Zakon o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih