Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
60 %
Za