Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
59 %
Za