo Kolegija.