Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
56 %
Za