Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
58 %
Za