Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
81 %
Za