Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije
59 %
Za