Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
54 %
Za