Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih